Napi Tóra Ros Hasana előtt, 6. kommentár, 5783. Elul 29.

Napi Tóra Ros Hasana előtt, 6. kommentár, 5783. Elul 29.

 

 

„Hanem nagyon közel van hozzád az ige, szádban és szívedben, hogy megtedd azt” (Dvárim 30:14). David Cvi Hoffmann rabbi (1843-1921) a „szádban” kifejezést úgy magyarázza, hogy „a szóbeli hagyományra utal, amely által a Tóra nemzedékről nemzedékre száll.” A Tóra szóbeli továbbadásának és tanulmányozásának gondolata többször is megjelenik: „tanítsátok meg gyermekeiteknek, és beszéljetek róluk, amikor otthon vagytok, amikor úton vagytok…” (uo. 6:7, hasonló 11:19 alatt, stb.). A Tóra ismeretét az előző nemzedéktől a gyermekeknek átadott szóbeli hagyományon keresztül sajátítják el. Hoffmann rabbi szerint az előírás második „szívedben” szava arra kötelez minket, hogy Isten Tóráját a szívünkben tartsuk, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy nem elég, ha ismerjük a Tórát, szeretnünk is kell azt. A Netziv hozzáteszi: e második rész határozza meg az elsőt, mert a Tóra tanulmányozását („a szádban”) úgy kell végezni, hogy az hatással legyen az ember szívére. Isten szeretete az értelem és az érzelem integrálására kötelez. Az elszigetelt tudományos elemzés nem teszi teljessé a Tóra tanulmányozásának kötelezettségét. Az elsajátított ismereteknek belsővé kell válnia, és alakítaniuk kell életszemléletüket. A vers végén fogalmazódik meg a Tóra-tanulás végső célja: „hogy megtedd azt.” A tanulásnak a micvák betartásához kell vezetni, nem csupán a gondolatainkra és érzéseinkre kell hatnia, hanem a tetteinkre is.

 

Lesáná tová tikátévu vátehátému! Legyetek jó évre beírva és bepecsételve!

gygy: 18.38

ünnep kimenetele vasárnap: 19.39

péntek

8.00: Saharit

18.30: Ünnepi imádkozás  

szombat

9.00: Saharit

18.30: Ünnepi imádkozás

vasárnap

9.00: Saharit

17.30: Táslih (találkozás a Szent István park főbejárata előtt, Pozsonyi út)

18.30: Minha