Közzétették a családszinódus munkadokumentumát

Közzétették a családszinódus munkadokumentumát 

2015. június 23. kedd 18:17

Június 23-án a Vatikánban tartott sajtótájékoztatón Lorenzo Baldisseri bíboros, a püspöki szinódus főtitkára; Erdő Péter bíboros, a szinódus főrelátora; valamint Bruno Forte érsek, a szinódus különleges titkára ismertette a XIV. rendes szinódus munkadokumentumát – írja a Vatikáni Rádió.

Az Instrumentum laboris szövegét kedden hozták nyilvánosságra, benne az előző, rendkívüli szinódus záródokumentumának teljes anyagával. Ezt egészíti ki a család témakörét körüljáró kérdőívek válaszainak összegzése, amelyet a szinódusi titkárság tavaly szétküldött a világ részegyházaiba.

A vatikáni sajtóbemutatóját a Szentszék Sajtótermének II. János Pál aulájában tartották. A dokumentumot a következő személyek ismertették: Lorenzo Baldisseri bíboros, a püspöki szinódus főtitkára; Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek, a szinódus főrelátora; valamint Bruno Forte érsek (Chieti-Vasto), a szinódus különleges titkára.

A záródokumentumból kiindulva

Nyilvánvaló, hogy az őszi szinódus munkadokumentuma a 2014-es szinódus záródokumentumára (Relatio Synodi) épül, annak minden egyes pontját idézi, kiegészítve az egyes püspöki konferenciák, a családok, az egyetemek és oktatási intézmények hozzájárulásaival. Az anyag három részre oszlik, melyek: a családdal kapcsolatos kihívások meghallgatása; a családi hivatás meghatározása; és végül a család mai küldetése.

Ne töröljék el a nemek közötti különbséget

Az első pont rávilágít korunk kulturális ellentmondásaira, például arra, hogy a személyes identitást és az érzelmi intimitást a férfi-nő biológiai különbözőségtől teljesen elszakítva kívánják értelmezni. Idetartozik az a törekvés is, amelyik házassági címet akar elismerni nemi különbözőségtől függetlenül létrejött párok számára. A dokumentum ezzel szemben a nemek közötti különbségek nem pusztán biológiai, hanem emberi és kulturális vonásának elmélyítését szorgalmazza, mivel a különbségek eltörlése probléma, nem pedig megoldás.

A társadalom alappillére a család

A szinódusi munkadokumentum a társadalmi ellentmondásokat is vizsgálja, amelyek a család széthullásához vezetnek: a háború, a migráció, a szegénység, az uzsora, az eldobható termékek kultúrája, a kedvezőtlen és kétes gazdasági fejlődés, mialatt az intézmények kibújnak kötelezettségeik alól és képtelenek támogatni a kiscsaládokat. Holott éppen ők alkotják a társadalmi élet alapvető és nélkülözhetetlen tartóoszlopát, ezért megfelelő politikai intézkedéseket kell hozni, melyek figyelembe veszik a családok kompenzációs erejét a jóléti szférában.

Méltóság az időseknek és a fogyatékosoknak. Külön lelkipásztori ellátás a migráns családoknak

A most közzétett Instrumentum laboris kiemeli a család jelentőségét az olyan sérülékeny csoportok befogadása terén, mint az özvegyek, az idősek és a fogyatékosok, akiket támogatni kell a megbélyegzés és az előítéletek kíméletlen formáival szemben. Külön lelkipásztori ellátásra van szüksége a migráns családoknak, mivel főként ott, ahol nem fogadják be őket és nem tartják tiszteletben mindenki jogát, fennáll a veszélye annak, hogy felerősödnek a szélsőséges megnyilvánulások. Ez a tragédia tovább súlyosbodik, amikor illegális bevándorlásról van szó, amelyet a nemzetközi emberkereskedelem körei szítanak. A nők szerepéről is beszél a szinódusi munkadokumentum, felsorolva mindazt a szenvedést, amit el kell viselniük a kizsákmányolás, erőszak, abortusz, béranyaság, az ivarsejtpiac miatt; ugyanakkor a nők számára nagyobb teret kér az egyházon belül is.

A házasság szentsége felbonthatatlan

Az Instrumentum laboris második része leszögezi a szentségi házasság felbonthatatlanságát, de emlékeztet arra is, hogy az egyháznak el kell kísérnie a válságban lévő házasságokat, az irgalmasság jegyében, amely semmit nem vesz el a hit igazságából. Mindenkinek szüksége van arra, hogy irgalmat adjon és kapjon – állapítja meg a harmadik rész, és egyesek azt is kérik, hogy az egyház mutasson hasonló hozzáállást azok iránt, akik felbontották a kapcsolatot. Az előző szinódus záródokumentumában is szerepelt már a házasság semmisségéről szóló kérdés: ami a semmisség elismerésének ingyenes eljárását illeti, széleskörű az egyetértés. A két lépcsős határozat kiküszöböléséről azonban már megoszlanak a vélemények; és nincs egyetértés arról sem, hogy az adminisztrációs eljárást a megyéspüspök felelősségére bízzák-e.

Az elvált és újraházasodottak kizárásának felülvizsgálása

Ami az elvált és újabb házasságot kötött személyek kérdését illeti, a szinódusi munkadokumentum szerint megfontolandó ejteni azokat a kizárási formákat, amelyeket jelenleg liturgikus-lelkipásztori, nevelési és karitatív téren alkalmaznak, mert ezek a hívek nincsenek kívül az egyházon. Az integráló lelkipásztori folyamatot azonban előzze meg egy megfelelő felmérés, és fokozatosan történjék a lelkiismereti érettségnek megfelelően. Az elvált és újraházasodottak áldozásának kérdése kapcsán az Instrumentum laboris kiemeli, hogy egyetértés van a püspök hatáskörébe sorolt ún. bűnbánati folyamatot illetően. Az egyház határozottan ellenzi a homoszexuális házasságokat, de leszögezi, hogy szexuális irányultságától függetlenül minden személy méltóságát tiszteletben kell tartani, és tapintattal fogadni az egyházban és a társadalomban. Ebből következően a homoszexuális személyek és hozzátartozóik számára külön lelkipásztori irányelveket kell kidolgozni.

Gyereknevelés a nemek különbözőségére épüljön

Az örökbefogadás és a gyermekelhelyezés jelentőségéről is szól a dokumentum, amely megállapítja, hogy a gyermeknevelésnek a nemi különbözőségre kell épülnie, mint ahogy a gyermekvállalásnak is, mivel annak is a férfi és a nő közötti házassági szeretet az alapja. Az Instrumentum laboris az irgalmasság szentévére való utalással zárul, amely idén december 8-án kezdődik, és amelynek távlatában kerül sor az őszi szinódusra október 4-25-e között a következő témáról: „A család hivatása és küldetése az egyházban és a kortárs világban”.

Itt emlékeztetünk rá, hogy Erdő Péter bíboros szinódusi főrelátorként vesz részt az eseményen, míg a Magyar Püspöki Konferencia nevében Veres András püspök tagként, Bíró László püspök helyettesként kapott megbízást a szinódusi részvételre.

Fotó: Bókay László, Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

 

www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-csaladszinodus-munkadokumentumarol-nyilatkozott2