Változások várhatók

a természettudományos
tárgyak oktatásában


Az oktatási tárca tervei szerint 2012-től az általános iskolák felső tagozatain
választhatnának, hogy a jelenlegi keretekben vagy összevontan
oktatják a természettudományos tárgyakat: a biológiát, a fizikát és
a kémiát – mondta Arató Gergely, államtitkár
Most az integrált természettudományos oktatás feltételeinek
kidolgozása folyik, a vonatkozó kerettantervet még ez évben kiadja
az oktatási tárca. Biztosítani kell a megfelelő taneszközöket,
tananyagokat kell kifejleszteni, s az integrált oktatás a
tanárképzésre is hatással van – sorolta az államtitkár.
Hozzátette: szeretnék azt is, ha az integrált
természettudományos tárgy érettségi vizsgatárgy lenne.
A Magyar Tudományos Akadémiának és az Országgyűlés oktatási
bizottságának is az a véleménye, hogy kötelező természettudományos
érettségi tantárgyra lenne szükség. Azok, akik nem ilyen irányban
tanulnak tovább, integrált természettudományos érettségit
tehetnének.
Az államtitkár szerint a jogi feltételek adottak, de a kötelező
bevezetéshez legalább négyéves felkészülési idő szükséges a döntés
meghozatalától. A döntést is csak akkor szabad meghozni, ha a
feltételek adottak – jegyezte meg.
Arató Gergely közlése szerint folyik a társadalmi egyeztetés, a
legutóbbi megbeszélésen kiderült, hogy a szakmai szervezetek látnak
lehetőséget „az erősebb összhangra, jobb együttműködésre a
természettudományos tárgyak között, ugyanakkor ez nem feltétlenül
jelentene minden esetben integrált oktatást.”
Mint mondta, a félév végére szeretnének olyan cselekvési tervet
letenni az asztalra, amely konkrét intézkedéseket, javaslatokat
tartalmaz. Az államtitkár most úgy látja, törvénymódosításra
valószínűleg nem lesz szükség.
Pálinkás Józsefnek, az oktatási bizottság fideszes tagjának
közelmúltban előterjesztett javaslatát az Országgyűlés oktatási és
tudományos bizottsága konszenzussal fogadta el. Eszerint
megvizsgálják egy természettudományos tárgy kötelező érettségi
tárggyá tételét, illetve az integrált oktatás lehetőségét az
iskolákban. Pálinkás József akkor reményét fejezte ki, hogy
kezdeményezése három-négy éven belül megvalósulhat. Hiller István
miniszter a kezdeményezés támogatásáról biztosította, mint mondta,
az teljességgel összhangban van a tárca szándékaival. Hangsúlyozta:
az Új Tudás, Új Iskola program egyik pillérének részeként
hatékonyabbá szeretnék tenni a természettudományok oktatását, s
korszerűbb szemléletű, a diákok számára használható tananyagokat, új
módszereket, eszközöket szeretnének a természettudományokat oktató
tanárok kezébe adni.
BreuerPress + Mti