Emlékülés az újvidéki„razzia” 70. évfordulójára

A Holokauszt Emlékközpont és a Hadtörténeti Intézetés Múzeum
tisztelettel meghívja Önt az újvidéki „razzia” 70.évfordulója alkalmából
2012. január 20-án 10 órakor kezdődőemlékülésre.
1942 januárjában, a Délvidék tizenöt településén a magyarcsendőrség és honvédség egységei – egy eredetileg partizánok ellenirazziaként induló akció során – 3300-3800 főként szerb nemzetiségű,illetve a korabeli törvények értelmében zsidónak minősülő polgáriszemélyt gyilkoltak meg. A Holokauszt Emlékközpont és a HMHadtörténeti Intézet és Múzeum az újvidéki „razzia” 70.évfordulója alkalmából 2012. január 20-án 10 órakor emléküléstrendez, melyen a téma elismert kutatói idézik fel az 1942-bentörténteket, elemzik a tragédia előzményeit és mutatják be aszámonkérés máig vitatott kérdéseit. A szakmai konferencia mellettemléktábla avatásra és egy márciusig nyitva tartó időszakikiállítás megnyitójára is várjuk az érdeklődőket a HolokausztEmlékközpontba.
PROGRAM

ELNÖKI MEGNYITÓ | 10:00
Prof. dr. Szita Szabolcs, a HolokausztEmlékközpont ügyvezető igazgatója

DÉLELŐTTI ELŐADÁSOK | 10:00-13:00

Dr. Hermann Róbert,  a HM HadtörténetiIntézet és Múzeum főigazgató helyettese:
Etnikai háború a Délvidéken – a szerb-magyarviszony 1848-1849-ben
BabucsZoltán, hadtörténész:
ADélvidék visszacsatolása 1941-ben
Prof. dr. A. SajtiEnikő, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem:
„Kis-Bácskából süvít aszél…” A Délvidék katonai megszállása és az 1942-esrazzia

AZ ÚJVIDÉKI „RAZZIA”– EMLÉKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA
AZ ÚJVIDÉKI „RAZZIA”ÁLDOZATAI – EMLÉKTÁBLA AVATÁSA

DÉLUTÁNI ELŐADÁSOK | 14:00-17:00
Pejin Attila, történész, muzeológus,Zenta:
Zsidósors Bácskában1919-1944
Prof. dr. Szakály Sándor,történész, egyetemi tanár, az MTA doktora:
A magyar királyi csendőrség szerepe a délvidékieseményekben
Dr. MarkóGyörgy, történész, a hadtudomány kandidátusa:
Újabb adatok az újvidéki vérengzés végrehajtóielleni eljárás történetéhez

ELNÖKIZÁRSZÓ | 17:00
Dr. HermannRóbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatóhelyettese

HELYSZÍN: HolokausztEmlékközpont, 1094 Budapest, Páva utca 39.

BreuerPress-info