Európában növekszik az internet-felhasználók száma

Az európaiak egyre nagyobb mértékben veszik igénybe a különféle digitális szolgáltatásokat: ez a fő megállapítása az Unió-szerte 27 000 háztartás részvételével a lakosság internetezési, telefonálási és tévénézési szokásairól a Bizottság megbízásából készült Eurobarometer-felmérésnek.


Digitális menetrend: a háztartások szokásairól készült felmérés szerint Európában növekszik az internet-felhasználók száma, ugyanakkor az embereket aggasztja a költségek és a biztonság kérdése

 

Egyre több európai választja a szélessávú internetet és a digitális televíziót együtt kínáló, átalánydíjas távközlési csomagokat. A szélessávú szolgáltatások egyre szélesebb körű elterjedése következtében Európában nő az internet-felhasználók száma, és ma már 35%-uk használja a közösségépítő honlapokat. Az embereket ugyanakkor komolyan foglalkoztatják a költségek, a szolgáltatás minősége, a biztonság és az internetes szabadság kérdése. A vezetékes- és mobilinternetet igénybe vevő felhasználók egyötöde számolt be olyan esetről, amikor az elérni kívánt tartalom vagy alkalmazás le volt tiltva. A Bizottság által 2010 májusában közzétett Európai digitális menetrend nem pusztán azt tűzte ki célul, hogy Európa minden polgárához eljusson a szélessávú internet-hozzáférés, hanem a verseny, a fogyasztói bizalom és a biztonság fokozását elősegítő intézkedéseket is felvázolt.

 

Internet- és szélessávú internet-hozzáférés

A felmérés szerint az uniós háztartások 43%-a továbbra sem rendelkezik internet-hozzáféréssel. Ezen adat tükrében még ambiciózusabbnak tűnik a Bizottság által a digitális menetrendben megfogalmazott azon célkitűzés megvalósítása, hogy a digitális szolgáltatások minden európai polgárhoz eljussanak. Arra a kérdésre, hogy miért nem rendelkeznek otthoni internet-hozzáféréssel, a felmérésben részt vevő csaknem minden ötödik háztartásban az internethez kapcsolódó magas költségeket említették. Ha a verseny fokozása révén csökkennének az árak – ami a digitális menetrend egyik fő célkitűzése -, az valószínűleg egyre több embert ösztönözne arra, hogy beköttesse otthonába az internetet.

Az internet-hozzáféréssel nem rendelkezők közül sokan azt állították, hogy nem érdekli őket az internet. A Bizottság úgy véli, valamennyi uniós polgárnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy internetkapcsolatra szóló előfizetéssel rendelkezzen, és ha mindenki tisztában volna az internet nyújtotta potenciális előnyökkel (hozzáférés innovatív szolgáltatásokhoz, otthoni munkavégzés stb.), valószínűleg többen igényelnék e szolgáltatást.

 

Csomagok

A megkérdezett háztartások 38%-a rendelkezik két vagy több szolgáltatást egyesítő csomagra szóló előfizetéssel. A földi sugárzású digitális televízió a megkérdezett uniós háztartások egynegyedéhez jut el, és a műholdas televízió elterjedtségének mértéke is hasonló.

 

A költségekkel és a minőséggel kapcsolatos aggodalmak

A felmérés szerint az EU-ban a mobiltelefon-használók 61%-a, a vezetékes telefonnal rendelkezőknek pedig 49%-a korlátozza hívásait a költségekkel kapcsolatos aggodalmakból kifolyólag. A szélessávú kapcsolattal rendelkező háztartások 30%-ában okoz problémát, hogy a letöltési sebesség nem állandó, 36% tapasztalt üzemzavart az internetes kapcsolatban és a válaszadók 24%-a mondta azt, hogy a teljesítmény nem felel meg a szerződéses feltételeknek.

A digitális menetrend célja, hogy 2020-ra minden európai polgárnak legyen legalább 30 Mbps sebességű internet-hozzáférése és ugyanezen időpontra az európai háztartások legalább fele rendelkezzen 100 Mbps-os vagy még ennél is nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel. E cél megvalósítása érdekében a szélessávú szolgáltatásokra vonatkozóan a Bizottság nemrégiben egy három részből álló intézkedéscsomagot fogadott el.

 

Az internet iránti bizalom és a biztonság

A háztartások 84%-a szeretné, ha értesítést kapna arról, ha személyes adatai elvesznek, azokat ellopják vagy megváltozatják. 45%-uk aggódik amiatt, hogy a közösségépítő honlapokon visszaélnek személyes adataival. A 24 évnél fiatalabbakat ez a kérdés kevésbé aggasztja, mint a 40 év felettieket. A 2009-es távközlési csomag, amelyet 2011. május 26-ig kell végrehajtani, számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely a nyilvánosság számára elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóit arra kötelezi, hogy a személyes adatokkal való visszaélés esetén tájékoztassák a nemzeti szabályozó hatóságot vagy az előfizetőt.

A közelmúltban a Bizottság az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) megerősítését és az internetes támadások elleni küzdelmet célzó intézkedéseket terjesztett elő.

 

Letiltott hozzáférés

A felmérésben részt vevő, internetkapcsolattal rendelkező európai háztartások 21%-a véli úgy, hogy internetszolgáltatója bizonyos tartalmakat vagy alkalmazásokat letiltott. A mobilinternetet igénybe vevő felhasználók hasonló arányban nyilatkoztak így, azonban egyharmaduk a problémát a telefon korlátozott teljesítményének vagy az előfizetésnek tulajdonította. A Bizottság nemrégiben konzultációt indított a nyitott internetről és a net semlegességéről (lásd: IP/10/860) azzal a céllal, hogy előkészítse az e téren tapasztalható problémák nagyságáról, valamint a probléma kezelésére szolgáló további intézkedések szükségességéről szóló, hamarosan kibocsátandó jelentését.

 

A felmérés további megállapításai

Az EU polgárainak több mint egyharmada használja a közösségépítő honlapokat: ez egyformán igaz azokban az országokban, ahol magas az internet-hozzáféréssel rendelkezők aránya (pl. Hollandiában), és azokban, ahol alacsony (pl. Lettországban). Az internetkapcsolattal rendelkező európai háztartások 22%-a a számítógépet telefonálásra is használja. A 12 új tagállamban ez az arány kétszerese a 15 régi tagállaménál.

Az európai uniós háztartások 98%-ának van valamilyen telefon-hozzáférése, és a háztartások egyre növekvő hányada (87%-a) rendelkezik mobiltelefonnal. Csupán 11% azok aránya, akik csak vonalas telefonos hozzáféréssel rendelkeznek, miközben 25%-nak van kizárólag mobiltelefon-hozzáférése.

Az európai uniós háztartások 98%-a rendelkezik televízió-előfizetéssel, ám csupán 30%-uk vesz igénybe valamilyen kábelszolgáltatást, miközben a digitális TV előfizetői 23%-ot tesznek ki, ami 11%-os növekedést jelent 2007-hez viszonyítva.

 

Forrás: Europa.eu

BreuerPress / CCO info