NAGY DOLOG A TÓRA

Nagy dolog a Tóra, mert életet ad művelőinek, mind ezen, mind a túlvilágon, amint az írva van: „Mert életet adnak [a Tóra szavai] azoknak, akik megtartják őket, és gyógyulást egész testüknek”
(Példab. 4, 22) Úgyszintén írva van: „Gyógyulás lesz a testednek és felüdülés csontjaidnak”. (Uo. 3,8). Nemkülönben megvan írva: „Az életfája ez [a Tóra] azoknak, akik megragadják, és akik reá támaszkodnak, boldogok.” (Uo.3,18). A
továbbiakban mondja: „Mert ékes koszorú ez a fejeden [mármint a Tóra] és ékszer a nyakadon” (uo. 1,9), valamint: „Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked”. (Uo. 4, 9) Végezetül: „Hosszú élet van a jobbjában, baljában
pedig gazdagság és dicsőség” (uo. 3,16), és „Hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek neked [a Tóra törvényei]”.
(Uo.3,2).

(Atyák, 6,7)

 

A Misna erőteljesen kiemeli a Tóra felsőbbrendűségét, s
művelőinek, illetve a parancsolatok betartóinak életet ígér. – ezen és a
túlvilágon.

 

Korábban már volt szó róla, hogy a Tóra művelői olyanok, mint
akik jól fektették be tőkéjüket: ezen a világon élvezik a befektetés hasznát, a
tőke meg megmarad a túlvilágra…

 

Kháti – Misna magyarázatában – idézi Éruvin
traktátusát, miszerint:

„Jer és lásd, hogy az Örökkévaló
viselkedése nem olyan, mint az egyszerű emberé. Ha pl. egy orvos gyógyszert
rendel, az az egyik embernek használ, a másiknak viszont árthat. Ellenben az
Örökkévaló a Tórát adta a zsidó népnek, ami mindenki számára életelixír, mint
ahogy írva vagyon: »és gyógyulás egész testüknek«.”

 


****

 

 

„…[a Tóra] felüdülés csontjaidnak…

 

Midrás Smuél szerint ez kizárólag a túlvilágra
vonatkozhat.

A további Írás-versek is azt bizonyítják, hogy a Tóra milyen
pozitív hatással van azokra, akik szorgalmasan tanulmányozzák, és törvényei
szerint élnek.

„Nagy dolog a Tóra, mert életet ad művelőinek…” – vagyis
értelmet ad az életnek.

 

Egy kommentátor felveti a kérdést: vajon
azok, akik egy egész életet a Tóra tanulmányozásával és tanításával töltöttek
el, miért oly nehéz körülmények között élnek, és megélhetésükben másokra
szorulnak? Hiszen Isten ezeket kedveli, de akkor miért nem ad nekik megfelelő
párnószét?

 

Erre az a válasz, hogy az Örökkévaló lehetőséget akar adni az
egyszerű embereknek is, hogy részesüljenek a Tórában azáltal, hogy anyagilag
támogatják a Talmud-tudósokat (Luách Erez).

F:Krausz Naftali