[email protected]

 

6. évfolyam 8. szám

[email protected]

 

2012. március 29.

 

DÉL- MAGYARORSZÁGI ÉS VAJDASÁGI KIRÁNDULÁS

Ferenczi Judit I. évfolyamos hallgató beszámolója:

 

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Közösségszervező szakos hallgatói, Sommer László docens, szakfelelős vezetésével a „Zsidó környezetünk védelme” című tantárgy keretében kétnapos kiránduláson vettek részt március 14-15-én.

A program Szegeden kezdődött Markovics Zsolt főrabbi kalauzolásával: a temető, a zsinagóga meglátogatása, majd ebéd a hitközségen.

A következő állomás Hódmezővásárhely volt, ahol a zsinagóga mellett meglátogattuk a gyerek áldozatoknak emelt Holokauszt Emlékházat. Innen Makóra mentünk. Az egykor nagy lélekszámú és neves zsidó közösség ma már csak virtuálisan létezik. Az elszármazottak adták össze a pénzt, hogy felújítsák az ortodox zsinagógát.

Másnap továbbmentünk Szabadkára, ahol Negyela László harmadéves hallgatótársunk alapos ismereteit osztotta meg velünk a városról.

A temetőben megemlékeztünk a 48-as szabadságharcban részt vett zsidó honvédekről, a pécsi Széchenyi Gimnázium 40 fős küldöttségével együtt. Ők egy rövid énekes műsort adtak elő, ezután dr. Haraszti György egyetemi tanár mondott beszédet. Délután filmet néztünk és előadásokat hallgattunk. A nap legnagyobb élménye a zsinagógában tett látogatás volt.

Részletes beszámolónkat lásd a honlapunkon!

or-zse.hu/delvidekikirand2012-1.htm

 

Habilitációs védések a DOKTORI ISKOLában

Sikeresen védte meg habilitációs értekezését dr. Bábosik Zoltán Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában különös tekintettel Bernstein Béla munkásságára és dr. Steinerné dr. Molnár JuditMultikulturalizmus – orosz zsidók Izraelben című előadása során.

 

SZABADEGYETEM  Budapesten

Március 26-án, hétfőn dr. Lichtmann Tamás egyetemi tanár: Messianizmus és modernitás címmel tartotta meg értekezését.

Április 2-án dr. Gábor György egyetemi tanár A Tízparancsolat filozófiai megközelítése című előadásával folytatja a kurzust.

Szombathelyen

Március 29-én, csütörtökön dr. Szécsi József címzetes egyetemi docens, a Keresztény – Zsidó Társaság főtitkára: A keresztény teológiai antijudaizmus felszámolásának szempontjairól beszél.

 

 

JUBILEUM A HEGEDŰS GYULA UTCÁBAN

 

A Budapesti Zsidó Hitközség Hegedűs Gyula (Csáky) utcai körzetében
március 25-én tartották a zsinagógai közösség, illetve a
Zsinagóga fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi
ünnepséget.

Az ünnepségen jelen volt a Hegedűs Gyulai körzet több olyan  tagja is,
akik valamilyen, több évtizede történt személyes esemény (Bár Micva,
Bát Micva, esküvő, stb.) kapcsán kötődik a Zsinagógához.

A körzeti elnök dr. Várnai György köszöntője után beszédet mondott
Lőwy Tamás, a zsinagóga főrabbija. Az ünnepség vendégszónoka dr.
Schweitzer József professzor, nyugalmazott országos főrabbi volt.

www.or-zse.hu/csaky100eve2012-1.htm

 

MÁZÁL TOV!

Dr. Róna Tamás rabbi és felesége Róna Ivett kislányának névadó ünnepsége volt Nagykőrösön: a Golda Lea bász Ájelet nevet kapta. Gratulálunk!

László Gábor és felesége dr. Nádor Éva kidust adtak pénteken. Az újszülött unoka Emma, Jeruzsálemben látta meg a napvilágot.

A szülőknek, nagyszülőknek gratulálunk!

TRAGÉDIA FRANCIAORSZÁGBAN

 

Ezúton fejezzük ki együttérzésünket a Toulouse-i zsidó közösséggel és egész Franciaország zsidóságával, valamint a szörnyű gyilkosság áldozatainak családjával. Azt kívánjuk, hogy ilyen borzalmas esemény soha többé ne forduljon elő. Az Örökkévaló adjon erőt és vigasztalást a gyászolóknak!                                                           הי”ד

 

MEGEMLÉKEZÉS ROHONCON

 

Megemlékezést tartottak az ausztriai Rohoncon március 25-én, vasárnap. A Rohonc (Rechnitz) községben meggyilkolt munkaszolgálatosok emlékére állandó szabadtéri kiállítást rendezett a RE.F.U.G.I.U.S  egyesület – Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative.

A Magyarországról elhurcolt, Rohonc határában, a faluszéli pajtában fogvatartott munkaszolgálatosokat a közeli kastélyból kirajzó mulatozók ölték meg 1945. március 26-án.

A Keresztpajta Múzeum megnyitásán megjelent Dr. Heinz Fischer az Osztrák Szövetségi Köztársaság elnöke, Norbert Sulyok tartományi képviselő, Dr. Paué Iby, Burgerland püspöke, Paul Chaim Eisenberg bécsi főrabbi és még sokan mások.

A megemlékezésen beszélt dr. Vadász Gábor, aki édesapját és annak ikertestvérét veszítette el Rohoncon. A halottakért Shmuel Barzilai Bécs főkántora és Fekete László, a Dohány utcai Zsinagóga főkántora mondott imát.

Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Izraelita Hitközség elnöke beszédében köszönetet mondott az emlékhely létrehozásáért, és emlékplakettel tüntette ki Paul Guldát, a RE.F.U.G.I.U.S  egyesület képviselőjét.

Az OR-ZSE oktatóinak képviseletében Szántó Imréné dr. Balázs Edit, dr. Haraszti György, dr. Róbert Péterés Róth László vettek részt a megemlékezésen. A hallgatók közül is sokan megjelentek.

A rendezvény a rohonci Új Általános Iskolában fogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult. (Kollányi Irén)

 www.or-zse.hu/rohonc2012-1.htm

 

MEGEMLÉKEZÉS A HŐSÖK ZSINAGÓGÁBAN

 

2012. március 16-án volt a Buenos Aires-i Izraeli Nagykövetség elleni merénylet 20. évfordulója. Ebből az alkalomból a Budapesti Zsidó Hitközség és Izrael Állam Nagykövetsége március 23-án közös megemlékezést tartott.

Köszöntőt mondott dr. Fröhlich Róbert a Dohány utcai körzet főrabbija, beszédet mondtak: Őexc. Domingo Santigo Cullen, az Argentin Köztársaság nagykövete,Őexc. Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete, Őexc. Alberto Bottari de Castello érsek, Vatikánvárosi Állam, Szentszék nagykövete.

Közreműködött FeketeLászló főkántor, Szilágyi Gáborkántor, valamint a Dohány utcai Zsinagóga kórusa, orgonán kísért Lisznyai Mária.

 

AZ „ÉLET MENETE” BUDAPESTEN

 

Április 16-a, hétfő a holokauszt emléknapja Magyarországon.

Mivel hétfő-munkanap, ezért ebben az évben április 15-én, vasárnap rendezik meg immár tízedik alaklommal az Élet Menetét Budapesten. Találkozó a Salkaházi Sára rakparton 16:00 órakor (Szabadság híd pesti hídfő, Fővámtér).

Az Alapítvány részletes programjait lásd a honlapon!

www.eletmenete.hu/budapesti-elet-menete.html

 

 

MEGJELENT

 

A Debreceni Egyetemdr. Lichtmann Tamás professzor jubileuma alkalmával tisztelet-kötetet jelentetett meg:

Identitäten im Wandel Grenzüberschreitungen in der Literatur, Festschrift für Tamás Lichtmann Debrecen 2012 ; szerkesztette Horváth Andrea, Pabis Eszter, sorozatszerkesztő Kovács Kálmán.

 

 

Kedves Barátunk!

 

Ismét bizalommal fordulunk Önhöz és arra kérjük, támogassa idén is szerteágazó munkánkat személyi jövedelemadója kétszer 1%-ának felajánlásával:

 

az egyházak részére felajánlható 1%-ot a MAZSIHISZ-nek: 0358 ,

a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot az Alapítvány a Zsidó Egyetemért alapítványnak: 18171893 – 1- 42 .

 

Részletes útmutatót itt talál:

or-zse.hu/alapitvany.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ZSINAGÓGA HÍREI

 

Az istentisztelet utáni kiduson Deák Miklós III. évfolyamos szociális munkás szakos hallgató tartott írásmagyarázatot.

 

SZÉDER

 

Ebben az évben április 6-án, pénteken este, az OR-ZSE Dísztermében 20:00 órakor kezdődik a közös széder.

 

 

 

 

 

Sábát Hágádol

 

Hetiszakasz:      Cáv

www.or-zse.hu/hit/hitelet7.htm

 

 

Háftárá:               Veárvá

or-zse.hu/haftarak/parasathagadolhaft_2010.htm

 

 

Péntek esti gyertyagyújtás Budapesten:         18:53 órakor

 

A Sábát kimenetele Budapesten:                    19:59 órakor

 

 

 

Sábát Sálom! Gut Sábesz!

 ! שבת שלום