Pro Cultura Hungarica díjat kapott Tova Pinto anno 2005.11.04

Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere Pro Cultura Hungarica emlékplakettet adott át 2oo5. november 4-én Tova Pinto asszonynak, a Szochnut budapesti székhelyű Közép- és Kelet Európai Delegációja (Jewish Agency, Head of Delegation for Central Eastern Europe) vezetőjének.

Az elismerés azoknak a külföldi állampolgároknak adható, akik a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar és más nemzetek művelődési kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Tova Pinto 2002. óta van a Delegáció élén, idén novemberben mandátuma lejártával visszatér intézménye jeruzsálemi főirodájába. Az elmúlt évek alatt Pinto asszony sokat tett a két ország kulturális kapcsolatáért.

Több ezer magyar fiatalnak tett lehetővé izraeli látogatást, közel száz fiatalnak pedig továbbtanulást izraeli felsőoktatási intézményekben. A budapesti intézmény nyelvi laboratóriumaiban ez idő alatt közel 10,000-en tanulták a héber nyelvet. Pinto asszony a felelős kiadója a 75,000 példányban megjelenő EREC című kulturális témákkal is foglalkozó havilapnak. Nevéhez fűződik a 2002 óta évenként ismétlődő Szolidaritási Nap, valamint több koncert és kulturális esemény megszervezése és finanszírozása is.

Breuer Péter laudációja

Tisztelt Miniszter Úr, Tova Pinto asszony és kedves vendégeink!

Tova Pinto asszony, a budapesti székhelyű Szochnut, Közép- és Kelet Európai Delegációjának (Jewish Agency, Head of delegation for central Eastern Europe) vezetője.

Az intézményt 2002. novembere óta irányította és most, amikor pár nap múlva mandátuma lejártával visszatér eme világi intézmény jeruzsálemi főirodájába, már egészen másképp fogja látni Közép-kelet európát és benne Magyarország helyzetét.

Itt tartózkodása alatt nemcsak a közép-kelet európai embereket kiszolgáló intézményt hozott létre, hanem önmagát és munkatársait is a köz érdekében szolgálatába állította.

Magyarországon való tartózkodásának évei alatt Pinto asszony nagyon sokat tett a két ország kulturális és gazdasági kapcsolatáért.

Terveinek megfelelően több ezer magyar fiatalnak tett lehetővé (az intézmény számlájára) három hetes izraeli látogatást. Több száz fiatalt segített hozzá izraeli felsőoktatási intézményekben való továbbtanuláshoz. Az intézmény nyelvi laboratóriumaiban közel tízezren tanulták a 19. században felújított, és a mai Izrael területén használt, héber nyelvet.

Pinto asszony a felelős kiadója a 75000 példányban megjelenő EREC című társadalmi és kulturális témákkal is foglalkozó havilapnak.

Nevéhez fűződik a 2002. óta évenként ismétlődő Szolidaritási nap, amely ma már tradíció.

A magyar nyelv akadályait leküzdve sikerült nemcsak a zsidó közösség tagjaival, hanem a Köztársaság minisztériumainak vezetőivel és munkatársaival is együtt gondolkodnia és dolgoznia. Meggyőzte őket az általa szervezett programok fontosságáról, akik válaszképpen nemcsak támogatták elképzeléseinek kivitelezésében, hanem aktívan részt is vettek. Ezeken az eseményeken 25-30 ezer közöttire tehető a látogatók, ünneplők és megemlékezők száma.

Pinto asszony nevéhez kapcsolódik még több koncert és kulturális esemény megszervezése és finanszírozása is. Például a Sagrerim – nagykövet kerestetik valóság show, amit 5 millió néző nézett meg és a programot a magyar fővárosban rögzítették, megelőzve Londont, Párizst, Amszterdamot és Moszkvát.

3 éves munkásságának hatása már most jól érezhető a kulturális és a gazdasági kapcsolatokon egyaránt, valamint a két ország polgárainak egymáshoz való viszonyában és az egymásról kialakított véleményében.

Meggyőződésem, hogy országaink kapcsolatait nemcsak a politikusok és a napi politikai résztvevői, hanem az ilyen emberek, mint Tova Pinto asszony tehetik még érdekesebbé, még jobbá.

Nemcsak itt Magyarországon sikerült emberek tízezreit munkájával arról meggyőznie, hogy mennyire fontos a zsidó kultúra és identitás ismerete és a zsidó állam bemutatása, hanem hazájában, Izraelben is sikerült megteremtenie egy jobb és pozitívabb kép kialakulását az újkori Magyar Köztársaságról, és annak polgárairól.

Pinto asszony Jeruzsálembe való visszatérésével Magyarország egy értékes kollégától és kedves vendégtől búcsúzik, de ígérete szerint Jeruzsálemben, a Zsidó Állam fővárosában, tovább fog munkálkodni a két nép közötti kapcsolatok további fejlesztésén is.

Tova Pinto asszonyt magyarországi munkásságáért Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere a Pro Cultura Hungarica díjával tünteti ki.