A TETRA PAK 2019 ÓTA 20%-KAL CSÖKKENTETTE AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁT A TELJES ÉRTÉKLÁNCBAN

A TETRA PAK 2019 ÓTA 20%-KAL CSÖKKENTETTE AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁT A TELJES ÉRTÉKLÁNCBAN

A vállalat fenntarthatósági jelentésének 25. kiadása részletesen ismerteti a következőket:
○ Egy cselekvésorientált megközelítést az élelmezési rendszerek 1 átalakítása felé, amely
négy fő irányt nevez meg célokkal, amint azt a COP28 globális éghajlat-politikai
csúcstalálkozón meghatározták.
○ Egy aszeptikus italos kartondoboz bevezetését, amelyben egy papír alapú elválasztó
réteg kapott helyet, 90%-ban megújuló tartalommal.
○ Az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának 47%-os csökkentését 2 2019 óta.
Budapest, Magyarország – A Tetra Pak a mai napon mutatta be a 25.
Fenntarthatósági Jelentését, amely részletesen foglalkozik a vállalat fenntarthatósági
programja terén elért eredményeivel. A dokumentum öt egymástól függő területre
összpontosít: az élelmiszerrendszerekre, a körforgásra, az éghajlatra, a természetre és a
társadalmi fenntarthatóságra.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének június 5-ei környezetvédelmi világnapján bemutatott
Fenntarthatósági Jelentése (FY23) 3 szerint a vállalat 2019 óta 20%-kal csökkentette az értéklánc 4
üvegházhatású gázkibocsátását és 47%-kal az üvegházhatású gázok kibocsátását saját
tevékenységében. Az utóbbinak köszönhetően a Tetra Pak jó úton halad, hogy 2030-ra elérje a nettó
nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátási célt saját működése során 5 . Támogatja továbbá a vállalat hosszú
távú törekvését, hogy a beszállítókkal, ügyfelekkel és más érdekeltekkel együttműködve 2050-re
elérje a nettó nulla üvegházhatásúgáz-kibocsátást az egész értékláncban. 6
Egy másik fontos mérföldkő egy aszeptikus italos kartondoboz piacra dobása volt, amely papír alapú
elválasztó réteget tartalmaz, ezzel harmadával (33%) 7 csökkentve szénlábnyomát, és egy lépéssel
közelebb hozva a vállalatot a világ legfenntarthatóbb élelmiszercsomagolásának kifejlesztéséhez. 8 Ez
a világszintű újdonság a csomagolással kapcsolatos kutatás-fejlesztésbe történő 100 millió eurós

1 Definíció: Az élelmiszerrendszer olyan rendszer, amely magában foglalja az összes elemet (környezet, emberek, folyamatok,
infrastruktúra, intézmények, piacok és kereskedelem) és tevékenységet, amelyek az élelmiszerek termeléséhez,
feldolgozásához, elosztásához és forgalmazásához, elkészítéséhez és fogyasztásához kapcsolódnak, valamint e
tevékenységek eredményeit, beleértve a társadalmi-gazdasági és környezeti eredményeket. Forrás: High Level Task Force on
Global Food and Nutrition Security (HLTF) (un.org)
2 Scope 1 (közvetlen), 2 (közvetett kibocsátás) és üzleti utazások.
3 A 2023-as pénzügyi év (FY23) a 2023. január 1 – 2023. december 31. közötti időszakot öleli fel
4 Scope 1, 2 és 3. Scope 1 a saját vagy ellenőrzött forrásokból származó közvetlen kibocsátásokra terjed ki. Scope 2 az
adatszolgáltató vállalat által felhasznált vásárolt villamos energia, gőz, fűtés és hűtés előállításából származó közvetett
kibocsátásokra terjed ki. Scope 3-hoz tartozik minden egyéb közvetett kibocsátás, amely a vállalat értékláncában keletkezik.
5 Scope 1 (közvetlen), 2 (közvetett kibocsátás) és üzleti utazások – 2019-hez képest.
6 Scope 1 (közvetlen), 2 és 3 (közvetett kibocsátás) – 2019-hez képest.
7 Carbon Trust™ által hitelesített Tetra Pak „Carton CO2-calculator” modell 9-es verziója (érvényes 2023-01-01-től). Scope: az
elejétől a végéig tartó mérés egy Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf kartondobozon, amely bevonatában növényi alapú
polimereket és papír alapú elválasztó gátat tartalmaz, összehasonlítva egy standard Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf
csomagolással. Földrajz: EU ipari adatok.
8 A Tetra Pak célja, hogy megalkossa a „világ legfenntarthatóbb élelmiszercsomagolását”. Olyan kartondobozokat hozunk létre,
amelyek megújuló vagy újrahasznosított anyagokból készülnek, felelős forrásból származnak, így járulnak hozzá bolygónk
éghajlatának, erőforrásainak és biológiai sokféleségének védelméhez és helyreállításához; hozzájárulnak az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású termeléshez és forgalmazáshoz; kényelmesek és biztonságosak, ezáltal tesznek egy rugalmas
élelmiszerrendszer kialakításáért; teljes mértékben újrahasznosíthatók.

beruházás eredménye volt 2023-ban, és a következő öt-tíz évben ugyanilyen szintű beruházás
várható évente.
Adolfo Orive, a Tetra Pak elnök-vezérigazgatója szerint: “Az élelmiszeriparon belüli együttműködés
egyre fontosabb a növekvő népesség fenntartható táplálása érdekében. Globális jelenlétünk és a
végpontok közötti megoldásaink nap mint nap lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy
együttműködjünk az értéklánc valamennyi szereplőjével, a gazdálkodóktól és az élelmiszertermelőktől
kezdve a beszállítókon, a politikai döntéshozókon, a fogyasztókon és másokon át. Tisztában vagyunk
a szerepünkkel járó felelősséggel. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kivegyük a
részünket a világ élelmiszerrendszereinek átalakításában, amelyek így biztonságosabbá,
rugalmasabbá és fenntarthatóbbá válhatnak.”
A Tetra Pak fenntarthatósági jelentése a 2023-as pénzügyi évről a vállalat elmúlt évben elért további
eredményeit, valamint az élelmiszerek, az emberek és a bolygó védelmére irányuló folyamatos
kezdeményezéseit is hangsúlyozza. Ezek közé tartoznak:

● Az Iskolai Étkeztetési Programok kiterjesztése: A vállalat 49 országban 64 millió
gyermeknek segített abban, hogy az Iskolai Étkeztetési Programokon keresztül tejhez és
más tápláló italokhoz jusson.
● Az Újrahasznosítás felgyorsítása: A világszerte összegyűjtött és újrahasznosításra
átadott karton csomagolások mennyisége 2022-hez képest 7%-kal nőtt. Emellett 14%-kal
nőtt a polyAl 9 azon mennyisége, amelyet a cég újrahasznosításra küldött. 10
● Újabb elismerés a vezető szerepért a Vállalati Átláthatóság és Teljesítmény terén: A
Tetra Pak a nyolcadik egymást követő évben került fel a CDP Forests „A List” listájára.
Emellett a vállalat „A-” minősítést kapott a vízbiztonság terén, annak ellenére, hogy ez
volt az első év, amikor ezen a területen jelentést tett.
● A Tetra Pak és a Stora Enso mintegy 29 millió eurós közös beruházása: ennek
köszönhetően egy új, a használt italos kartonok újrahasznosítására szolgáló
gyártósor kezdte meg működését Lengyelországban. Ez lehetővé teszi a
Lengyelországban értékesített italos kartonok teljes mennyiségének, valamint további, a
szomszédos országokból, többek között a Magyarországról származó csomagolások
feldolgozását.
● Az ENSZ üzleti és emberi jogi alapelveinek aktív végrehajtása.
A teljes FY23 jelentés itt érhető el.
Megjegyzések a szerkesztőségnek:
● Sustainability Report FY23
● Tetra Pak unveils action-oriented approach towards food systems transformation (2023.
december)
● Tetra Pak and Lactogal cut carbon footprint of aseptic cartons for milk by a third,
increasing renewable content with a paper-based barrier (2023. november)
● One of Europe’s main recycling hubs for beverage cartons starts operations, backed by
Tetra Pak and Stora Enso (2023. június)

9 A kartoncsomagolások nem rostszálas alkotórészét polyAl-nak nevezik, amely a polietilén és alumínium rétegeket jelöli.
Ezeket az aszeptikus kartoncsomagolásokban az élelmiszer tartalmának védelme érdekében oxigén- és nedvességgátként
használnak.
10 Az újrafeldolgozásra begyűjtött kartoncsomagok esetében, amennyiben rendelkezésre állnak, olyan hivatalos, nyilvánosan
elérhető adatokat használunk, amelyeket elismert forrásokból, például kormányzati szervtől, nyilvántartott hasznosító
szervezettől, országos iparági szövetségtől, nem kormányzati szervezettől stb. származó, rendszeresen és következetes
megközelítéssel jelentettek.

● Tetra Pak recognised with ‘A’ score for transparency on forests for the eighth year
running (2024. február)
● Tetra Pak commits to taking action for nature (2024. május)
● Read more about the actions we’re taking to mitigate environmental impact

A Tetra Pakról:
A Tetra Pak a világ egyik vezető élelmiszer-feldolgozó és csomagolási megoldásokkal foglalkozó
vállalata. Ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal szorosan együttműködve biztonságos és tápláló ételeket
biztosítunk, melyek százmilliók igényeit elégítik ki több, mint 160 országban.
Világszerte több mint 24 000 alkalmazottunkkal elkötelezzük magunkat amellett, hogy az
élelmiszereket mindenhol biztonságossá és elérhetővé tesszük, valamint megígérjük, hogy
megőrizzük, ami jó: az élelmiszereket, az embereket és a bolygót.
A Tetra Pakról további információk a www.tetrapak.com oldalon találhatók.