Emlékhelyek az új 50 forintoson.

Emlékhelyek az új 50 forintoson. 

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke az új 50 forintosról, de a NÖRI más programjáról is beszélt.

 

Minek köszönhető, hogy az MTA díszterme megtelt egy érme bemutatására?

Gondolom, hogy ez köszönhető az intézményünknek, a Nemzeti Örökség Intézetének, annak, hogy az általunk szervezett események mindegyike érdekes volt. Így volt ez ma is, ami egy különleges esemény volt, ahogy azt a köszöntőmben is elmondtam, évek óta nem fogtunk egy olyan érmét a kezünkbe, ami forgalomképes, amit a mindennapok során használunk, de mégis üzenettel bír.

Ez mit jelent?

Azt, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyeinket hivatott bemutatni, illetve rámutatni arra, hogy egyáltalán vannak ilyenek.

A pénzérmék avatásán túl, a NÖRI más dolgokkal is foglalkozik, ha jól tudom, akkor a napokban is lesz egy eseményük.

Igen, szeptember 8-án, Körösladányban kerül átadásra egy megújított kripta, Wenckheim egykori miniszterelnök úré. Ez a kripta is a Nemzeti Sírkert Program része, igen elhanyagolt állapotban volt.  Nagyon komoly összeget, az erre fordítandó költségvetésünk mintegy felét fordítottuk erre, de azt gondolom, ahogy a kormányzati szándék is mutatja, nemzetünk múltját és nemzetünk nagyjainak az emlékét meg kell őrizni. A NÖRI ars poeticáját Széchenyi István adta meg, és ez itt az Akadémia épületében még aktuálisabb: Egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézze meg a temetőit.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter