Az európai püspökök nyílt levélben fordultak az ENSZ-hez az iraki menekültek érdekében

Az európai püspökök levélben fordultak az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsához, amelyben azt kérik, hogy vessenek véget az erőszak terjedésének Irakban.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete
Biztonsági Tanácsának tagjai részére

 Mélyen tisztelt Uraim!

Irakban a keresztény és más vallási kisebbségek helyzete teljesen elfogadhatatlanná vált. Nyilvánvaló, hogy sürgetővé vált e nép jogainak, közösségei továbbélésének védelme és oltalmazása. A nemzetközi közösségnek minden lehetséges törvényes eszközzel véget kell vetnie ennek a tragédiának.

Európai püspökökként híveink érzéseit is kifejezésre juttatjuk, amikor azt kérjük az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsától, hogy hozzon olyan döntéseket, amelyek véget vetnek a kegyetlen erőszaknak, melynek során emberek ezreit ölték meg, és emberek ezrei halnak meg még mindig, illetve kényszerülnek otthonuk elhagyására vallási hovatartozásuk miatt.

Az ENSZ főtitkára és világszerte a közvélemény jelentős része már kifejezésre juttatta, hogy elutasítja, ami Irak északi részén történik. Sürgető szükség van konkrét humanitárius intézkedésekre, hogy reagálni tudjunk arra a kétségbeejtő helyzetre, amelyben gyermekek, nők, idősek és sok olyan ember él, akik elvesztették mindenüket, hogy megmeneküljenek a haláltól, és akiket most az a veszély fenyeget, hogy éhen és szomjan halnak.

Az utóbbi években sokat tettek annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség felismerje felelősségét az emberi jogok védelmében, különös tekintettel az ártatlan emberek élethez való jogára, valamint a biztonsághoz és a vallásszabadsághoz való jogra. Bízunk abban, hogy a nemzetközi közösség ebben az esetben is képes reagálni azáltal, hogy segítségére siet a sok menekültnek, és garantálja biztonságos visszatérésüket városaikba, otthonaikba.

Ami Észak-Irakban történik, az nemcsak a globalizált világunkhoz szervesen hozzá tartozó multikulturális együttélést veszélyezteti, hanem veszélyt jelent a keresztények számára is egy olyan térségben, ahol a kereszténység hajnala óta élnek, és ahol jelenlétük értékes és fontos a béke érdekében, helyi és világszinten egyaránt.

Ezzel a felhívással csatlakozunk Szentatyánkhoz, Ferenc pápához, aki az utóbbi napokban szüntelenül kérte a nemzetközi közösség közbelépését annak érdekében, hogy konkrét segítséget vigyen a veszélyben lévő emberek számára, és mindent megtegyen, ami lehetséges, hogy véget vessen az erőszak ezen ördögi körének.

A Katolikus Egyház Európában közel áll mindazokhoz, akik menekülni kényszerültek otthonaikból, és akik félelemben, rettegésben élnek. Elkötelezi magát, hogy velük való szolidaritását konkrét cselekedetekben fejezi ki, már folyamatban lévő kezdeményezései által. Mindenesetre a nemzetközi közösség és az iraki hatóságok határozott felelősségvállalása nélkül ezen erőfeszítések nem képesek megoldani a problémát.

Kívánjuk, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa – melynek célja nemzetközi szinten biztosítani a békét és biztonságot, valamint védelmezni az emberi jogokat – bizonyítani tudja, hogy elszántan cselekszik e cél elérése érdekében. Ezért azt kérjük Önöktől, hogy a szükséges gyorsasággal intézkedjenek a háború és az erőszak ezen áldozatai és minden áldozata érdekében, akik szenvednek, és a világ szolidaritására várnak.

St. Gallen, 2014. augusztus 12.

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a CCEE elnöke

Angelo Bagnasco bíboros, az Olasz Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a CCEE alelnöke

A nyílt levelet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) vezetői mellett minden európai katolikus püspöki konferencia elnöke, aki tagja a CCEE-nek, aláírta.


A levelet átadják az európai kormányoknak és az ENSZ szervezeteinek, és kérik őket, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz. Az európai püspökök azt remélik, hogy más kulturális, vallási intézmények is csatlakoznak hozzájuk, és közösen tiltakoznak az élethez, a biztonsághoz és a vallásszabadsághoz való jog megsértése ellen.

Magyar Kurír
(tzs)