A Terrorelhárítási Központ közleménye

A Terrorelhárítási Központ közleménye
A New York Times véleménynyilvánító rovatában megjelent  The New Hungarian Secret
Police  című írás fogalmi zavarainak és pontatlanságainak tisztázása érdekében a Terrorelhárítási Központ az alábbiakat tartja fontosnak közzétenni.
A 2001-es New York-i terrortámadás a világot alapjaiban
megváltoztatta, az új biztonsági kihívások között ma első helyen a
terrorizmus szerepel. A XXI. században a világ különböző pontjain
együttműködő terrorszervezetekkel kell számolni. Az utóbbi idők
terrorelhárítási cselekményei azt mutatták, hogy az állam
terrorelhárítási feladatainak csak jól szervezett és megfelelően
képzett önálló, speciális egység, intézmény kialakításával képes
megfelelni.
    Ennek szellemében jött létre a Terrorelhárítási Központ, hogy
képesek legyünk polgárainkat korszerű módon megvédeni ezektől az új,
modernkori fenyegetésektől.
    A Terrorelhárítási Központ (TEK) megalapításával központosításra
és egységesítésre kerültek – a korábban a polgári
titkosszolgálatoknál és rendvédelmi szerveknél végzett –
terrorelhárítási feladatok. Új, korábban más szerveknél el nem
látott feladatok nem kerültek meghatározásra. A TEK nemzeti szinten
kizárólagos jogkörrel látja el a terrorizmus elleni küzdelem
koordinációját, elemzését, értékelését, azonban ezt nem
elszigetelten, hanem más nemzeti rendfenntartó és elhárító
szervezetekkel összhangban, együttműködve teszi. Ugyancsak
együttműködik nemzetközi és más nemzetek hasonló feladatokat ellátó
terrorelhárító szervezeteivel, így többek között az Egyesült
Államok, Oroszország vagy az Európai Unió tagállamainak
terrorelhárító szervezeteivel is.
    E feladatok ellátása, a munka hatékonysága jelentős mértékben
fedett, titkos, sokszor a médianyilvánosság kizárását követeli, és
nagyon korlátozott módon nyújt lehetőséget az elhárítási képesség, a
felkészültség, azaz a kompetencia bemutatására.
    A terrorelhárítás fogalma mellett ezért – bizonyos szempontból
érthető módon – a köztudatban nem tisztázott kellőképpen a
terrorelhárítás feladatrendszere.
    A TEK hatásköre más rendvédelmi, vagy nemzetbiztonsági szerv
hatáskörét nem meghaladja, hanem azoktól eltérő. A TEK hatásköre a
terrorcselekmény és ahhoz kapcsolódó más bűncselekmények
felderítésére, megelőzésére, megszakítására terjed ki. Felderítő
tevékenysége során a Rendőrségről szóló törvény (1994. évi XXXIV.
tv.), megelőzési tevékenysége során pedig a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló törvény (1995. évi CXXV. tv.) alapján jár el,
szigorúan a jogszabályok alapján és a jogszabályokban meghatározott
módon.
Amíg a Rendőrség a szabályok betartásáért tevékenykedik, és a rend
fenntartása a feladata, addig a TEK az állampolgárokat védve
megelőzni akarja a bizonytalanság, esetleges fenyegetettség
kialakulását. A két szervezet tevékenysége egymást kiegészítve
pozícionálható.
    A TEK – a működése során – birtokába jutó információkat
szigorúan az adatvédelmi törvényben (1992. évi LXIII. tv.)
meghatározott módon és ideig köteles megőrizni és tárolni, amely
egyébként – az európai és a magyar hagyományoknak megfelelően –
lényegesen szigorúbb normákat tartalmaz, mint például az amerikai
sztenderdek.
    A Rendőrségről szóló törvény alapján a rendvédelmi szervek
részére, felkérésre, kizárólagos hatáskörrel a TEK végzi a
bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható veszélyes bűnözők
elfogását.
    A TEK – egyébként más rendvédelmi szervhez hasonlóan –
tevékenységét lehetőség szerint dokumentálja, a felvételeket az
eljárást folytató szervnek változatlan formában, vágatlanul átadja,
azok tárgyi bizonyítási eszközt képeznek. A nyilvánosságot az
adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően átalakított
videóanyaggal tájékoztatja, a személyes adatok védelmét és a
közérdekű adatok nyilvánosságát szem előtt tartva.
    A TEK azért jött létre, hogy a magyar emberek biztonságát
garantálja, ennek minden – törvény által szervezetünk jogkörébe
utalt – eszközzel maradéktalanul eleget tesz és a jövőben is ennek
mentén végzi tevékenységét.
    Különösen fontos ez olyan időszakban, amikor a terror egyre
kiszámíthatatlanabbá vált. Magyarország – többek között a 2001.
szeptember 11-én, ártatlan amerikaiak ezreinek életét követelő
megdöbbentő terrortámadás óta – maga is fontosnak tartja
állampolgárai és az országban tartózkodó külföldi állampolgárok,
köztük számos amerikai biztonságának garantálását.
    Hajdu János r. dandártábornok,   a TEK főigazgatója