Egymás kezét fogva és segítve haladunk ezen az úton

Egymás kezét fogva és segítve haladunk ezen az úton

Dr. Róna Tamás főrabbi egy különleges tankönyvről beszélt. Ezenkívül a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács konferenciájáról, amelyet idén Magyarországon rendeznek meg.

 

 

Most jelent meg egy könyv, A magyarországi zsidóság története címmel. A kötetnek a szerkesztője Ön és Mezei Mónika. A könyv a Szent István Társulat gondozásában került ki.  Hogyan lehetséges ez.?

Ez egy ötéves a Keresztény-Zsidó Tanács, amelyet egykor Göncz Árpád köztársasági elnök alapított Kiváló, iránymutató vezetői voltak, mint Schweitzer József professzor, vagy Várszegi Asztrik püspök úr. Ennek a szervezetnek az a feladata, hogy minden időben, országban, helyzetben próbálja meg a közös üzenetet, kellő erővel felruházva átadni a társadalom széles rétegei számára. A testvéri szeretet, közös, a Szentírás olvasása, megértése, közös nevezőt teremt köztünk. Ezt vesszük alapul. A haladás annyit jelent, hogy egymás kezét fogjuk,illetve,egymást segítjük, és tovább haladunk ezen az úton. A történelmi nagy és kis egyházak főpapjai vannak ebbe a szervezetbe delegálva. Amikor a Holokauszt 70. évfordulójára készültünk, akkor megszületett a gondolat, hogy a középiskolákban milyen nagy igény lenne egy tankönyvre, melyet kiváló tudósokk írtak az az 1850-es évektől kezdve. Tudományos könyveket Kohn Sámueltől kezdve egészen Komoróczy Géza professzorig a magyarországi zsidóság történetéről. Ezek a nagyszerű művek tudományos, szakmai anyagok, mely nehezen érthető egy középiskolai tanárnak, főleg egy diáknak. Emiatt is összeállítottunk egy 120 oldalas anyagot, amelyhez akadémikusokat kértünk fel, akik egy-egy történelmi korszakot a legjobban ismernek, melynek legmeghatározóbb tudósai. A végleges kötet egy tankönyv, melynek, számos ismérve van. A zsidó élet, és annak előírásai a társadalomtudományokban elhelyezett rendszeréről van szó, a kezdetektől napjainkig. Mindenképpen meg kell említsem azokat a kiváló tudósokat, akik segítettek az elkészülésben, Haraszti, Kövér, Romsics, Kovács professzor urakat, illetve Botos tanár urat. Külön meg kell köszönjem még Karády professzor úr segítségét. A végleges anyag sokéves együttes munkánk során állt össze. Ezután merült fel a kérdés, melyik kiadó lenne az, amelyik méltó módon vállalná fel a szöveget, hogy akár vastag falakat is áttörjünk. Magyarországon egy apostoli szentszéki kiadó van, a Szent István Társulat, amely azt jelenti, az általuk megjelentetni kívánt könyvekre a Vatikántól kapnak engedélyt. Úgy gondolom, óriási dolog, hogy egy rabbinak megjelenhetett egy kötete. Tudjuk, hogy Magyarországon 3700 általános és középiskola van. Ezeknek egy jelentős része egyházi fenntartású, és így kapunk egy olyan lehetőséget, hogy ezekben az intézményekben biztosan ott lesz a tankönyvünk. Ha a Teremtő megsegít minket, akkor a gyerekek hosszú éveken át ezt a kötetet használják majd.

Mezei Mónika, akivel szerkesztettem a kötetet a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára, kiváló szakember.

Akkor el is jut az összes iskolába a könyv?

Nagyon szeretném. Ahhoz, hogy az üzenet elérje a kívánt hatást, engedélyt kértünk az MTA elnökétől, hogy az Akadémia Dísztermében mutathassuk be a könyvet..

Vannak a kötetben héber szövegek is?

Fontos, hogy ez a tankönyv elsősorban nem zsidó iskoláknak készült, de a zsidó iskolákban is kiválóan használható, de legyen egyértelmű, ez a kötet nem nyelv és nem Szentírás tudomány tanítására szolgál, hanem társadalomtudományt tartalmaz. Fontos, hogy, hogy aki tanítja rendelkezzen tudományos háttérrel, ismerje a mai oktatásban működő tankönyveinket. Reményeim, hitem szerint, tudja használni és örömet is okoz majd neki. A kötetben kronologikus sorrendben, a zsidó törtélem található, az ókortól, napjainkig, A könyv számos feladatot is tartalmaz. Az alternatív pedagógia is be tudja fogadni a tankönyvet. Aki meg ezen kívül szeretne a zsidó vallásról is többet megtudni, annak nagy örömmel tudom ajánlani a hittankönyv sorozatunkat, melynek már a harmadik kötete jelent meg, amelyeket Nógrádi Gergely főkántor barátommal közösen írtuk.

Folytatódik az együttműködés a Szent István Társulattal?

2015-ben abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy Rómában lehettem, a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanácsban, amelyben olyan jeles személyek vállalnak részt, mint Ferenc pápa, David Rosen, az Egyesült Államok ortodox főrabbija. A szervezet évről évre találkozik pár napra a világ valamely pontján, ahol az egyházak, közösségek, a tudományt érintő kérdéseket vitatnak meg.. Rómában kaptunk először lehetőséget arra, hogy ezt a szervezetet Magyarországra hívjuk meg. Ebben az évben kerül megrendezésre az esemény. A költségek egy részét a nemzetközi szervezet vállalja magára, a többit a nagy egyházak, Kecskemét városa is, hiszen nem csak a fővárosban, hanem ott is lesznek programok. A konferencia a polgárok felelősségvállalásáról szól. Ehhez számos tudományág segítségét kérjük, de mellette a közösségeink is bemutatkoznak, ebből a szempontból is.

Köszönöm a beszélgetést

Breuer Péter