Az isteni szeretet az nem illúzió, az maga a valóság

Az isteni szeretet az nem illúzió, az maga a valóság

Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök beszélt új feladatáról, a karácsony, a Szenteste üzenetéről a Heti Tv Pirkadat Extra című műsorában.

Mohos Gábor elmondta, a segédpüspöki cím azt jelenti, hogy a katolikus egyházban minden püspöki címmel rendelkező pap püspök, de nem mindenkinek van saját egyházmegyéje, ők azok, akik egy egyházmegyét vezető püspök segítségére vannak felszentelve. Arról is beszámolt, hogy a püspöki cím az életük végéig szól, de az aktív időszakuk az 75 éves korukig. Jelenleg a magyar püspöki kar legfiatalabb tagja Mohos Gábor, aki előtte éveken át volt a kar titkára.

Ezzel kapcsolatban azt emelte ki Mohos Gábor, érdekes ez a mostani helyzet, bár már az elmúlt tíz esztendő során megismerte közelről a püspököket: Megemlítette azt is, amikor felszentelték és teljes jogú tagja lett a katolikus egyházvezetői körnek, akkor ott nagy szeretettel fogadták.

Mohos Gábor felidézte, Rómában a pápai Magyar Intézetet vezette, amikor elérte a hír a püspöki kinevezéséről, Elmondta, a hagyomány szerint egészen a hivatalos kinevezésig pápai titok övezi ezt a hírt, a hivatalos bejelentésre végül október 4-én délben került sor, így Mohos Gábor előtte félórával tudta csak értesíteni az édesanyját ezzel az örömhírrel.

A kinevezése, felszentelése után természetesen visszaköltözött Magyarországra, jelenleg Budapesten él, de rendszeresen megfordul Esztergomban is.  Sok munkája van, hiszen Erdő Péter, aki az Esztergom-Budapest Egyházmegyét vezeti, de közben rengeteg más elfoglaltsága is van, már a bíborosi feladatai miatt is, ezért kért segédpüspököt a pápától.

A segédpüspök beszélt az ünnepről, a Karácsonyról, mint elmondta, az ünnep az emberről szól elsősorban, arról, hogy az Istennek mennyire fontos az ember. Ez azért is jelentős, mert – tette hozzá, úgy tűnik, az ember már nem annyira fontos a másik embernek, nem úgy, ahogy az Istennek fontos az ember maga, amikor szeretetből megalkotta. Minden emberben ott van az érték, amire mindenkinek figyelnie kellene. A betlehemi történet is egyszerű hétköznapi emberekről szól, akik nem voltak valakik, akik ki voltak szolgáltatva az akkori világ viszonyainak. A püspök beszélt arról is, igen volt szeplőtelen fogantatás, ám mégis az egyszerű utat választotta Isten, így minden ember útja egyszerű, közben persze szép és nagyszerű is. Az ember szerepe a Karácsony ünnepén is fontos legyen, például, amikor megajándékozzák egymást az ünnepen, ne az legyen a fontos, hogy az mennyibe került, hanem az, hogy a másik azt személyesen alkotta.

A mai világ felgyorsult, az emberek már szinte mindent azonnal akarnak, hiszen megvan rá a lehetőségük, ez már oda vezette, hogy nem tudunk várakozni – mondta el Mohos Gábor, pedig az Advent pont a várakozásról szól. Hiányzik az emberekből a várakozás érzése, az, ami a Kis hercegben van, amikor azt mondja a róka, ha tudom, hogy jössz, én már előre készülök.

Mohos Gábor beszélt arról is, a püspöki kinevezése óta mintha kissé másként imádkozna, mintha az Isten lelke is ott lenne vele, hozzátette, átérzi azt a hivatást, hogy ő egy közvetítő az Isten és az emberek között, akiknek a gondjait, örömeit, háláját közvetíti az Isten felé. Megjegyezte azt is, eddigi élete során mindig igyekezett annak megfelelni, amit tennie kell, így volt ezzel püspökkari titkárként, majd Rómában is és most segédpüspökként. Sok mindent tervezett, sok mindent elengedett, ahogy ezt tette huszonévvel ezelőtt, amikor eldöntötte, hogy a papi pályára lép. Mint megjegyezte, elengedni dolgokat, az azt is jelenti, hogy hagyja azt amit Isten eltervezett vele, de ez kihoz az emberből olyan dolgokat, amiket el sem tudott volna képzelni magáról.

Mohos Gábor szerint az, hogy az emberek jobban érezzék magukat, el kell fogadni egy örök üzenetet, amit minden történelmi időszakban az embernek kellene megvalósítania. Ez az üzenet pedig nem más, mint az Istenszeretet. Komoly kihívás az embernek, hogy elhiggye az isteni szeretetet, pedig az megvan, Isten akkor örül, mint minden apa, amikor boldog a gyereke. Az ember sokféle más módon igyekszik a boldogságot megszerezni, pedig azt a szeretet útján lehet elérni. El kell hinnie az embernek, hogy Isten szereti őt, aki képes és tud, sőt szeret megbocsátani, valahol ennek kellene lennie a Karácsony üzenetének is. Meg kell érteni az isteni szeretet az nem illúzió, az maga a valóság.