שבוע טוב לכולם מירושלים, בירתה הנצחית והמאוחדת של מדינת ישראל.

שבוע טוב לכולם מירושלים, בירתה הנצחית והמאוחדת של מדינת ישראל.

Good week from Jerusalem – the eternal and united capital of Israel

שבוע טוב לכולם מירושלים, בירתה הנצחית והמאוחדת של מדינת ישראל.

Good week from Jerusalem – the eternal and united capital of Israel