Heisler András: Ami összekapcsol bennünket

Heisler András: Ami összekapcsol bennünket: boldog karácsonyt, Magyarország. Azonos állampolgári közösség tagjaiként közös vallási hagyományunk a Biblia és annak tanításai. Mindez összeköt Bennünket. Boldog karácsonyt kívánunk mindazoknak, akik a názáreti rabbi születését ünneplik.

A Názáretből való Jesua számos olyan dolgot hirdetett ugyanis,
amelyet így vagy úgy, de a rabbinikus zsidóságban is megtalálunk. A
kereszténység a Tórából, a zsidóság prófétai és korai rabbinikus
hagyományaiból nőtt ki, majd indult el világhódító útjára. Elvitte a
nemzetekhez és egyetemessé tette mindazt, amit a judaizmus hitéből
és etikájából megtartott. És – noha hosszú időre végtelenül
eltávolodtunk egymástól – az elmúlt időkben újra felismertük
testvériségünket. Nincs két másik vallás a Földön, amelyet ilyen
erős kapcsok fűznének egymáshoz.
A kereszténység legnagyobb ünnepén, amikor hívő és nem hívő
honfitársaink mind meghitt csöndben, együtt ünnepelnek, a legnagyobb
magyar zsidó közösség, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
(Mazsihisz) nevében boldog ünnepet kívánok honfitársainknak.
Boldog karácsonyt, Magyarország.

 

Kiadó: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége