„Az emancipáció nemzedékei – magyar zsidó művészet, magyar zsidó művészek” címmel.

6. évfolyam 5. szám:[email protected]

2012. március 8.

KONFERENCIA

A MAZSIHISZ – Magyar Zsidó Múzeum és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 2011. március 19-én, hétfőn, 11:00-16:00 óráig konferenciát szervez „Az emancipáció nemzedékei – magyar zsidó művészet, magyar zsidó művészek” címmel.

A konferencia helyszíne: Magyar Zsidó Múzeum (Budapest, VII. Dohány utca 2. )

Minden érdeklődőt szeretettel vár a két intézmény vezetősége.

A részletes programról később beszámolunk.

SZABADEGYETEM

Március 5-én Zima András doktorandusz: Zsidó integrációs stratégiák Magyarországon a 19. század végén címmel tartott előadást.

Március 12-én, hétfőn Dr. Szécsi József c. egyetemi docens: A keresztény teológiai antijudaizmus felszámolásának szempontjairól fog beszélni. 

MEGJELENT

Hidvégi Máté: Lőw Lipót főrabbi élete

Pápa 2011. 146. (Pápa és környéke zsidó kulturális hagyományőrző egyesület)

A könyv Lőw Lipót életrajza mellett közzéteszi a vele kapcsolatos irodalom bibliográfiáját, és a főrabbi működésének megmaradt dokumentumait.

 

Balázs Edit: Mi maradt a vidéki zsidóságból? In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 201. 4. sz. 17-24.

Glässer Norbert: A közösségi emlékezet terei a makói izraelita temetők példáján uo. 47-56.

 

Balogh István: A zsidó temető helye a kulturális örökségben uo. 57-66. (Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja)

 

Szántó Edit: Délvidéki zsidó nemesek In: Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle 2011. 4. sz. 67-68.

(Bácsország Vajdasági  Honismereti Társaság Szabadka)

 

 

AZ ÉLET MENETE BUDAPESTEN

 

Ebben az évben április 15-én, vasárnap rendezik meg immár tízedik alkalommal az Élet Menetét Budapesten.

Találkozó a Salkaházi Sára rakparton 16:00 órakor (Szabadság híd pesti hídfő, Fővámtér).

Az Alapítvány részletes programjait lásd a honlapon!

www.eletmenete.hu/budapesti-elet-menete.html

 

 

MÉGEGYSZER A SZEGEDI KONFERENCIÁRÓL

 

Mint korábban már hírt adtunk róla, ”Hagyományláncolat és modernitás címmel” a SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke február 28-29-én, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, a Gál Ferenc Főiskola Bálint Sándor Valláskutató Intézete és a Szegedi Zsidó Hitközség társszervezésében vallási-néprajzi konferenciát tartottak Szegeden, melyen egyetemünk oktatói is szerepeltek előadásukkal.

A sikeres és jó hangulatú konferencia a szervezőknek, Glässer Norbertnek és Zima Andrásnak egyetemünk doktoranduszainak is köszönhető.

 

 

BÁT MICVÁ

 

Vasárnap délután, a Bethlen téri zsinagógában volt Halász Annabát micvája. Az ünnepelt egyetemünk oktatójának, Beer Ivánnak és feleségének Kerényi Ágnesnek az unokája. Deutsch Róbert a közösség főrabbija a zsinagóga kultúrtermében vizsgáztatta tanítványát, aki a szülők, nagyszülők és a 93 éves dédnagymama jelenlétében tett tanúbizonyságot tudásáról.

Gratulálunk!

 

 

PÚRIM

 

Egyetemünk honlapján több írás foglalkozik a púrimmal.

 

Schőner Alfréd gondolatait olvashatjuk a honapunkon.

www.or-zse.hu/purim2012.htm

 

A Kicur Schulhán Áruch púrimra vonatkozó részét héber és magyar nyelven láthatjuk.

www.or-zse.hu/haftarak/kicursulchanaruch_2010.htm

 

Eszter könyvének héber szövegét és magyar nyelvű fordítását találjuk az alábbi webhelyen:

www.or-zse.hu/megilla/megilla_2011.htm

 

Halász Tamás: „A purimspíltől Thália szentélyéig”  című írása a magyarországi purimi játékokról szól .

www.or-zse.hu/resp/halasztamas-purimspil-mtud2007.htm

 

 

 

 

 

 

A ZSINAGÓGA HÍREI

 

Múlt pénteken az istentiszteletet követő kiduson Lévai Izsák Éva judaisztika szakos hallgató tartott magyarázatot a hetiszakaszról.

Eliezer Slomovits a több évtizede elsüllyedt izraeli tengeralattjáró, a Dákár tragédiáját követő halachikus kérdésekről szólt.

Szántóné Dr. Balázs Edit a berlini tanulmányi kirándulás terveit ismertette, Sommer László a közösségszervező szak délvidéki kirándulásáról szólt.

 

Sábát Záchor szombatján az OR-ZSE zsinagógájában Alan Friedman vendégkántor szerepelt, aki több mint 20 évig szolgált az USA különböző közösségeiben. Most az OR-ZSE zsinagógájának híveit kápráztatta el szép hangjával és tudásával.

 

PURIM

 

Szerdán este a Megilla felolvasását az OR-ZSE oktatói, hallgatói, a Scheiber iskola tanulói, valamint az OR-ZSE szabadegyetem hallgatói kísérték nagy érdeklődéssel. 

Eszter könyvét Németh Zoltán, Borsányi Schmidt Dániel és Jakity Máté olvasták fel.

 

SZÉDER

 

Ebben az évben április 6-án, pénteken este, az OR-ZSE Dísztermében 20:00 órakor kezdődik a közös széder.

Jegyek korlátozott számban kaphatók.

Érdeklődni 10:00-től 14:00 óráig a 317 2396/117–es telefonon Biczó Jutkánál lehet.

 

 

   

 

 

                                  

Hetiszakasz:       Ki Tiszá

www.or-zse.hu/hit/hitelet3.htm

 

 

Háftárá:               Vájhi jámim rábim

www.or-zse.hu/haftarak/kitiszahaft_2011.htm

 

 

Péntek esti gyertyagyújtás Budapesten:         17:23 órakor

 

A Sábát kimenetele Budapesten:                    18:28 órakor

 

 

 

Sábát Sálom! Gut Sábesz!

! שבת שלום

 

 

 

 

Szántóné dr. Balázs Edit