Magyarország alkotmányjogi fejlődése – előadássorozat Amerikában, Kanadában

Dr. Hamza Gábor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a római jog, a római jog továbbélése és az összehasonlító magánjogtörténet nemzetközileg is elismert tudósa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi karának Római Jog tanszékének vezetőjének a Magyarország alkotmányossági fejlődéséről, az Alaptörvényről szóló előadássorozata következő előadásaira az Egyesült Államokban, illetve Kanadában került sor. Helyszíni tudósítónk jelenti New Yorkból.

 

Dr. Hamza Gábor több országban – többek között Angliában, Spanyolországban – is tartott már előadásokat a magyar alkotmányosságról. A közelmúltban az előadássorozat az Egyesült Államokban Washingtonban valamint New Yorkban, illetve Kanadában Torontóban folytatódott.

Az egyik előadásra a New York-i Főkonzulátuson került sor. Dr. Hamza Gábort angol nyelvű előadásában az amerikai érdeklődő közönségnek magyarázatot adott a magyar Alaptörvény változásaira. Előadásból az érdeklődők képet kaphattak a magyar alkotmányosságról, Magyarország alkotmányos fejlődéséről, az Alaptörvény történeti és jogi hátteréről, illetve megismerhették annak más országok alkotmányaihoz való viszonyát.

Tudósítónk kérdésére dr. Hamza Gábor elmondta, hogy a magyar alaptörvényre több, más ország alkotmánya is hatással volt. Ily módon hatással lehetett az amerikai alkotmány is. Különösen jól látható azonban a történelemben a párhuzam a brit és a magyar történelmi alkotmány alakulása között. Az angol alkotmányos rendszerrel a sarkalatos törvények kialakításában mutatható ki leginkább a hasonlatosság.

Dr Hamza Gábor előadásában elmagyarázta az amerikai hallgatóságának, hogy a korábbi magyar alkotmány, az 1949. évi XX. törvény, Magyarország első írott Alkotmánya nem vette figyelembe Magyarország évezredes tradíciókra visszanyúló jogi hagyományait. Az új, 2012 január 1-óta érvényben lévő Alaptörvény tekintettel van a jogi hagyományokra, az Európai Unió és más európai országok, pl Svájc alkotmányozására is. Az új Alaptörvény Hamza professzor szerint, „a magyarság, a magyar etnikum sajátos helyzetét is messzemenően figyelembe vevő  modern struktúrával rendelkező alkotmány, amelynek értékeit a történeti és az európai államok alkotmányozását figyelembe vevő összehasonlít elemzés világítja meg.”

WBPI – New York – BT