Napi Tóra, imarend péntektől vasárnapig Sláh hetiszakasz 6. kommentár, 5783. Sziván 27.

Napi Tóra, imarend péntektől vasárnapig

Darvas István

Sláh hetiszakasz 6. kommentár, 5783. Sziván 27.

„Bizony nem mentek be az országba, amelyre nézve felemeltem kezemet, hogy ott lakoztatlak benneteket, csak Káleb, Jefune fia és Jozsua, Nun fia” (14:30). A döntés fájdalmasan érintette Izrael közösségét, Isten egy egész nemzedékkel tudatta, hogy nem léphetnek be az Országba, a versben említett két férfi kivételével. Az utóbbi, Jozsua, nem egyszerűen csak bejutott oda, ő maga vezethette be népét Erec-be. Dvárim könyvében, Mózes utolsó napjainak egyikén az Örökkévaló és Mózes is utasítja Jozsuát, hogy tegyen eleget azon feladatának, melyre ki lett választva:  „Akkor szólította Mózes Józsuát, és mondta neki egész Izrael szemei előtt: légy erős és bátor, mert te mész be a néppel az országba, melyről megesküdött az Örökkévaló őseiknek, hogy nekik adja, és te adod azt birtokukba” (31:7). Rási a bölcsek alapján (Szanhedrin 8a) hozzáfűzi: „Mózes így szólt Jozsuához: „te mész be a néppel az országba”- a nemzedék bölcsei veled lesznek, véleményük és tanácsuk szerint legyen minden. De Isten ezt mondta Józsuának: „mert te viszed be Izrael fiait az országba…” (31:23) – akár akaratuk ellenére is!”. Rabbi Elhánán Wasserman furcsállotta, hogy Mózes némileg változtatott az Isten által Jozsua felé intézett parancson, ő inkább egyfajta kísérőként, a Teremtő viszont egyértelműen vezetőként szólt szerepéről. A rabbi megállapítja, hogy nincs érdemi eltérés a versek között: „mindkettő egyformán igaz és helyes, hiszen egyik oldalról egyértelmű, hogy minden nemzedék vezetője köteles meghallgatni tanácsadóit, senki sem támaszkodhat kizárólag saját tudására. Viszont ezek  meghallgatása után a vezetőnek önállóan kell döntenie. Ha nem így tesz, akkor tekintélye rombolásán túl a vezetésére bízott embereknek is kárt okoz, mert gyengesége következményeként „mindenki azt teszi, ami egyenes szemeiben”, vagyis fejetlenség és zűrzavar lesz úrrá népén”.

 

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

 

gygy: 20.25

szk: 21.46

 

péntek

 

8.00: Saharit

17.30: Tanulás

18.30: Szombatfogadás

 

szombat

 

9.00: Saharit

 

vasárnap

 

8.00: Saharit (Hegedűs)