A Tormay-Szerb hisztrológia játék Kecskeméti Kozma György

A Tormay-Szerb hisztrológia játék  Kecskeméti Kozma György

 

 

A dédnagynéném Ritoók Emma és sógornője  Tormay Cécile, valamint a nagyanyám távoli unokatestvérének férje, Szerb Antal,   egy időben naponta  találkoztak (írja a déd-tanti kéziratos naplójában). Szerb sokáig Ritoók albérlője is volt, Tormay lapjának, a „Nyugat-ot” ellensúlyozni kívánó „Napkelet-nek” pedig a főszerkesztője.

 

Szerb Antal özvegyétől (és az ő fiától, Szerb Jánostól) tudom (orális hagyományként), s Ritoók is említi a kéziratos Naplójában, hogy egy regényt terveztek „nemzedékek harcai ellenséges családokban gyerekszemmel”. (Mi képregénynek képzeltük már.)

 

„Lélek-osztálynak” nevezték a szembenálló feleket, a katolikus-református-zsidó ellenségességeket akarták megnézni az őseik történeteiben, legendáiban. (Szerb az irodalomtörténet könyveiben „lélektörténelemről” beszél, vagyis a lélektani, lelki fejlődés történelméről, mely tudományág azóta kialakult Amerikában /Alice Miller, Lloyd deMause/.)

 

Az, hogy Tormay és Szerb ennyire fontosnak tartotta az ősöket, talán összefügghet azzal, hogy neki magának, mivel nem házasodott meg, s nem voltak gyerekei, tulajdonképpen az ő és a barátai ősei voltak a családja. Az, hogy Tormay a maga sváb eredetű őseit (akikről a „Régi  ház” c. regénye szól) nem ismeri több nemzedékre visszamenőleg, arra kényszeríti, hogy megelégedjen  a  rokonai, a Ritoók-család magyar őseivel, akik (mint Tormay írja naplójában, a Bujdosó-könyvben) „fejedelmek utódai”.

 

Fontos volt e fejedelmek körében, Rákóczy meg is írja naplójában, hogy a család  (a görög császári ősökön át) dávidházi eredetű – ettől „egyenrangúnak” érezték magukat a zsidókkal (és a többi királyi házzal).

 

Szerb pedig (aki kikeresztelkedett zsidó volt) szintén híres dávidházinak tartott rabbiktól eredt, mint a prágai Maharal vagy az évszázaddal korábbi Abarbanel , Ritoók szépanyja szépanyja pedig Báthory Erzsébet volt a Rákóczy-Zrínyi-Báthory-Szapolyai klánból, mely a legendák szerint Mátyás királyt és Zsigmond királyt is magába foglalta – méghozzá a nápolyi eredetű Drugeth családból eredő anyák és feleségek által.

 

 

Meglepődve olvasták Szerbék az újságban 1934-ben, hogy egy Baltadzhiev-Dimitrov nevű terrorista végzett Alexander cárral , a szerb királlyal. A cárt mindhárman ismerték Párizsból fiatal korából, amikor Anatole France szalonjába járt barátjával, Marcel Proust-tal.

 

És eszükbe jutott, hogy Baltazzinak hívták Rudolf főherceg szerelmét is, akinek a korabeli pletykák szerint a nagybátyja, Baltazzi gróf ölte meg a fiatal párt.

 

45 évenként egy merénylet részben ugyanazokkal a családi szereplőkkel? A Baltazziak a korábbi görög származású román királynak rokonai, s ők is, mint a Rákócziak, a görög császári család utódai ( s  ezért trónkövetelőként léphetnek fel a legtöbb európai udvarban. A közkeletű történelemkönyvek nem említik, hogy Vetsera Mária Baltazzi-sarj volt, liaison-ja a trónörökössel egy szakadár politikai  koncepció része lehetett.) Ráadásul a Palaiologosz dinasztia szintén „dávidházi” ősökre hivatkozik (s pont ezért hívják Ős-Szó-nak.)

 

Elhatározták hát Emma és Cécile néni meg Tóni bácsi, hogy megnézik a lexikonokban, voltak-e merényletek (hasonló messianista eszmei hátérrel) korábbi 45-éves távolságokban?

 

Ugyanakkor, mivel a tervük az volt, hogy gyerekszemmel, méghozzá zsidó gyerek szemmel csodálkoznak rá a merényletekre, kikeresték a Szerb Antal dávidházi rabbi őseit is a megfelelő korszakban.

 

Ebben az időben  Szerbék és Szabó Lajosék köréhez tartozott Szilágyi Ernő, aki rendszeresen járt az akkori Palesztinába, s később Kastner zsidómentő vonatainak egyik szervezője lett. Mivel a Szabó Lajosék tanai egyértelműen kabbalista tanokból állnak, ő, Szilágyi lehetett a forrás, aki az ekkortájt a Zohárt fordító Aslag rabbival kapcsolatba került.

 

Az ott tanult rendszerben a biblia betűi számok is egyben és a világ négy szintje (ásványi, növényi, állati, emberi) négy számmal írható le (a teremtő négyféle módon leírható JöHöWöH neve alapján, amely a jövő idejű lenni ige, azaz leendítő jelentéssel bír). Ezek a 45, az52, a63 és a 72.

 

Ehhez hozzáteszem, hogy a 45 éves táv a napfoltok ciklusa, mellyel egybeesnek a kétszer 22 és fél éves innovációs és háborus ciklusok is, a63 a  meteorológiai hőmérséklet-emelkedés ciklusa, az52 anői termékenység ciklusához tartozik, a 72 pedig a parallaxis, a Föld tengelyének lassú elfordulása egy fokkal 72 év alatt történik

 

Aslag kabbala-tanainak a lényege, hogy bárki lehet „zsidó”, az etnikai zsidóság csak a külsőségeket őrzi, de a szellemi zsidó (a szó eredeti, a jehodi fordításából adódó, s arra rímelő „jó-adó” vagy „jó-hidi” szó miatt) az lehet, aki tényleg jó-adó: vagyis ezt a tanítást  a legfőbb jóról (hogy mindenki lehet zsidó) továbbadja.

 

Az ilyen eszméket a Biblia tanulása közben kifejlesztő csoportok az „igazi Izráél”, abban az értelemben, hogy a szó a jásár-él olvasatban egyenes-fel jelentésű. Itt az egyenesen fel az ész általi vágy-megszűrést jelent.

 

Természetesen, akik mindenben az Észre hallgatnak, ők az Ész-ráél szférájához emelkednek fel. Aki beleragad az ego-centrikus vágyaiba, az a „népek” metaforikus jelentésmezejébe tartozik, ez rímes kifejezéssel az „Egoj” szintjére zuhan (függetlenül etnikai eredetétől). /Héberül ez a Mic-rájim szónak,a  fordítása, amely a Rossz Leve magyarul, a rossz pedig az egocentrizmus, az önzés./

 

Ebben a metaforikus rendszerben a felszíni király-gyilkosságok a Bibliában (Saul meg akarja ölni Dávidot például) valójában a Birtoklás egós vágyának, amit Malkutnak, birtoklásnak vagy királyságnak neveznek az ész általi megszűrését jelentik. Tehát az Egó királya (melech) megöléséről van szó.

 

És fordítva: amikor nekünk úgy tűnik, hogy a kinti világban mondjuk merényletet követnek el egy valódi király ellen, ez annak a tükröződése, ahogy a kor nagy dávidházi csodarabbi utódai önmagukban harcolnak az egó, az önzés tünetei ellen.

 

 

Ezt a fantázia-családot kreálta magának Szerb Antal, Tormay Cécile és Ritoók Emma, akik mind gyermektelenül éltek és mindhármukról tudjuk, hogy ha nem is aktív szinten, de érzelmileg azonos-nemű (homoszexuális) problémákkal küzdöttek.

 

Nézzük tehát az általuk fontosnak tartott Tormay-, és Szerb-ősöket:

 

1889-ben /Rudolf halálakor/ például naplót írt a prágai Maharal-tól származó lubavicsi rebbe fia, Jichák Jószef , s leírta, hogy apja Freud-hoz járt analízisbe, akinek el is mesélte a kabbala, a Zóhár lélektani biblia-értelmezését a belső én-részekkel, a belső szülők és a belső gyermek, illetve az embrió dialógusairól. Jitró hetiszakasz (az többszintű bíráskodásról).

 

 

1844-ben Ritoók Emma nagybátyja /Csányi Dániel/ egy merényletet tervezett Kossuth Lajos ellen. Kossuth akkor sikkasztás miatt börtönbe került s így megmenekült.

A Cemach Cedek fia, Smuél rabbi gyerekkora ez. Később legenda övezi arany bútorait. (Mátót és Máásze hetiszakasz.A meggondolatlan Reubén. Az arany beszolgálztatása.)

 

1799-ben pedig  Napóleont támadták  meg. A legendák szerint a támadó hipnózisban volt, mert a forradalmárok rendeletére börtönben ülő Puységur márki, a hipnotizőr állt volna így bosszút. A márki fia felesége (a Rákóczy felkelés hadvezérének) Bercsényi Miklósnak és nejének, Homonnay Drugeth Krisztinának dédunokája volt.

Ekkor volt gyerek a Cemach Cedek későbbi szerzője. A Hukkat (vörös-tehén) hetiszakaszt olvassa.(Napóleon egy ló hátáról esett le, szóval állatok a közös motívumok.)

 

 

1754 

 

Mária Terázia elleni felkelőket felnégyelnek  Hódmezővásárhelyen.

 

Batthyányi Imre főbíró az Althánokon keresztül Drugeth-rokon.

Ez Snéur Zalman rabbi / a lubavicsi alapmű, a Zohár-magyarázó Tanja írója/ gyerekkora. A Cáv hetiszakasz. (Az áldozatokról. A megmaradó bőr a papoké.)

 

május 28

 

 

1709

 

Rákóczy (Aki Csányi szépanyjának a  szépanyjának az unokaöccse) emberei elfogják az áruló Ocskayt dec.31-én. (Másnap kivégzik.)

Ez a Bál Sém Tov gyerekkora.Vájigás hetiszakasz (József felfedi magát testvéreinek: „nem ti tehettek a fogságomról.”/

 

 

1664-ben  Zrínyiről terjed el, hogy „megölték”, mert egy vadkan halálra sebezte.

 

Zrínyi anyja volt Homonnay Drugeth-lány (szintén Szécsi Mária unokaöccse).

Ekkor volt gyerek a később Eisenstadtban fellépő Mordecháj, aki sabbatajánus módra képzelte magát Dávid fiának. Hájé szárá a hetiszakasz.

/Sára halála: megtudja fia apja áldozata lesz/  

 

1619-ben  H. Drugeth Bálint rivális trónkövetelőként a Habsburgok védelmében hátba-támadja a lázadó fejedelmet, Bethlen Gábort, (illetve főkapitányát, Rákóczy Zsigmondot) aki a prágai felkelt protestánsokat akarja megsegíteni. Kara Mehmed pasát megöli egy janicsár – a  Bécs elleni támadás elmarad.

 

Ez a gyerekkora Menase ben Izraelnek, aki a messiásra hivatkozva kiharcolja majd Cromwell-nél a zsidók angliai visszatérését. Softim /bírákról, a szellemidézés tiltásáról szóló/ hetiszakasz.  És ekkor volt gyermek Zrínyi nagynénje, Széchi Mária (aki a Tormay rokonok őse.)

 

 

 

1574 

 

Nassau-Orániai Lajos (bátyja a Habsburgok ellen felkelő  Orániai Vilmosnak )  gyilok áldozata lesz csatában.

Ekkoriban  volt gyerek Báthory Erzsébet (de már házas), Sztécsi Mária szépanyja. Yesayahu Horovitz rabbi  gyerekkora ez. A Mecóra hetiszakaszt olvassák: a bőrbajok és a gyógyító felkenés a téma. Ekkor gyermek a kis Horovic rabbi, aki a belső állat kabbala (ész) általi megfékezéséről írt könyvet.

 

 

 

 

1529

 

Wolsey bíborost letartóztatják (s halálra ítélik), mert a pápának diktáló Habsburgoknál nem tudja elérni  VIII. Henrik válását. Ekkoriban tízéves a kis Jagelló Izabella (aki majd Szapolyai felesége lesz és fiának anyja, a későbbi Báthory-Bocskay-Bethlen-Rákóczy fejedelmi utódlás kezdete. Szapolyai Krisztina Báthory Erzsébet szépanyja.) A prágai Maharal, a magas Löw rabbi gyerekkora ez. (És rokonai,  Isserles, Don Joszef Naszi, Samuel Katzenellenbogen és  A kabbalista Cordovero gyerekkora is, valamint a mesiásként fellépő Reuveni és Molkhó kora).A Lech-lechá hetiszakaszt olvassák (a mózesi Tanból): „Menj el apád házából.”

 

 

Drugeth János sógora, Szapolyai János király lesz.

 

 

A 45 év különben két 22 éves egységből ál (egy átmeneti évvel). Ennek részei tízéves és négy-ötéves ciklusok, amelyek megfeleltethetők terápikus érési év-soroknak. /Pl. van szakirodalma egy-egy elnök vagy ország-vezető négy-éves felmenő és lemenő imázs-változásainak./  Meglepő, de ez lehetővé teszi, hogy a héber betűk (melyek egyben a tizenegy szféra duplázódásai) legendáival létrejöjjön egy értelmezési lehetőség az egyes években születettekre, mely hasonló az asztrológiához, Szerbék „hisztrológiának” nevezték.

Az a lényege, hogy az egyes fejedelmi és csodarabbi ősök kiemelt évszámainak eseményei úgy hatnak, ahogy az asztrológiában a  csillagképek antik legendahősei.

 

/Ezek négy „házban” helyezkednek el: ehhez szükséges még annak végigtekintése is, hogy az 52-es, a 63-as és 72-es évtávok milyen „kozmikus” eseményekkel terhesek./

 

Továbbá igyekezni kell utánajárni, hogy eme különleges napokon milyen Tóra-szakaszt magyaráztak a Bibliából (különös tekintettel a terápikus hatású Zohár-féle metaforikus értelmezésekre).

 

Ugyanis a Zohár szerint a „szellemi” történelemben a 45-ös a felépülés (a Tiferet,/=felépülés, dísz/ a Fiú, a Fivér), míg az 52-es a Nővér (a sérült kapni-vágyó énrész) , a 63-as  az Anya (az értelem, mely megszűri a vágyakat a felépülés, a Fiú érdekében) és a 72-es az Atya (a megvilágító Szeretet-Fény bölcsessége, amelyet az Anya ad át a Fivérnek.). Ezek a fázisok meglepően hasonlítanak az államfők fokozatos elhasználódásának négyéves ciklusaihoz (melyet Lloyd deMause ír le részletesen dokumentálva.)

 

 

Ebben a rendszerben az, ami a földi szemlélőnek tragikus merényletnek látszik egy király vagy törzsfő ellen, a szellem szintjén a birtok-vágy, a mohóság, az Egó elleni győzelem, hiszen az Önzés a Fáraó, a Király,a  Birtokos (amint erre a malkuth, melech szavak utalnak is. Királynak fordítják, de birtoklót jelent.)

 

Meglepve tapasztalták, Emma és Cécile nénik, valamint Tóni bácsi, hogy a szellemi jelleg előbukkan néha az „évtávok” esemény-sorában. Az 52-es „Nővér-évek” gyakrabban produkálnak felfedezéseket a geográfia vagy a csillagászat terén, mint  a többi évek, talán mert a Föld, az evilág fölötti uralom ezen a  szinten a döntő.

 

A 63-as anya-évek (1831, 1807, 1764, 1701, 1638, 1575, 1512, 1449, 1385)  fontos elvi (szociális) újításokat hordoznak (Bourbon Lajos Fülöp király, II. Katalin cárnő Poniatowskival, Robert Fludd , Paracelsus,  Konsztantinosz Palaiologosz császár, majd IV. Andronikosz Palaiologosz)

 

A 72-es atya-évek  (1934, 1862, 1790, 1728,  1656, 1584, 1512, 1440, 1368, 1296, 1224) egy-egy rendkívül összetett személyiség által szerepelnek: mexikói Habsburg Miksa, II. József, Althan József nápolyi alkirály, Spinoza, Orániai Vilmos, Jagelló Zsigmond, Gilles de Rais, Petrarca, Joannesz Palaiologosz.

 

/Sokan e lista szereplői közül belekerülnek Szerb Antal vagy a két írónő, Ritoók Emma és Tormay Cécile írásaiba./

 

Egy ilyen rövid áttekintésben nem lehetséges átfogó következtetést levonni. Lehetséges, hogy ez csak egy játék, amelyet arra használtak, hogy műveltségüket csillogtassák, és esetleg hogy elmélyítsék a történelem megértését – és a gnosztikus-kabbalisztikus fogalmak átélését is.

Lehet, hogy ez egyfajta család-pótló  terápiának számított. Hiszen az ősök esetleg ma is hatnak ránk valahogy és érdemes elemezni, hogy most az Anya, vagy a Nagyanya, netán a Dédapa vagy egy Ősapa belső hangját követjük és az sem mindegy, hogy a belső Fívér vagy Nővér haragszanak egymásra vagy átölelik egymást, továbbá lehet, hogy a belső csecsemő vagy a belső embrió reakcióit érezzük éppen.

 

Lehet, hogy Szerb Antal tudatosan el akarta hagyni a zsidóságot, amikor Prohászka Ottokár püspököt felkérte, hogy a keresztapja legyen és barátai, Tormay és Ritók is szerepet vállaltak a zsidó-ellenes törvények előkészítésében. Mégis, magánemberként amit lehetett, megtettek zsidó barátaik megmentésért, (sajnos Szerb esetében sikertelenül). Közben a nem-etnikai zsidó hagyományt, a buddhista és gnosztikus hatást őrző kabbalát pedig, mely szerintük a modern pszichoanalitikus lélektan előfutára, nagy becsben tartották.

 

 

Elvben természetesen az sem kizárt, hogy valóban léteznek ilyen titokzatos összefüggések, ismétlődő ciklusok és ritmusok a nemzedékek és a szellemi újdonságok, az érzelmi evolúció terén, hiszen léteznek különleges család-történeti egybeesések. Majd feltétlenül meg kell találni majd a módját, hogy ez a gondolat-kísérlet ne vesszen el újabb nyolcvan-száz éven át.

 

Hogy miért nem valósították meg ezt a tervet? Egyrészt  vészterhes évek jöttek, s hamarosan mindhárman meghaltak. Másik ok lehetett az is (ha a lexikon-adatok a fejükben voltak), hogy nehéz még ma is elképzelni, hogy a zsidók rabbijai az empátia-evolúció  fejlettebb, érettebb szintjén vannak, mint a többiek, s főleg, mint a (indulat-kontrollban nehézkesebb) nem-zsidók (bár ezt a kabbala és az eretnek mozgalmak központi történelem-teremtő szerepének említése megkerüli: hisz ott nem-etnikai „zsidó”-ság mint  terápikus koncepció adott). A harmadik ok persze az, hogy a véletlenek szövevénye mai eszünkkel a történelem és a matematikai ciklusok (még pszichológia terápiás metaforikus kiegészítéssel is)  elképzelhetetlenek.

A legfőbb ok, hogy nincs olyan olvasói közeg, ami ezzel tudna kezdeni valamit (hiszen olyan részletességgel kéne ismerni a történelmet, ami az átlagos többségnél nem adott.) A koncepció lényege, ahogy láttuk, az a koincidencia-sor, amelyben mondjuk Kossuth úgy menekül meg a merénylettől, hogy pénzügyi vád miatt börtönbe kerül – s ekkor egy arany bútorairól híres rabbi azt a hetiszakaszt olvassa épp, amiben az arany elszámolása történik a Bibliában…/és a többi esetnél is van ilyen tematikus párhuzam/. Mielőtt felmerülne az ellenvetés, hogy ez bármikor megtörténhet, megemlítem, hogy a többi éveknél nincs merénylet-terv sorozat és ez cáfolja a véletlen felmerülést. (De akkor is érdekes felvetés ez, ha tényleg csak véletlen. A csillag-állások legendái is véletlen egybeeséseken alapulnak, mégis évezredek óta használatosak.)

 

Amúgy vita is folyhatott Szerbék közt: ha más évnél kezdjük a ciklust (pl. mondjuk Jézus születésénél Tormayval), akkor nem jelennek meg ezek a merényletek…

 

 

Kecskeméti Kozma György