(… לכה דודי – אומנים שונים – (שלומי שבת, משה פרץ, ליאור נרקיס, דודו אהרון, בניה ברבי

(… לכה דודי – אומנים שונים – (שלומי שבת, משה פרץ, ליאור נרקיס, דודו אהרון, בניה ברבי