Holt-tengeri tekercs

Négy évtized után
újra kiállított


Az Izrael Múzeumban e héttől három hónapig újra kiállítják az egyik
legjelentősebb holt-tengeri tekercset, amelyet állagának megóvása
végett előzőleg négy évtizeden át az intézmény egyik sötét,
légkondicionált szobájában őriztek.
A 7,3 méter hosszú borjúbőr tekercsre több mint két évezrede a
bibliai Ézsaiás könyvét rögzítette egy júdeai írnok, és a múzeum
vezetői Izrael állam fennállásának 60-ik évfordulójának ünnepléséhez
kívánnak hozzájárulni bemutatásával.
A tekercset 1967 óta tartották a légkondicionált teremben. Két
éve ugyan újra bemutatták, de miután a kurátorok azt tapasztalták,
hogy megrepedt a bőr, egy fotókópiával helyettesítették.
A felbecsülhetetlen értékű kézirat Kr.e. 120-ban készült, ma is
jól olvasható. Az i.e. 250 és i.sz. 70 közötti időből származó 900
holt-tengeri tekercset – több mint 15 ezer bőr- és papiruszdarabon –
1947 és 1956 között találták 11 barlangban a Holt-tenger nyugati
partján. A legismertebbek közülük a kumráni tekercsek, amelyek egy
ősi település romjai közelében, Hirbet Kumránban kerültek elő,
Jerikótól 15 kilométerre délre. A tekercseket vélhetően az
esszénusok, egy szigorú és elszigetelt zsidó szekta tagjai írták.
A korabeli idők héber bibliájába bepillantást engedő
iratokfelfedezése a XX. század egyik legjelentősebb régészeti
szenzációjának számított. Ézsaiás könyve az egyedüli teljes bibliai
könyv a holt-tengeri tekercsek között.
BreuerPress/MTI/AP