Extremely Hungary

Három magyar

kiállítás


 Két világháború közötti magyar női szociofotókat, Vajda Lajos festményeit és kortárs
magyar videoművészek munkáit láthatja a washingtoni közönség az
Extremely Hungary elnevezésű kulturális évad keretében péntek este
nyílt kiállításokon.

    A Női Művészeti Múzeum ad otthont a magyar női fotóművészek 1910
és 1946 közötti munkáit, összesen 82 fényképet bemutató tárlatnak. A
július 5-ig megtekinthető kiállításon nagy társadalmi érzékenységű
fotográfusnők ritkán látható munkái engednek betekintést a magyar
fotográfiatörténet fontos, de viszonylag ismeretlen területére.
    A kiállítás kurátora E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum
főigazgatója, aki az ünnepélyes megnyitón elmondta, hogy a kutatók
figyelme csak a közelmúltban irányult a 20. század első felének női
fotósaira. A tárlaton szereplő 21 művész példa nélküli társadalmi és
politikai változásokat örökített meg.
    A magyar gyűjteményekből kölcsönzött 20-szor 30 centiméter
méretű fotók között láthatók mások mellett Kálmán Kata, Kárász Judit
és Sugár Kata fényképei a társadalom számkivetettjeiről, vagy a
nemzetközi hírnévre szert tett Besnyő Éva, Révai Ilka és Miklós
Jutka fotói. A korszak sok női fotósa szociális elkötelezettségéből
fakadóan a szegénységet, a társadalmi és politikai változásokat, a
perifériára szorult lakosság kitaszítottságát dokumentálta. Az
emberi test kifejező ereje is népszerű fotótéma volt.
    Az Amerikai Egyetem Katzen Művészeti Központjában a kortárs
magyar művészet múltjával és jelenével foglalkozik két tárlat.
Egyszerre nyílt meg és április 19-ig látható a Vajda Lajos
(1908-1941) festményeit és kortárs magyar videoművészek alkotásait
bemutató kiállítás.
    Vajda Lajos a magyar avantgárd mozgalom egyik legkiemelkedőbb
művésze volt, a bizánci ikonok, a zsidó népművészet, a magyar
hagyományos építészet, valamint az európai avantgárd elemeit
vegyítve sajátos stílust teremtett, amely gyakran tükrözte a
közeledő fasiszta veszély miatti félelmét. A műveit bemutató első
átfogó amerikai tárlaton a festmények mellett fotomontázsok,
kollázsok és szénrajzok is láthatók.
    A kortárs magyar videoművészek munkáit felvonultató, Máskor,
máshol című társkiállításon fiatal alkotók fotóinstallációi, videói
tekinthetők meg. A magyar videoművészet utóbbi 5 évét átfogó
kiállításon gyakran minimalista, szemlélődő hangulatú munkák
szerepelnek, amelyeket részben a mindennapi élet vizuális élményei
ihlettek, részben önelemzések, emlékezések eredményei, néhány pedig
a médiummal szembeni kritikai attitűd kifejeződései. Az érdeklődők
mások mellett Beöthy Balázs, Esterházy Marcell, Lovas Ilona és
Németh Hajnal munkáival ismerkedhetnek meg.
    A megnyitók vendégeit Orsós László Jakab, a kulturális évadot
szervező New York-i Kulturális Intézet igazgatója és Somogyi Ferenc
washingtoni nagykövet köszöntötte.

 

BreuerPress-MTI