*נכנסים אנו אל השבת האחרונה של השנה וידוע שהכל הולך אחר החיתום גם אדם שלא שמר שבת עד עכשיו או שלא

*נכנסים אנו אל השבת האחרונה של השנה וידוע שהכל הולך אחר החיתום גם אדם שלא שמר שבת עד עכשיו או שלא

 

*נכנסים אנו אל השבת האחרונה של השנה וידוע שהכל הולך אחר החיתום גם אדם שלא שמר שבת עד עכשיו או שלא הקפיד בשמירת השבת , יכול בשבת הזו ע”י שישמור אותה כראוי לתקן את כל שבתות שנת התשע”ט!!!! נקבל את השבת לפחות 10 דקות לפני כניסתה ונזכה לשנה טובה ומתוקה!!! כתב רבנו בחיי זיע”א דבר נורא ועצום: „עליך לדעת אחי כי אף אם האדם הגיע לדרגה עליונה בתיקון נשמתו כלפי האלוקים יתברך ואף אם הוא כבר דומה לנביאים והגיע כמעט למידותיהם הטובות ולהנהגותיהם המשובחות …. בכל זאת אין זכויותיו מגיעות לזכויות של מי שמכוון בני אדם אל הדרך הטובה ומקרבם לעבודת הבורא ,שזכויותיו הולכות ומתרבות בכל יום ובכל עת”!!! ועכשיו בימים הללו שאנו צריכים הרבה זכויות שאיתם נגיע למשפט ביום שני הקרוב נשתדל לזכות את הרבים ולהעביר אליהם את דברי החיזוק וההלכה ונהיה בכלל מזכי הרבים ששכרם עצום ורב ובשמים דנים אותם לזכות! מידה כנגד מידה!! שמעת? זכית? עכשיו נזכה אחרים!!! שבת שלום!!!*🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇🍏🍋🍊🍇