רה”מ יכריע לבדו בעניין בניית חדר המיון הממוגן באשקלון

ראש הממשלה נתניהו, ביקש בישיבת הממשלה את אישור השרים כי הוא יהיה