Megalakult a Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetsége

Megalakult a Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetsége

Elnök:              Horovitz Tamás –DZSH elnöke

Alelnök:            Róth Tibor – Brassói Hitközségelnöke

Titkár:               Heller Zsolt – A Db-iZsidó Templomért és Temetőért Alapítvány elnöke

Vezetőségi tagok: Kürti Csaba – JMPoint

                        Bermann Dávid – Szolnoki hitközségelnöke

                        Ionel Schlesinger – Aradi Hitközségelnöke

                        Felix T. Koppelmann –Nagyváradi Hitközség elnöke

Szóvivő:            Breuer Péter

A „Jövőnk az összefogás” üzenetével megalakult a Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetsége; az alapító okiratot vasárnap Debrecenben, a Megyeházán tartott ünnepségen írta alá húsz itthoni és határon túli magyar zsidó hitközség, illetve zsidó szervezet képviselője.

Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a kultúra formálásában a zsidó szervezeteknek nemcsak a múltban volt jelentős szerepük, hanem a jövőben is, s ezt új keretek között tehetik meg a Debrecenben létrejött összefogással. „Minden társadalom a közösségeiből meríti erejét” – mondta a fideszes politikus, majd utalt arra, hogy Debrecenben van az ország legnagyobb vidéki zsidó hitközsége.
Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) ügyvezető igazgatója is azt hangsúlyozta, hogy az a szövetség, amelynek alapító okiratát Debrecenben aláírták, nemcsak rögzíti a közös utat, hanem abból valami új és ösztönző mozgalom indítható el. A Mazsihisz-vezető azt mondta, hogy a „recesszió vihara tombol”, jelentős a munkanélküliség, s ilyen helyzetben „elképzelhetetlen, hogy a falainkon belül egymást marjuk”.
Zoltai Gusztáv megfogalmazása szerint Debrecen – mint most is – példát mutatott az elmúlt években, amikor is évről évre megrendezik a hazai és a határon túli magyar zsidó hitközségek találkozóját.
Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség vezetője hozzátette: múlt évi találkozójukon döntötték el, hogy „a Kárpát-medence zsidóságának fennmaradása érdekében” szorosabbá teszik az együttműködést. A most megalakult szervezet nyitva áll minden zsidó előtt, nem tesznek különbséget a különböző irányzatú csoportok között – jegyezte meg.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség  elnöke: Hölgyeim és Uraim!

Kedves Vendégeink!

 

Nagy-nagy tisztelettel és meghatottsággal köszöntöm Önöket e mai, örömteli eseményen.

 

Köszöntöm:

 

Halász János urat – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Államtitkárát

Dr. Papp László urat – Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármesterét

Kocsis Róbert urat – Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét

Szabó György urat – a Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány elnökét

Bíró Rozália asszonyt – Nagyvárad alpolgármesterét

Radu Tírle urat, a Bihar Megyei Tanács elnökét

 

Zoltai Gusztáv urat – a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatóját

Schlesinger Ionel urat – Aradi Hitközség elnöke

Goldmann György urat – a Békéscsabai Zsidó Hitközség képviseletében

Róth Tibor urat – a Brassói Hitközség elnöke

Schwartz Róberturat – a Kolozsvári Hitközség elnökét

Felix T. Koppelmann urat – a Nagyváradi Hitközség elnöke

Décsei Nicolae urat – a Szatmári Hitközség elnöke

Tóth Elemérnét – a Salgótarjáni Hitközség elnökét

Sárosi György urat – aNyíregyházi Zsidó Hitközségelnökét

Bermann Dávid urat  – a Szolnoki Hitközség elnökét

Breuer Péter urat – a BreuerPress-International Hírügynökségtől

Kürti Csabát – a JMPoint igazgatóját

Jusztin Ádám urat – a Maccabi Vívó és Atlétikai Klub elnökét

 

Dr. Galik Gábor urat – az Egyházügyi Államtitkárság kabinetfőnökét

(Weisz Péter)

Vargáné dr. Szűcs Edit asszonyt – a Műszaki Egyetemdékánját

Dr. Kustár Zoltán urat –a  Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettesét

Hódossy-Takács Előd urat – a Református Hittudományi Egyetem docensét

Dr. Kukla Krisztián urat – a MODEM igazgatóját

Lakner Lajos urat – a Déri Múzeum igazgatóját

Móricz Péterurat – a Hitgyülekezet részéről

Rozsnay István – református lelkész urat

Jenei Zoltán – református lelkész urat

Visky Pál urat – a DORCAS igazgatóját

Kovács Lászlóurat– a Magyar-Izraeli Baráti Társaság elnökét

Pál Mihály urat – a Magyar-Izraeli Baráti Társaság debreceni elnökét

 

Avraham Ehrenfeld Rabbi urat, a Nagyváradi Zsidó Hitközség rabbiját

Dr. Asher G. Ehrenfeld Urat, Debrecen Város Főrabbiját

 

A mai napon rendkívüli és rendhagyó körülmények között tartjuk meg hagyományos Purim-i ünnepségünket. Rendkívüli azért, mert egy nagyon fontos eseménnyel, nevezetesen egy új szervezet megalakulásával, létrejöttével kötöttük össze, és rendhagyó, mert egy új helyszínen, a megyei önkormányzat dísztermében kerül megtartásra.

Reméljük, hogy ezen kezdeményezésünk jónak és a későbbiekben is követendőnek bizonyul.

Itt ragadom meg az alkalmat és megköszönöm Tóth Attila úrnak, a megyei önkormányzat alelnökének, hogy felajánlotta és biztosította közösségünk számára ezt a kiváló lehetőséget.

 

A Nagyváradi Zsidó Hitközség és a Debreceni Zsidó Hitközség közötti együttműködés közel húsz éves múltra tekint vissza.

Kapcsolatunk folyamatosan szélesedett és egyre eredményesebben működött vallási és világi téren egyaránt. Az elmúlt időszakban számos közös projektünk valósult meg, s immár hagyománnyá vált, hogy ünnepeinket együtt üljük meg. Ennek a hagyománynak köszönhetően a mai napon is itt üdvözölhetjük Debrecenben a Nagyváradi Zsidó Hitközség képviselőit és a hitközség művészeti csoportját. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve az együttműködésünk nagyon sok eredményt és lehetőséget teremtett hitközségeink számára és ma már nemcsak mint testvérhitközségek, hanem itt üdvözölhetjük köreinkben a két hitközség testvér rabbiját.

 

Purim a legvidámabb ünnepünk, a sorsvetés napja, amikor Eszternek és Mordechájnak köszönhetően népünk megmenekült a pusztulástól. Győzött az igazság, az összetartás és összetartozás, az ártó szándék felett.

Reméljük, hogy az összefogás jegyében, most megalakuló szervezetünk is a fejlődést és a jövőt fogja közösségeink számára jelenteni.

Engedjék meg, hogy egy kis történelmi visszatekintést tegyünk a múltba.

A Debreceni Zsidó Hitközség ez évben tizenharmadik alkalommal fogja megrendezni a Magyarország-i és határon túli közösségek találkozóját. Az elmúlt időszak tapasztalatai és visszajelzései alapján nagyon sikeresnek ítélhetjük ezt a kezdeményezést, folyamatosan nagy népszerűséggel és látogatottsággal tudtuk megtartani rendezvényeinket, melyeken nagyon sok témában vitattuk meg problémáinkat, lehetőségeinket és próbáltuk az együttműködés mentén gondolkodva jövőnket építeni. A határon túli találkozókon is láthatóvá vált, főleg az elmúlt időszakban, hogy rengeteg jelen és jövőbeli problémával küzdünk, melyre a megoldást csak mi magunk találhatjuk meg. A találkozók alkalmával komoly viták is kialakultak, melyek kapcsán megpróbáltunk megoldásokat találni közös problémáinkra, hol sikerrel, hol kevésbé sikerrel. A tavalyi évben megrendezett találkozón megfogalmazódott többünkben az a fajta igény, hogy jelenünk problémáinak megoldására és jövőnk építése érdekében egy szorosabban és sűrűbben együttműködő helyzetet kell teremtenünk a Kárpát-medence zsidóságának fennmaradása érdekében. A konferencia zárónapján Róth Tibor, a brassói hitközség elnökével közösen kezdeményeztük egy olyan szervezet létrehozását, mely megpróbálja ezt a hiányt pótolni, mely felvállalja szervezeti formában a jelen lehetőségeinek biztosítását és hosszú távon jövőnk építésének alternatíváit. Egy új szervezet megalakulásakor mindig felmerül a kérdés, hogy mi a szervezet célja és mi az üzenete. A célok megvalósítására vonatkozóan a határon túli találkozók tapasztalataiból merítve elmondtam azokat a célokat, amelyeket a szervezet elindításakor megfogalmazhatunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy a szervezet mind vallási, mind világi értelemben együttműködést kíván biztosítani minden zsidó hitközségnek és közösségnek.

Vallási értelemben mi nem teszünk különbséget orthodox, neológ és status quo között, ezen szervezet minden zsidó számára nyitva áll és munkánkat, tevékenységünket, zsidó identitásunk alapján tesszük. Mai igen gyors, felpörgött és folyamatosan változó korunkban nagyon fontosnak ítéljük, hogy egy szervezet a mindenkori helyzethez és lehetőségekhez alkalmazkodva, tudja képviselni a zsidóság érdekeit. Remélem, hogy ezen szövetséget társaimmal együtt a mai kor lehetőségei szerint tudjuk működtetni és vezetni.

Másik felmerült kérdés a szervezet megalakításakor mi az üzenet a szervezetnek?

Az üzenetét nagyon egyszerűen és mindenki számára világos, félreérthetetlen gondolattal kell megfogalmazni: „Jövőnk az összefogás!” Ezen nagyon rövid és egyszerű gondolat ugyanakkor nagyon nagy feladatot jelenthet közösségeink számára, mely nélkül jövőnk nem látható biztosítottnak.

 

Végezetül engedjék meg, hogy az időszámításunk kezdetén élt régi nagy tudósunk, Hilél egyik bölcs gondolatát osszam meg Önökkel. Egyszer egy pogány állított be hozzá, s arra kérte, magyarázza meg neki az egész zsidóságot annyi idő alatt, amíg ő fél lábon képes állni. A mester nem utasította el a türelmetlen kérdezőt, hanem így szólt hozzá: „Ami neked nem kívánatos, azt ne tedd felebarátodnak. Ez az egész zsidó vallás lényege. Menj és tanuld meg!”

Kívánom magunknak, hogy e gondolat jegyében végezzük további munkánkat és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy zsidóságunk jelene és jövője biztosított legyen a Kárpát-medencében.

 

A mai rendezvényünkhöz mindenkinek jó szórakozást kívánok és köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

Papp László (Fidesz), Debrecen alpolgármestere szerint „az együttműködéssel az összetartozás új korszaka kezdődik”, az aláírás kifejezi „a közösség erejébe vetett hitet, az egymás iránti elkötelezettséget”.
Radu Tirle, a romániai Bihar Megyei Tanács elnöke megyéje lakói nevében megkövette a zsidókat a történelemben ért atrocitásokért, s kérte Istent, „adjon erőt számukra, hogy tudják megbocsátani azt a sok szörnyűséget”.
Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere városa és a Partium magyar közösségének „tiszteletteljes üdvözletét” tolmácsolta, megjegyezve, hogy „a kisebbségi lét (…), de a mai nap is példa arra, hogyan lehet szövetségben építeni a jövőt”.
Támogatásáról biztosította az új szövetséget Szabó György, a Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, reményét fejezve ki, hogy az új szervezetet kellően tudják támogatni annak érdekében, hogy „a zsidó reneszánsz közélet újra tudjon fejlődni”.
A Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetségének húsz alapítója van, magyarországiak mellett felvidéki, erdélyi, partiumi és délvidéki magyar zsidó közösségek. Néhányuk képviselője nem tudott megjelenni az aláíráson, e szervezetek levélben biztosították a szervezőket csatlakozási szándékukról.
Az aláírás után a Nagyváradi Zsidó Hitközség művészeti csoportjának közreműködésével megünnepelték a zsidók „legvidámabb ünnepét, a sorsvetés napját, a Purimot, majd az ünnep kapcsán Asher G. Ehrenfeld debreceni főrabbi mondott ünnepi beszédet.