Magyar naplóregényt mutattak be Újvidéken és Belgrádban

Magyar naplóregényt mutattak be Újvidéken és Belgrádbanlatorcai

Dr. Latorcai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért
felelős helyettes államtitkára mutatta be Debreczeni József, Hideg
Krematórium című magyar és szerb nyelven újra megjelent könyvét a
Balassi Intézet szervezésében, a vajdasági Újvidéken, valamint a
szerb fővárosban, Belgrádban. Az eseményre a Nemzetközi Holokauszt
Emlékezési Szövetség magyar elnökségének keretén belül került sor.
Latorcai Csaba rámutatott, kutatási adatok azt igazolják, hogy a
családjuk történeteit ismerő gyermekek érzelmileg egészségesebb,
boldogabb emberré válnak. Ezért is fontos, hogy elmondjuk a
gyermekeinknek a magunk és szüleink sorsfordító történeteit. Hasonló
okból értékesek számunkra mindazon túlélők történetei, akik
megjárták a holokauszt poklát, vagy a szovjet kényszermunkatáborokat
és onnan hazatérve volt erejük és bátorságuk elmondani vagy leírni
az átélt szörnyűségeket.
Debreczeni József 1905-ben született, megjárta az Auschwitz-i
koncentrációs tábor poklát, amelyről az 1950-ben írt Hideg
Krematórium című naplóregényben számolt be, az olvasó elé tárva a
tábori élet kis és nagy szenzációinak pontos regisztrálásával az
önkényuralom borzalmait.A Hideg Krematórium című könyvnek a magyar mellett, szerb nyelven is
újra kiadásra kerültével, újabb „megértés híd” épült két, évszázadok
óta egymás mellett élő nemzet között. E kötetet forgatva szerb
barátaink még közelebb kerülhetnek a magyar lélekhez,
gondolkodáshoz, életérzéshez – hangsúlyozta Latorcai Csaba.
A helyettes államtitkár beszédében annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a jelen és a jövő kihívásaival azok a nemzetek tudnak a
legsikeresebben megbirkózni, akik képesek tanulni az előttük járó
nemzedékek tapasztalataiból.