Békesség a földön minden jóakaratú embernek!

Békesség a földön minden jóakaratú embernek!

Balik Béla plébános a Heti Tv Pirkadat című műsorában a Szenteste fontosságáról, a szent helyeken történő imádkozásokról, a Szentföl fontosságáról beszélt.

A plébános elmondta, december 24-e a karácsonyi ünnep előestéje, hiszen a keresztények is követik azt a hagyományt, hogy maga az ünnep az azt megelőző estével indul, a Szentestével. Az est Jézus születésének a várakozásával telik, míg az éjszaka az, ami a hagyomány szerint Jézus születését jelenti.

Hogy miként történt mindez, azt az evangélium írja le, de ez nem egy történelemkönyv – emelte ki Balik Béla, így nem is tudjuk, hogy pontosan mi is történt. Vannak is eltérések akár a Máté, akár a Lukács evangéliumában leírtak között. Ez utóbbi beszél terjedelmesebb formában az eseményekről, itt kerül említésre a római császár által elrendelt népszámlálás, aminek a következtében József és Mária visszatérnek abba a városba, ahonnan származnak, ez pedig Dávid városa, Betlehem. Nyilvánvaló, hogy az okok között lehet felsorolni azt is, hogy a Messiás az Dávid leszármazottja, azaz az ő városában, Betlehemben kell megszületnie a Megváltónak.

Ma ilyenkor már készülnek a betlehemi misére, amit a jeruzsálemi latin pátriárka tart, ilyenkor nem csak keresztények, hanem a helyi palesztin önkormányzat vezetői is megjelennek a misén, hiszen mégiscsak ez a városnak is egy jelentős eseménye.

Azt is megemlítette a plébános, hogy sajnálatos tény, mióta Betlehem városa a palesztin hatóság fennhatósága alá került, egyre több muszlim imahely létesült, a keresztények száma is jelentősen lecsökkent. Közel 18 évvel ezelőtt még több mint kétharmada volt a városnak keresztény, ma már pont fordítva van, alig egyharmadnyian vannak. Ezért is nagyon fontosak a keresztény zarándoklatok Betlehembe, hogy az ott élő keresztények tudják, számon vannak tartva, figyel rájuk a világ.

Ami a zarándoklatokat illeti, Balik Béla említést tett egy a XIX. században megtalált kéziratról, amelyik egy 390 körüli zarándoklatról számol be, ebben szerepel az, hogy a legszentebb városból, Jeruzsálemből indulnak el a zarándokok Betlehembe, ott virrasztanak, éjfélkor elbeszélik a születés történetét, majd másnap visszatérnek Jeruzsálembe, ahol bemutatják az ünnepi szentmisét.

A plébános elmondta, Betlehemben latinul celebrálják a misét, míg Názáretben arabul, hiszen ott arab keresztények élnek, nekik az ott élő ferencesek szolgálják a misét.

Lesz még éjféli mise Tel-Aviv mellett Latrunban, a Némák Kolostorában.

Balik Béla megemlítette még mint fontos helyet, Ein Karemet, amelyik a hagyomány szernt Keresztelő Szent János édesapjának, Zakariásnak a lakhelye, a hagyomány szerint itt találkozott a várandós Mária és a szintén várandós Erzsébet, ezt örökíti meg a Vizitáció temploma.

A plébános többször is járt a Szentföldön, mint megemlítette, nagy élmény volt számára az Olajfák hegyén lévő templom meglátogatása, ahonnan gyönyörű a kilátás a Szent Városra, Jeruzsálemre, véleménye szerint egy jó zarándoklat innen indul. Hozzátette, amikor először járt a Szentföldön, akkor itt az Olajfák hegyén érezte azt, hogy az álma valóra vált. Innen a zarándokok a legfontosabb célpontra, a Szent Sír Templomába mennek, persze előtte végigjárják az összes stációt. Hozzátette azt is, minden keresztény zarándoklatnak el kell mennie a Siratófalhoz is.

Balik Béla szerint az ünnepnek az üzenete az, amit az Isten mondott Jézus születésekor az angyalok által: Békesség a földön minden jóakaratú embernek! A Szenteste az a pillanat, amikor az emberek elhatározhatják, ezt a békét akarják befogadni, majd tovább is adni.