„Bergeni keringő” Benedek István Gábor új novelláskötete

Bergeni keringő címmel jelent meg Benedek István Gábor új novelláskötete amelyben az író „egy régi, de sosem feledhető háborúról” szóló írásait gyűjtötte egybe.

 

Az 1937-ben született szerzőt Tótkomlósról deportálták családjával együtt Bergen Belsenbe 1944-ben. A szűkebb család túlélte a megpróbáltatást, a Tótkomlósi és szélesebb rokonság, közösség számostagja ugyanakkor soha nem tért vissza. A kötetben szereplő történetek „többnyirea magyar zsidó élet színterein kezdődnek, de ha

hőseik átlagosak is, sorsuk tanulság mutat. Hiába veszi körbe a

szereplőket drótkerítés – vallja az író – életük gyökerei a kincseshagyományokba nyúlnak, és a lélek felemelkedik a csodák magasságába”.

A vészkorszak epizódjai eddig is megjelentek Benedek István Gábor

munkáiban, de a Bergeni keringőben a mozaikkockák egyetlen

egésszé állnak össze. A tizenöt elbeszélésből öt ezúttal először

kerül az olvasó kezébe, nem egy közülük mélyen személyes történet,

mások valóságos kisregényt, szinte filmszinopszist sűrítenek néhány oldalba.

A lágerek, az Appelplatz rémségei, a halálmenetek, a háborús borzalmak, avisszatérés csalódásai plasztikusan jelennek meg a kötet lapjain, de az elhurcoltak,az áldozatok mellett nem csak könyörtelen rabtartókkal vagy lelketlenhaszonélvezőkkel lehet találkozni: fel-feltűnnek jóakaratú, emberségüket felmutatómagyarok, tótok, osztrákok, még német tiszt is akad köztük.

 

A könyv belső borítóján látható nagy szeműkisfiú bizakodó gyermeki

mosolyától történelmi ív vezet a sokat tudó, sokat látott író mai

tűnődő portréjáig, de ugyanaz a szempár tekint az olvasóra. A szerző

a „sosem feledhető háborúból” is azt emeli ki, hogyan szövődteka

megújulás, a jövő szálai a legnehezebb pillanatokban is, a pusztítás

tombolása ellenére, vagy talán éppen azért.

 

Amit én éltem át és amit én gondolok erről,

csak magam tudom elmondani. És aki úgy érzi, hogy e kor felidézése amegtapasztalt sok kegyetlenség ellenére az együttérzés emberi

pillanatairól is szól, az nem téved. Olyan emberi momentumok ezek,

amelyek az elhurcoltak és sorstársaik tragédiái ellenére nemhogy nem

nélkülözik a humort, a szeretetet, éppen ellenkezőleg, ezeket az

értékeket sugározzák – mondja új kötetéről Benedek István Gábor.