אל על תשלם 15.8 מיליון דולר

אל על תשלם 15.8 מיליון דולר בהסכם פשרה בתביעה שהוגשה נגדה בארה”ב בגין שירותי הובלה אווירית של מטענים


מאת: גידי ליפקין ( 28/12/2011 09:45:29 )

אל על תשלם 15.8 מיליון דולר בהסכם פשרה בתביעה שהוגשה נגדה בארה"ב בגין שירותי הובלה אווירית של מטענים

 

התביעה הוגשה בשנת 2007 כנגד אל על וכנגד 38 חברות תעופה אחרות, בנושא מחירי שירותי הובלה אווירית של מטענים, בשמם של גופים הרוכשים מחברות תעופה שרותי הובלה אווירית של מטענים בין השנים 2000-2006. אל על כבר הפרישה כסף בדוחותיה הכספיים.

התביעה הוגשה בשנת 2007 כנגד אל על וכנגד 38 חברות תעופה אחרות, בנושא מחירי שירותי הובלה אווירית של מטענים, בשמם של גופים הרוכשים מחברות תעופה שרותי הובלה אווירית של מטענים בין השנים 2000-2006. אל על כבר הפרישה כסף בדוחותיה הכספיים.

חברת אל על הגיעה להסדר פשרה ותשלם סך של 15.8 מיליון דולר בגין תביעה שהוגשה נגדה בניו יורק בשנת 2007, כך דיווחה החברה לבורסה.

בזמנו הוגשה תביעה אזרחית נגד אל על עם בקשה לאושרה כתביעה ייצוגית כנגד החברה וכנגד 38 חברות תעופה אחרות בנושא שירותי הובלה אווירית של מטענים, בשמם של גופים הרוכשים מחברות תעופה שרותי הובלה אווירית של מטענים, בגין 2000-20006, כאשר ברוב התקופה, אל על הייתה עדיין חברה ממשלתית.

על פי הסדר הפשרה: אל על תשלם לתובעים סך של 15.8 מיליון דולר, בשישה תשלומים. תשלום ראשון בסך 9.8 מיליון דולר ישולם תוך 30 יום מהחתימה על הסדר הפשרה. יתרת הסכום בסך 6 מיליון דולר תשולם בחמישה תשלומים שווים בסך של 1.2 מיליון דולר כל אחד עד ל-31 בדצמבר 2016.

סוכם כי הסדר הפשרה לא יפורש כהודאה של החברה בטענות הנטענות על ידי התובעים או כראיה המעידה על נכונותן. על פי ההסדר יסלקו התובעים את תביעתם כנגד החברה ויתחייבו שלא להעלות כנגד החברה כל טענה או דרישה בקשר לרכישה ישירה של שירותי הובלה של מטענים מאל על בתוך ארה’ב, אל ארה’ב וממנה.

הסדר הפשרה טעון אישורו של בית המשפט בניו יורק. אל על ציינה בהודעה לבורסה כי החברה לא נדרשת לבצע הפרשה בגין הסדר הפשרה, כי הוא לא יעלה על גובה ההפרשה אשר נערכה על ידי החברה בדוחותיה הכספיים ליום 30 בספטמבר 2011.