KELLEMES BIZTONSÁGOS ÚJ HETETערב טוב ושבוע טוב

 • ערב טוב ושבוע טוב מקסים רגוע ושקט לכולםKELLEMES BIZTONSÁGOS ÚJ HETET  
  רק בשורות טובות
 •  
 • A SZOMBAT (VAGY ÜNNEP) KIMENETELE UTÁNI IMÁBAN EZT A BETOLDÁST MONDJUK, (AZ IMAKÖNYVBEN MEGJELÖLT HELYEN):
 •  
 • „Te ajándékoztad nekünk Tórád ismeretét, és megtanitottál bennünket, hogy általa teljesitsük akaratod törvényeit. Különbséget tettél, örök Istenünk, a szent és a hétköznapi között, a világosság és a sötétség között, úgy mint Izrael (a zsidók) és a népek között, valamint a hetedik nap (a szombat) és a hat munkanap között. Atyánk, királyunk, hadd kezdődjenek a ránk következő napok békességgel, minden bűntől mentesen, megtisztulva minden vétektől, félő tiszteletedhez ragaszkodva”.
 •  
 • Vagy, héber eredetiben:
 •  
 • אתה חוננתנו למדע תורתך, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך. ותבדל ה’ אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אבינו מלכנו החל עלינו הימים הבאים לקראתנו לשלום, חשוכים מכל חטא, ומנוקים מכל עוון, ומדובקים ביראתך.
 •  
 •  
 • UTÁNA OTTHON, ELMONDJUK A HÁVDÁLÁ IMÁT, GYERTYAFÉNYNÉL, POHÁR BORRA ÉS ILLATOS FÜSZERRE, AMELY IGY SZÓL:
 •  
 •  
 •  
 • „ÁLDOTT VAGY TE, ÖRÖK ISTENÜNK, A VILÁG URA, AKI ELKÜLÖNITI A SZENTET A MINDENNAPITÓL; A VILÁGOSSÁGOT A SÖTÉTSÉGTŐL; IZRAELT (VAGYIS A ZSIDÓKAT) A NÉPEKTŐL, ÉS A HETEDIK NAPOT ( A SÁBESZT) A HAT MUNKANAPTÓL. ÁLDOTT VAGY TE ÖRÖKKÉVALÓ, AKI ELKÜLÖNITI A SZENTET A MINDENNAPITÓL!” (A forditás a Sámson Imája cimü imakönyv alapján, 322 oldal).
 •  
 • Héber eredetiben ez igy hangzik:
 •  
 • „ברוך אתה ד’ אלוקינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך,
 • בין ישראל לעמים,
 • בין יום השביעי לששת ימי המעשה,
 • ברוך אתה ד’ המבדיל הין קודש לחול”!
 •  
 • KELLEMES BIZTONSÁGOS ÚJ HETET
 • KIVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK