„Halljad, Izrael”,olvasd, olvasó ÚJ ÉLET 2012.01.01

A legutóbbi rádióműsorról

66. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2012. JANUÁR 1. TÉVÉT 6. 5772    
Új Élet, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének lapja

A műsorvezetô-szerkesztô Breuer
Péter ez alkalommal is különleges
témákat választva, különleges vendégeket
invitált a stúdióba, vagy készített
velük telefonos interjút.
Schöner Alfréd, az ORZSE rektora
az adást követô hetiszakasz kapcsán
beszélt a bibliai József szociológiai,
ideológiai és kultúrtörténeti üzenetérôl,
valamint a chanukka történelmi
hátterérôl.
Erdei Grünwald Mihály Karnyújtásnyira
a történelemtôl című, ígéretesnek
tűnô memoárkötetébôl kaphattak
a hallgatók ízelítôt, majd szinte
kortörténeti, kivételes jelentôségű
riport következett az Izraeli Kulturális
Intézetben a közeljövôben megnyíló,
három héten át látogatható kiállításról
és a mögötte álló nemzetközi
egészségügyi programról, melyet
dr. Lior Sasson (a Tel-Aviv környéki
egészségközpont egyik
vezetôje) neve is fémjelez. Uri Kertész
foglalta össze a lényeget, miszerint
alapítványuk felekezeti hovatartozás
nélkül eddig mintegy 2800
szívbeteg gyermek egészségét adta
vissza szerte a világon, s nincs ez
másként a magyarországi rászorulókkal
sem, várják a megkereséseket.
Molnár Judit történész mutatta be
A jogfosztás 90 éve című könyvét,
mely egy nemrégiben lezajlott konferencia
elôadásainak (20 + 1) szerkesztett
változata, az érdeklôdôk
számára hozzáférhetôen.
A Múlt és Jövô Kiadó nevében
Fenyô Ágnes kínált olvasásra két,
chanukkára megjelenô könyvet

olyan szerzôktôl, akik az „álmot” választották

önvallomásuk egyik témájául.

A Szomory Dezsô  -kötet az Emlékek szárnyain, míg

Heller Ágnesé  Az álom filozófiája címet viseli.

Breuer Péter utolsó interjúalanya,

Bartos Csaba – akinek édesanyja

egykor a zsidó gyermekeket mentô

Sztehlo Gábor munkatársa volt –

emlékezett és emlékeztetett Somogyi

Singer Lászlóra, arra az emberre,

 akinek a micva gyakorlása életformája volt.

ŰJ ÉLET

 Gál Juli