ATisztelet Társasága őszinte köszönetét fejezi ki:Rogán Antalnak

Köszönet Rogán Antalnak

Közlemény

 

ATisztelet Társasága őszinte köszönetét fejezi ki:

Rogán Antal – Belváros-Lipótváros polgármestere, országgyűlésiképviselőnek, aki a tegnapi nap folyamán a nyilvánosság előtt bejelentette:önálló képviselői indítvánnyal támogatja, a Tisztelet Társasága 8 éveszorgalmazott elképzelését, mely szerint az időskorúakat is ugyanolyan védelemillesse meg, a Btk –ban, mint a fiatalkorúakat, vagyis szigorúbb büntetésreszámíthat az, aki egy időskorú sérelmére követ el bűncselekményt.

Aképviselő úr tegnap (2012. április 24.-én) a Tisztelet Társasága rendezvényénhatszáz klubvezető előtt jelezte az új Büntető Törvénykönyv – parlamenti vitájábanképviselni fogja ezen javaslatot és módosító indítványt nyújt be.

Számunkraöröm és megtiszteltetés, hogy az aktív időskor és anemzedékek közötti szolidaritás európai évében ilyen irányba módosulhat aszépkorúak érdekében a Büntető törvénykönyv.

Bízunk benne, hogy ezenmódosítást a kormány és valamennyi parlamenti párt frakciójában ülő képviselőtámogatni fogja.

Ezzel is üzenne mindenszépkorúnak, hogy Magyarországon számíthatnak a társadalom legszélesebbösszefogására politikai meggyőződéstől függetlenül.

Tisztelet Társasága

Schmuck Andor

ügyvivő