Vájákhél-Pekudé hetiszakasz 1. kommentár, 5781. Ádár 23.

Napi Tóra, zoom

Darvas István

Vájákhél-Pekudé hetiszakasz 1. kommentár, 5781. Ádár 23.

 

A Mózes második könyvét lezáró ikerszidrák felületes olvasása ahhoz a téves gondolathoz vezethet minket, hogy összegzés gyanánt megismétli a Tóra a korábban már olvasottakat. Ez persze részben igaz, de amint arra a kommentátorok rámutattak, számos különbség van a Miskán (Hajlék) építésére kiadott isteni parancs (Trumá hetiszakasz), illetve az építkezés tényleges végrehajtásának módját illetően. Ezen eltérések közül feltétlenül ki kell emelnünk, hogy eredetileg az eszközöket (frigyláda, asztal, menóra, stb.) kellett volna előbb elkészíteni, és csak utána az épületet, de a gyakorlatban megfordult a sorrend. Rabbi Jehosua Heller (1814-1880) magyarázata szerint a Hajlék eszközei az ember legmélyebb vágyát fejezik ki, hogy Istent szolgálhassa általuk, míg a külső burkolat (tehát maga az épület is) azokra a zavaró körülményekre – illetve az ezek elleni védekezésre – utalnak, melyek akadályozzák az ember nemes érzéseinek manifesztációját. Az Örökkévaló eredetileg az aranyborjú vétke előtt adott parancsot az építkezésre, és ekkor Izrael gyermekei olyan magas szinten voltak, hogy az Isten iránti elkötelezett szeretettől ragyogtak, ebből fakadóan alkalmasak voltak arra, hogy elsőként az eszközöket alkossák meg. De a vétek elkövetése utáni zuhanás okán Isten változtatott a terven: őseinknek a Hajlék megépítésével előbb a szolgálatukat zavaró tényezőket kellett kizárniuk, és csak ezután kezdhettek neki a szent eszközök létrehozásának.

 

Sávuá tov, jó hetet mindenkinek!

 

19.00: mááriv

zoom.us/j/8992906955