Izrael kritika vagy Izrael ellenesség?

Izrael kritika vagy Izrael ellenesség?

Veszprémy László Bernát beszélt a Heti Tv-ben az új európai jelenségről, az anticionizmusról, ami elsősorban a baloldali pártokban jelenik meg.

Az amerikai demokraták Izrael és az anticionizmus mentén szakadnak, Veszprémy László Bernát szerint ez nem egy amerikai, hanem egy nyugati jelenség. A Migrációkutató intézet legutóbbi tanulmánya szerint a nyugat-európai baloldali pártok azzal próbálják megszerezni a muszlim szavazatokat, hogy egyre ellenségesebb hangon beszélnek Izraelről, egyre inkább felkarolnak egy baloldali, progresszív, antiszemita retorikát, ez a kutató szerint a hidegháború vége óta nem volt megszokott Európában.

Eddig Kelet-Európában lehetett tapasztalni, hogy a jobboldal fogalmazott meg antiszemita tételeket, ami természetesen elfogadhatatlan, ám mára ez a trend Veszprémy szerint megfordulni látszik még a kelet-európai térségben is, de elsősorban Nyugaton. példaként hozta fel azt a kutatást, amely szerint Nagy-Britanniában az elmúlt időszak antiszemita cselekményei sokkal inkább köthetők voltak baloldali, szélsőbaloldali elkövetőkhöz. Ebből vonták le azt a következtetést, hogy az anticionizmus álcája mögé bújt nyelvezet is egyre inkább a baloldalon kezd meghonosodni.

Ugyanakkor visszatérve az USA-ra, arról beszélt a kutató, hogy korábban Izrael támogatása nagyon fontos volt az Egyesült Államok külpolitikájának, igaz, hogy ebben is elsősorban a republikánus kormányok voltak aktívabbak. Most már vannak más jelenségek is, hivatkozott arra, hogy kiszivárgott a demokraták egy új, feltörekvő politikusának, Ocasio Corteznek a levele, amelyben a támogatóinak azt írta, meg kell szakítani Izrael és az USA barátságát. Itt van egy ellentmondás Veszprémy szerint, hiszen a legutóbbi elnökválasztáskor is a zsidó szavazatok döntő többségét Hillary Clinton kapta, ezért sem lehet érteni, hogy a demokraták miért fogalmaznak egyre élesebben Izrael ellen. Talán az alulról építkező új demokrata hullám okozza ezt, ahol már nem a liberalizmus a vezető eszme, ők elsősorban úgy tekintenek Izraelre, mint egy elnyomó, gyarmatosító államra.

Angliában is a Munkáspártban tűnik fel az antiszemitizmus, egyik nemrégiben kilépett képviselőjük szerint a pártban már intézményesült az antiszemitizmus. Ennek is lehet a következménye, hogy a brit zsidó közösség egyre inkább a konzervatívokat támogatja a Munkáspárttal szemben. A Munkáspárt retorikája az izraeli-palesztin konfliktus eszkalálódásakor változott meg, leginkább a hatnapos háború óta.

Veszprémy szerint szavazatmaximálás folyik a Munkáspártban is, hozzátéve, egyes kutatások szerint jelentősen befolyásolhatja a választást, hogy ki tudja a helyi vezetők, imámok támogatását megnyerni, ez persze sok esetben szembemegy a párt, pártok saját törzsszavazóival, alapeszméivel is. Ezt úgy próbálják meg áthidalni, hogy muzulmán nőket indítanak el jelöltnek. Megkérdezték a vallásos muszlimokat, hogy miért nem a konzervatív pártokat támogatják inkább, a válasz az volt, hogy őket a keresztény retorikai elemek riasztják vissza leginkább, valamint a bevándorlásellenes gondolatokat.

Franciaországban három gócpontja van az antiszemitizmusnak, a radikális jobb. a radikális baloldal és a bevándorlók, az országban közel kétharmaddal nőttek az antiszemita cselekmények. Arra a felvetésre, hogy vannak-e speciális francia esetek, a francia hatóságok sokak által vitatott adatai szerint a jobboldalhoz köthetőek, bár megjelentek azért klasszikus jobboldali cselekmények is a helyi zsidó közösségekkel szemben. Ám a cselekmények nagy többségét a kimutatások szerint a radikális iszlám hívei követik el, őket követik a jobboldali elkövetők. Az atrocitások mértéke is többféle, a verbálistól kezdve egészen az erőszakosig.

Németországban is aggasztó a helyzet, megnőtt az atrocitások száma, ám az elkövetőkről nem lehet sokat kötni, a rendőrség adatai szerint külföldi ideológiák alapján követik el a tetteket, ezt pedig leginkább jobboldali ideológiába sorolja a német rendőrség, azaz keveset lehet tudni a bevándorlók által elkövetett antiszemita cselekményekről.

Sok politikus gondolkodik a megoldáson, Macron francia elnök azt mondta, az anticionizmust beemelik az antiszemitizmus megítélésébe, azaz beemelik a büntetőjogba. Veszprémy László Bernát szerint minden államot, így Izraelt is lehet kritizálni, a kutató szerint nagyon helyes a francia államfő elképzelése, de gondolni kellene a zsidó anticionizmusra is, ami közismerten létezik.    A kutató úgy gondolja, a zsidó közösségeknek az állammal való együttműködés jelenthet egyfajta megoldást.