Az omerszámlálás : MIT? HOGYAN? MIKOR?

Szombati gyertyagyújtás időpontja: 2012-04-20 19:23 | Szombat kimenete: 2012-04-21 20:32

Az omerszámlálás : MIT? HOGYAN? MIKOR?
 

Számoljatok a szombatra következő naptól (Peszách első napjától), tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig…

(3Mózes 23:15‑16.)

…szent összegyülekezés lesz (Sávuot ünnepe), ne végezzetek semmilyen, foglalkozáshoz tartozó munkát. Örök rendelkezés legyen ez… nemzedékrÜl nemzedékre.

(3Mózes 23:21.)
 

Peszách második estéjétől kezdve vallási előírás hét teljes héten át minden este számlálni a napokat. Az ötvenedik nap Sávuot ünnepe. A szó jelentése „hetek”.

A számlálás egyik célja, hogy Peszách és Sávuot ünnepét összekössük, és tudatosítsuk: a politikai szabadság nem lehet teljes, ha nem a szellem határai között, fegyelemben és kötelességteljesítésben csúcsosodik ki. Ezt jelképezi Sávuot ünnepe, amelyet a Tízparancsolat átadásának, Isten Izrael előtt való megnyilatkozásának és a Tóra átvételének szentelünk.
 

A számlálás kezdete Peszách második napjára esik, amelyen egy bizonyos mennyiségű (omernyi) árpát le kellett aratni, és áldozatként a Templomba vinni. Az egész időszak neve Sz’firát HáOmer, „az omer számlálása”, röviden szfirá.

Esténként először elmondjuk a következő áldást:
 

Báruch Átá Ádonáj Elohénu Melech HáOlám áser kidsánu b’micvotáv v’civánu ál sz’firát háomer.

Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival, s meghagyta nekünk az omer számlálását!
 

Ezután megemlítjük a nap számát, majd az eltelt hetek és napok számát. Például: „Ma van az omer öt napja.” „Ma tizennégy nap van, az omer második hete.” „Ma harminc nap van, az omer negyedik hete és második napja.”

Aki elfelejti az esti számolást, az a következő napon pótolhatja, de áldásmondás nélkül. A további napokon folytathatja az áldással együtt a számlálást, de ha egy egész napot hagyott ki, az időszak végéig áldásmondás nélkül kell számolnia.
 

Pénteken este a zsinagógában a kiddus után kell az omert számolni, szombaton pedig a hávdálá előtt. Ennek az az oka, hogy igyekeznünk kell minél előbb megszentelni a szombatot, és minél későbbre halasztani a búcsút, még ha csak percekről van is szó.

A szfirá idején harminchárom nap alatt pusztította el a pestis rabbi Ákivá több ezer tanítványát. Azóta a szfirá alatt harminchárom napig részleges gyászidő van. Nem tartanak esküvőt, nem vágatnak hajat, tilos táncolni és muzsikálni. Ezek a korlátozások azonban nem érvényesek Lág BáOmerkor, az omer harmincharmadik napján.