ZSINAGÓGÁKBAN ALKALMAZANDÓ EGÉSZSÉGÜGYI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY JELEN SZAKASZÁBAN

ZSINAGÓGÁKBAN ALKALMAZANDÓ EGÉSZSÉGÜGYI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY JELEN SZAKASZÁBAN

 

KOLLETKTÍV VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A HITÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓAN  

 1. Minden körzetnek ki kell jelölni az egészségügyi biztonsági megbízottat, és személyéről a körzet elnöke tájékoztatja a Krízis Menedzsment vezetését. A kijelölt biztonsági megbízott felel az alábbi protokoll betartatásáért, kapcsolatot tart a krízis menedzsment központtal, jogosult a beléptetés jogát gyakorolni, aminek során egy ellenőrző lista szerint kérdezi a belépőket. A megbízott számára FFP2 maszk viselése kötelező a hitéleti tevékenységek során.
 2. A hitélet gyakorlásában résztvevők a belépéssel elfogadják az egészségügyi biztonsági előírásokat, és azokat magukra nézve is kötelezően is betartják.
 3. A hitélet gyakorlásában résztvevők számára hozzáférhető helyen (bejárat mellett)  ki kell függeszteni a legfontosabb egészségügyi biztonsági előírásokat összefoglaló jelen dokumentumot, valamint ezt a körzeti hírlevélben is csatolni kell.
 4. Az imahelyeket úgy kell kijelölni, hogy kerüljük a kis zárt helyiségek használatát, lehetőség szerint legyen könnyen átszellőztethető, és minden nem szükséges berendezési tárgy kerüljön ki (pl: függönyök, nem használt tálitok, nem használt könyvek), biztosítva így az egyszerűbb fertőtleníthetőséget.
 5. Az imákon legfeljebb annyian vehetnek részt, ahányan biztonságosan leültethetőek a védőtávolságok figyelembevételével (jellemzően az összes rendszeresen használt ülőhely egynegyede). A nem használható padokat/székeket meg kell jelölni, biztosítva így a kellő védőtávolságot.
 6. Minden hitéleti rendezvény során, az imát követően fertőtleníteni kell minden olyan felületet, ami érintett az ima alatt (pl.: tóraszekrény, tóraolvasó emelvény, padok, kilincsek, kapcsolók, mellékhelyiségek). Javasoljuk, hogy a heti nagytakarítás során legyen elvégezve az általános felület fertőtlenítés is.
 7. Javasoljuk, hogy az imára érkezők kerüljék a közösségi közlekedést, ebben segítsék egymást a közösség tagjai.
 8. Az épületben munkát végző személyzet (karbantartók, takarítók, stb.) számára a  maszk és gumikesztyű viselése kötelező. A takarítás során használt fertőtlenítő szerek szerepeljenek az Országos Gyógyszerészeti Intézet által javasolt listán. A takarításról készüljön jegyzőkönyv, ami tartalmazza a felhasznált takarító szerek típusát, a személyzet nevét és a takarítás időpontját.
 9. A jelenlegi ismereteink szerint, és technikai nehézségek miatt az imákat követően nem lehet közös étkezéseket tartani, így javasoljuk, hogy a borra történő áldást követően a közösség tagjai otthon folytassák kiddust.

EGYÉNI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A HITÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

 1. A hitélet gyakorlásában résztvevők számára biztosítani kell a belépési helyeken a kézfertőtlenítő használatát. Belépni és bent tartózkodni csak maszkban lehet (legalább orvosi maszk, házi készítésű textil maszkok nem alkalmazhatóak). Az ima alatt csak saját tálit, imakönyv, tfilin és kipa használható.
 2. Mindvégig ügyelni kell a megfelelő távolság tartására, a padokban és bimán úgy kell elhelyezkedni, hogy kellő szabad távolság legyen (legalább másfél méter). Kerülni kell a mezüze, tóra, tóramutató érintését, aki kezeli a tórát rendszeresen fertőtlenítse a kezét.
 3. Amennyiben a közösség tagja a hitélet gyakorlását követően 14 napon belül Covid19 tüneteket produkál, tájékoztassa az egészségügyi biztonsági megbízottat és a közösség vezetőjét.
 4. A hitélet gyakorlásában nem javasoljuk a fokozottan érzékeny csoportok tagjainak (krónikus betegek, legyengült immunrendszerű személyek) részvételét. Valamint felhívjuk a figyelmet, hogy a gyerekek esetében a fenti előírások alkalmazásának ellenőrzése különös fegyelmet igényel.
 5. Minden hitéleti rendezvényen résztvevő személyről jelenléti ívet kell vezetni (akár sorszámok vagy monogramok is használhatóak) a kontaktusok visszakereshetősége okán.