Napi Tóra és Smini Áceret, Szimhát Tóra, Sábát B’résit

Napi Tóra és Smini Áceret, Szimhát Tóra, Sábát B’résit

  x

Darvas István

K”K,

 

  1. Tisri 20. Szukkot 5. félünnepe, Hosáná rábá

 

Az őszi ünnepi időszakat Smini Áceret (“nyolcadik gyülekezés”) zárja, egészen pontosan annak második napja, Szimhát Tóra. A Tóra lényegét tekintve csak azt tudatja, hogy bár bizonyos értelemben Smini Áceret Szukkot folytatása, hiszen annak a nyolcadik napja, de mégis önálló ünnep. A Talmud (Szukká 55b) így foglalja össze a lényegét: “példázat egy hús-vér királyra, aki azt mondta szolgáinak: “rendezzetek nagy lakomát (hétnaposat, mint Szukkot) nekem! A lakoma végén, az utolsó napon így szól szeretett szolgáihoz: rendezzetek egy kisebb lakomát, amit kizárólag veletek tölthetek”. Ezt a napot már nem a sátorban töltjük, az ámidában és a bencsolásban (főima és asztali áldás) nem Szukkot, hanem Smini Áceret ünnepét említjük. A nap liturgiai szempontból kiemelkedő része a az ún. gesem-bencsolás, vagyis a megfelelő téli esőért mondott ima, illetve a halottainkra való emlékezés, a mázkir.  A midrás szerint miután őseink hallották, hogy lesz egy ilyen különlegesen meghitt napjuk az Örökkévalóval, ezt mondták: “ezt a napot azért alkotta az Örökkévaló, hogy örvendjünk és vigadjunk benne/azon” (Zsoltárok 118:24). Ennek kapcsán lett bizonytalan Rabbi Avin: nem tudjuk, hogy magának a napnak, vagy Istennek szóljon az öröm? Szerencsére Salamon király megmagyarázta (Énekek éneke 1:4): “vigadjunk és örvendjünk Benned” – a Tórádnak és segítségednek”.

 

Moádim leszimhá! Szép napot és örömteli félünnepet mindenkinek! Az ünnep utolsó két napjára: hág számeáh!

 

gygy (szerda): 17.45

gygy (péntek): 17.41

szk: 18.44