Darvas István Rabbi Napi Tóra

Darvas István Rabbi Napi Tóra

 

darvas 2

K”K,

Smini hetiszakasz 1. kommentár, 5775. Niszán 9. – Rabbi Arje Levine (1885-1969) jahrzeitje

A következő három hét során tizenhat kommentárt fogok küldeni, mert a többi napon ünnep és/vagy szombat lesz. Ebből négy Peszáh félünnepeinek tórai olvasmányaihoz kapcsolódik, a többi (12) pedig Smini szidrájához. Általában egy hetiszakaszt hét nap alatt „letudunk”, négyszer olvasva abból: szombat délután, hétfő és csütörtök reggel, majd a következő szombat délelőtt. Mivel idén Peszáh első és nyolcadik napja is szombatra esik, és ilyenkor az ünnepi olvasmányok kerülnek sorra, ezért idén Smini nagyon elhúzódik. Tegnap, Niszán 8-án olvastunk először a párásából, és a teljes hetiszakaszt csak Niszán 29-én fogjuk végigolvasni. A hetiszakasz négy nagyobb témakört tárgyal. Az első a frissen felkent kohénok áldozatbemutatásával foglalkozik, a második Áron két fiának (Nádáv és Ávihu) tragédiájáról számol be, a harmadik a papi szolgálat előírásszerű végzését írja le, a negyedik az étkezéshez fűződő micvákat taglalja. „És a nyolcadik (smini) napon történt, hogy megszólította Mózes Áront és fiait meg Izrael véneit” (9.1). Nem teljesen világos, hogy miért hívta oda a véneket Mózes, hiszen nekik, Áronnal és fiaival ellentétben nem volt feladatuk a frissen felállított Miskánban. Egy magyarázatot a midrásban (Vájikrá Rábbá 11.8) idézett Rabbi Ákivá kínál: „Izrael népe hasonlít a madárra, ahogyan a madár nem tud repülni szárnyai nélkül, ugyanúgy képtelen a zsidó nép jelentőset alkotni vénei nélkül”. 

Sávuá tov mindenkinek!