„Lesz erőnk kiverekedni magunkat a nehézségekből”

Az európai válság ma is arra késztet bennünket, hogy megerősítsük a magyar államot – jelentette ki Orbán Viktor szerdán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapító ünnepségén az Országház Felsőházi termében. A miniszterelnök történelmi fontosságúnak nevezte, hogy a közszolgálat legfontosabb területeire mostantól egységes és egyetemi rendszerben készítik fel azokat, akik ezt a hivatást választják.

Orbán Viktor aláhúzta: az erdélyi magyar egyetem 2000-es, és Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-es megalapítása a legerősebb kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy az országot ma vezető politikai közösség, – a polgári, nemzeti, kereszténydemokrata közösség – a jövő oldalán áll, és maga is a jövőhöz tartozik. A mai nap annak is bizonyítéka, hogy a politika és a kormányzás semmit sem ér tettek és cselekvés nélkül – fűzte hozzá. Orbán Viktor aláhúzta: Magyarország elmúlt másfél éves erőfeszítései kinyitották előttünk a lehetőségek ajtaját, másfél év átszervezés és megújítás után elérkeztünk új alkotmányos rendünk konszolidálásához.

A kormányfő szerint néhányan talán felteszik a kérdést: nincs-e fontosabb feladat a súlyos európai válság közepette, mint egyetemet alapítani. Ha valaki visszatekint az időben, a magyar egyetemek alapítása gyakran válságokhoz kötődik. Ha veszélyben a haza, akkor a magyar szellem falakat, egyetemek falait építi maga köré, és ott őrzi a nemzeti nagyság és önazonosság látható és láthatatlan relikviáit. Ott készül fel a jövőre, a válság utáni időkre abban a biztos tudatban, hogy minden válság elmúlik egyszer – fűzte hozzá. Amikor a török hódítás idején hazánk három részre szakadt, akkor alapította meg Pázmány Péter a nagyszombati egyetemet, Trianon után is az első feladat volt az anyaországba menekíteni a határokon túl ragadt egyetemi intézményeket – sorolta a miniszterelnök.

 

 

 

Erősebb állam

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban sok vita zajlik arra vonatkozóan, hogy milyen lesz a világ, milyenek lesznek a hatalmi, kereskedelmi viszonyok a válság után, de talán egy dologban egyetértés van: az állam erősebb lesz, mint az elmúlt évtizedekben volt. Az európai válság ma is arra késztet bennünket, hogy megerősítsük a magyar államot – szögezte le Orbán Viktor. Kifejtette: az állam megerősítésének egyik eszköze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mely hosszú távú válasz az elmúlt húsz év, tágabb értelemben az elmúlt hatvan-hetven év problémáira. Problémáink ugyanis jórészt a magyar állam gyengeségeiből fakadnak – fűzte hozzá. A közérdek a magánérdekek mögé szorult, összefogás helyett széthúzás, önzés, kapzsiság, spekuláció és szélhámosság uralta el az életünket, és sok helyütt az állam működését is. Ennek a következményeivel szembesítenek minket az euróválság és Magyarország gondjai – hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

 

 

Az elmúlt két évtized itthoni és külföldi eseményei új megvilágításba helyezik az államot. Komoly tanulópénzt fizet most a nyugati világ, hogy ismét ráeszméljen: az állam a közösségi érdekérvényesítés, a közösség védelme és az egyéni képességek kibontakoztatásának is színtere, vagyis előfeltétele a jó életnek – fogalmazott Orbán Viktor.

Ma már mindannyian érezzük, hogy a piac láthatatlan keze és az önigazgató gazdasági modellek önmagukat megbosszuló mítoszok, a kártékony törekvéseket palástoló ideológiák – folytatta Orbán Viktor.

Elmondta, másfél évvel ezelőtt azzal az ambícióval vágtak neki a kormányzásnak, hogy megerősítik a magyar államot. Mint fogalmazott nem öncélúan, hanem azért, hogy biztonságot nyújtson, és hátteret teremtsen a nemzeti alkotóerő kibontakoztatásához, az ország megújulásához és felemelkedéséhez.

 

 

 

Biztos alap

Mi magyarok nyolc év kudarcai után tavaly ismét nagy célokat tűztünk magunk elé: tíz év alatt létrehozunk egymillió új munkahelyet, ismét meghatározó helyet kívánunk betölteni Közép-Európa fejlődésében és a kontinens egyik legversenyképesebb gazdasági környezetét hozzuk létre Magyarországon – sorolta a kormányfő, aki szerint ezeket a célokat csak erős és korszerű állammal lehet megvalósítani.

Mint mondta a célok elérésében az állam feladata, hogy biztos alapot teremtsen polgárainak a munkához, a vállalkozáshoz és az érdem szerinti boldoguláshoz. Hozzátette, az állam feladatai közé tartozik az is, hogy akár erővel is megvédje az ország függetlenségét, megóvja a lakosságot mindenfajta törvénytelenséggel, szélsőséggel szemben. A miniszterelnök kiemelte: olyan államra van szükség, amely a 21. századi versengésben képes érvényesíteni Magyarország érdekeit a nagyvilágban, képes segítséget nyújtani polgárainak és lehetőséget teremt a nemzet tehetségei számára. Szemünk előtt egy olyan állam lebeg, amely erős, méltányos és tisztelhető, mert minden szegletében a közérdeket rendeli a magánérdekek elé; ezáltal olyan emberi erőforrásokat képes mozgósítani, amely megsokszorozza a nemzet erejét és lehetőségeit – emelte ki.

 

 

 

Cél és akarat

Az állam az emberi célokból és akaratokból épül – jelentette ki Orbán Viktor hozzátéve, amennyiben minőségi államot akarunk, az emberi minőségbe kell befektetnünk. Aláhúzta, olyan fiatalokat akarnak képezni az állam működtetésére, akik személyes példamutatásukkal, tudásukkal, teljesítményükkel, erkölcsi bátorságukkal és tartásukkal biztonságosabbá és erősebbé teszik Magyarországot, akik képesek alárendelni magukat egy magasabb célnak, akik a társadalom előtt hitelesen képviselik a hivatásukat és az egyenruhájukat.

A miniszterelnök történelmi fontosságúnak nevezte, hogy a közszolgálat legfontosabb területeire mostantól egységes és egyetemi rendszerben készítik fel azokat, akik ezt a hivatást választják.

Orbán úgy fogalmazott, az, hogy mi magyarok számtalan külső és belső gondunk ellenére új egyetemet alapítunk, azt mutatja: igenis van jövőnk, végre újra hiszünk magunkban és ezért lesz erőnk kiverekedni magunkat a nehézségekből. Lesz erőnk és tudásunk sikeres nemzetté válni, sikeres országot építeni és többé nem hagyjuk magunkat eltéríteni saját céljainktól – hangsúlyozta a kormányfő.

Önök mindannyian nagy feladatra vállalkoztak, kitaposott ösvény helyett új úton indultak el – szólt a jelenlévőkhöz Orbán Viktor, aki rámutatott az új intézmény irányítóinak, oktatóinak és hallgatóinak felelősségére. Önök ma a magyar állam megújításának legfontosabb letéteményesei. Magyarország megújítása akkor lesz sikeres, ha minél többen lesznek hajlandók új úton elindulni – zárta beszédét a miniszterelnök.

 

 

 

Az ünnepségen Kövér László házelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapító nyilatkozatát, Navracsics Tibor, Hende Csaba és Pintér Sándor miniszterek pedig az egyetemi jelképeket adták át Patyi András rektornak.