כל חייל, לפי פקודות צה”ל, יכול להחליט האם הוא אוכל או צם בבסיס

 

המדריך המלא ליום כיפור בבסיס

כל חייל, לפי פקודות צה”ל, יכול להחליט האם הוא אוכל או צם בבסיס.

שתף באמצעות

לרגל יום כיפור ביקשנו מהרבנות הצבאית לספר לנו על ההנחיות ההלכתיות והפקודות בנושא אכילה ושתייה בצום, ואפילו קיבלנו תשובה על השאלה: האם אפשר לבקש סליחה בוואטסאפ?

מערכת אתר צה”ל

מותר לי לאכול בבסיס?

כל חייל, לפי פקודות צה”ל, יכול להחליט האם הוא אוכל או צם בבסיס. חייל שמחליט לאכול במהלך יום הכיפורים כמובן שלא יישפט או ייענש. לפני כניסת הצום הוא יקבל אישור להיכנס לחדר האוכל על מנת לקחת לו אוכל שיספיק לו ליממה. לא יוגשו בבסיסים ארוחות במהלך היום, אלא תוגש ארוחה חמה לפני כניסת הצום הנקראת בהלכה ‘סעודה מפסקת’, וכן תוגש ארוחה חמה כשעה לאחר צאת הצום.

חייל שצם משוחרר מפעילות?

על פי פקודות הצבא, חייל שצם פטור מכל פעילות, והוא רשאי לנוח או לשהות בבית הכנסת. אומנם, פעילות מבצעית הדוחה שבת דוחה גם את יום הכיפורים, ולכן יש לבצעה כרגיל.

מה אומרות ההנחיות לגבי צום ופעילות מבצעית?

הרבנות הצבאית הפיצה הנחיות הלכתיות מפורטות לבעלי התפקידים השונים בנושא אכילה ושתייה בצום. ככלל, פעילות מבצעית אקטיבית מתירה אכילה ושתיה במהלך הצום, שכן זהו מצב של פיקוח נפש הדוחה איסורי תורה.

ישנם תפקידים במהלך הצום, בהם היתר האכילה הוא לאכול ולשתות ‘לשיעורין’, כלומר כמות מצומצמת מאוד בהפסקות קצובות (שתיית כ-40 מ”ל מים, שיעור נפח פקק מימיה, ואכילת כ-30 סמ”ק מזון, שיעור תכולת קופסת גפרורים, בכל 9 דק’). שתייה ואכילה באופן זה, על אף שהן אסורות מן התורה, חיובן קל יותר, לפיכך הנאלצים לאכול ולשתות בצום יעדיפו לנהוג כך.

כדי להקל על החיילים במדידת שיעור השתייה האמור לעיל, מנפקת הרבנות הצבאית לכל נצרך שקיות ‘מים לשיעורין’ מוכנות מראש לאדם ממוצע, ושתייתן באופן האמור מאפשרת לבצע משימות ביטחוניות הכרחיות בשעות הצום. ניתן להיוועץ לפני הצום ברב היחידה כדי לקבוע את מסגרת ההיתר בהתאם לתפקיד ולרמת הכוננות הנדרשת.

חייל שנמצא בבידוד/אובחן כחולה קורונה יכול לצום?

  • מי שבריא יכול לצום כבכל שנה.
  • מי שנמצא בבידוד יכול לצום.
  •  מי שנדבק ונמצא חיובי אך מרגיש טוב ללא תסמינים – יכול לצום. אם ירגיש שגופו נחלש, יאכל וישתה לשיעורין. אם הוא בקבוצת סיכון – אין לו להחמיר על עצמו, ויוכל לאכול ולשתות לשיעורין.
  • מי שנדבק ונמצא חיובי ויש לו תסמינים – יאכל וישתה לשיעורין.
    הסובל מתסמינים קשים (כמו: קוצר נשימה, חום גבוה, חולשה יתירה), אף אם אינו זקוק לסיוע נשימתי- יאכל וישתה לפי הצורך.

מהן הנחיות התפילה בעת הסגר?

מי שקשה עליו התפילה, בחוץ בחום או מסיבות בריאותיות, יוכל להתפלל תפילה מקוצרת עפ”י ההנחיות שהופצו על ידי ענף ההלכה.

  • מאושרות תפילות בבית הכנסת ביחידות הסגורות בקפסולות מחלקתיות בלבד ועד 20 אנשים.
  • ציבור מתפללים שאינו קפסולה – התפילות יתבצעו בשטח פתוח בלבד. החרגות ינתנו בשעות פרטניות בלבד ולשהייה של עד 20 אנשים בבית הכנסת.
  • בהינתן החמרה וסגירת בתי הכנסת במרחב האזרחי – ייסגרו בתי הכנסת בצה”ל.

מותר לחייל לנעול נעליים צבאיות בצום, בשמירה ובפעילות?

פקודות הצבא מאפשרות לחייל לנעול נעלי בד או סנדלי גומי ביום הצום, כמתחייב ע”פ ההלכה. יחד עם זאת, חייל היוצא לפעילות מבצעית המחייבת נעילת נעלי צבא תקניות, או שנדרש ללכת בשדה בנעליים סגורות, מותר לו לנעול נעליים אלו. ניתן להתייעץ עם רב היחידה טרם הצום על מנת לקבוע, בתיאום עם הגורמים המוסמכים, את מסגרת ההיתר האמור.​

מותר לנסוע בבסיס במהלך יום הכיפורים?

יום הכיפורים זהה לשבת מבחינת איסור מלאכה, לפיכך יש לנהוג בו כבכל שבת, ולהתיר נסיעה אך ורק לצורך פעילות מבצעית.

אני רוצה לבקש סליחה מחבר לקראת יום הכיפורים, אפשר לעשות זאת באמצעות הטלפון?

לפי הפסיקה, אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. לפיכך, נכון שכל אחד יבקש מחילת חברו אם פגע בו במשך השנה, וראוי שחברו הנפגע יעביר על מידותיו וימחל בלב שלם, ולא יקשה את לבו. לכתחילה ראוי שבקשת המחילה תיעשה באופן פרונטאלי ובלתי אמצעי, אך בעת הצורך ניתן להסתפק בשיחה טלפונית או בהודעה כתובה.

מהם עיקרי ההלכות לגבי תפילות יום הכיפורים? וכיצד ינהג חייל המתפלל ביחידות?

יום הכיפורים הוא היום היחיד בשנה בו מתפללים חמש תפילות – ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. רבים נוהגים להדר בתפילה במניין בערבית (ו-‘כל נדרי’ שלפניה) ובנעילה, אך כל התפילות חשובות, ונהגו להתעטף בכולן בטלית. המתפלל ביחידות, יקפיד במיוחד על אמירת ה’ווידוי’, אותו נהוג לומר בסך הכול 10 פעמים במשך היום.

היכן ניתן למצוא פירוט הלכתי נוסף לחייל ליום הכיפורים?

בכל בית כנסת צבאי נמצא לוח דינים ומנהגים ובו כלל המידע הנדרש לכל יום ומועד, וכן מצויים עלוני ‘הלכה כסדרה’ לימים נוראים לחלוקה, מבית מדרשה של הרבנות הצבאית, בהם מפורטים כל פרטי ההלכות הרלוונטיות לחייל.

Rovatok: Egyéb