Szili Katalin: „márciusi tézisek”

Szili Katalin pártja a Szociális Unió márciusi programtézisei alapján elkészíti a párt programját, amelyet június elején tár majd jövendőbeli választói a magyar társadalom elé.  A pártelnök asszony, kérdésünkre kijelentette, hogy a Szociális Unió szemben áll minden társadalmi viszonyainkat, térségi állapotainkat, európai partneri kapcsolatainkat destabilizáló szélsőséggel, legyen az akár a politikai paletta jobb vagy baloldalán. A pártelnök asszony a Szociális Unió „márciusi tézisei”-ben tett hitvallásáról nyilatkozott.

–       Minden gyereknek joga van a család, az állam és a társadalom részéről védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges, mindenkinek joga van a munkához, a munkahely biztonságához, a lakhatáshoz, a lakhatás biztonságához. E jog érvényesülését az államnak a versenyszféra keretei között álláslehetőséghez nem jutott állampolgárok számára közösségi tulajdonú gazdasági szervezetek működtetésével, méltó megélhetést biztosító szociális munkahelyek létrehozásával, a közmunka rendszer fenntartásával és kiterjesztésével kell biztosítania. Az egyenlő munkáért megkülönböztetés nélkül mindenkit egyenlő bér illet meg.  Minden dolgozónak a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő bérezéshez van joga, tovább mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz – fejtegette pártja hitvallását Szili Katalin.

–       Az ország minden polgárának joga van a testi, lelki egészséghez. Ezt a jogot az államnak, az egészségügyi ellátás és a munkavédelem megszervezésével kötelessége garantálni. Hazánk minden polgárának joga van a szociális biztonsághoz, öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. Az államnak az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján, és a szociális intézmények rendszerével kell megvalósítania – tette hozzá.

–       Az államnak biztosítania kell az állampolgárok számára a művelődéshez és az oktatáshoz való jogot. Mindez a közművelődés kiterjesztését és általánossá tételét, az ingyenes és kötelező általános iskolát, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép és felsőoktatást, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatása a mindenkori kormányzat alapvető feladatköre – hangsúlyozta Szili Katalin.

–       A Szociális Unió a nemzeti és keresztény értékeket felvállaló, társadalmilag elkötelezett erő, amely kérlelhetetlenül képviseli a munkajövedelemből élők, a helyi kisvállalkozók és az állástalanok érdekeit! – fejezte be a pártelnök asszony.

Tóth Éva