Darvas István a hetiszakaszról és Noéról beszélt.

Nem tett mást, csak a dolgát végezte

Darvas István a hetiszakaszról és Noéról beszélt.

 

Noéról az Örökkévaló mondja azt, hogy egy cadik, azaz egy igaz ember. Pontosabban úgy szól ez, hogy ő a nemzedékének volt igaz embere. A rabbinikus magyarázók természetesen ezt a kifejezést azonnal elkezdték átgondolni. Egyesek szerint a nemzedékének az értelme az, hogy ha amennyiben egy olyan korban élt volna Noé, amikor akár Ábrahám, akkor mellette ő nem válhatott volna cadikká, azaz csak az alacsonyabb erkölcsi nívóval rendelkező korszakban válhatott csak igaz emberré. Mások ezzel ellentétben úgy vélekednek, ha valaki olyan körülmények között is képes kiemelkedni, amiben Noé élt, az biztosan más, jobb helyzetben is képes lenne erre.

Természetesen a bölcsek azon is vitatkoztak, hogy Noé melyik cselekedete adott okot a negatív kritikákra. Az egyik álláspont szerint Noé 120 évet kapott a bárka megépítésére, ez azért bibliai viszonyok között is sok idő, és azt róják fel, hogy Noé bár becsülettel végezte a munkáját, de közben nem imádkozott. Az építkezés ideje, a bárka megépítése is teremthetett volna alkalmat arra, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, történni fog valami rendkívüli. Mindez egy általános problémára világít rá, azaz arra, hogy nehéz egy kritikát úgy megfogalmazni, hogy az ne legyen bántó, sértő, hiszen mindenki hajlamos a megfogalmazásait tüzesen megfogalmazni, ha pedig valaki halkan végzi a munkáját, arra meg nem figyelnek fel eléggé. Noé így tett, nem rendelkezett megfelelő PR-rel, így fordult elő, hogy csak ő, a családja, a kiválasztott emberek menekültek meg. És még mellé az utókor is relativizálta az ő igaz voltát, pedig nem tett mást, csak a dolgát végezte.

Arra a kérdésre, hogy ma vannak-e cadikok, a főrabbi úgy felelt, ez szerencsére az Örökkévaló dolga eldönteni, ha ő valakiről ezt gondolja, azt nem hozza az emberek tudomására. Az elmélet szerint minden nemzedékben van 36 igaz ember, akikről sem maguk, sem az emberek sem tudják, hogy ők cadikok.

 

Az interjú a 2020. október 23-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.