ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ

NAFTALI KRAUS


A SZATMÁRI REBBE ELITÉLI A JERUZSÁLEMI JESIVA
VÉRFÜRDŐT; „BÁR EGY MODERN JESIVÁRÓL VAN SZÓ”
Nagy szenzációt közöl a Mááriv internet oldala: a New-yorkban székelő szatmári rebbe, a legszélsőségesebb haszid csoport vezetője, Áron Teitelbaum, egy ritka megnyilvánulásában, együttérzését fejezte ki a jeruzsálemi jesiva „Merkáz Háráv” megtámadott bócherjai iránt (nyolc halott, több sulyos sebesült), mondván hogy az „összzsidóság (Klál Jiszróél) nagy törést szenvedett, valamint hogy „ezen fiatalok halála olyan az Örökkévaló szine előtt, mint a Szentély pusztulása”. A rebbe hozzátett, hogy ez igy van, ” még ha egy modern jesiváról is van szó”.
Az egyébként magától értetődő reakció egy ismert zsidó vezető részéről azért képez szenzációt, mert ez a csoport – a „magyar” haszidok szélsőséges csoportja – élesen cionista ellenes, ellenzi Izrael állam létezését, gyakran tüntet ellene különböző fórumokon és nemrég résztvett egy csoportjuk Teheránban az iráni elnök által szervezett Holokaust-tagadó konferencián.
Teitelbaum rabbi azt is mondta hogy egy bócher elvesztése is tragédia, nemcsak szüleinek, hanem az egész össz-zsidóságnak (Klál Jiszróél), „hátmég amikor ilyen szerencsétlenség történik hogy gyilkosok behatolnak a jesivába, ahol a fiuk Tórát tanulnak,bár ez egy modern jesiva, de jesiva, ahol a fiuk, Tórát gemóret tnulnak és kegyetlenül meggyilkolnak többet közülök – akkor ez olyan az Örökkévalő előtt mint a Szentély felégetése…”
A rabbi itt elmondta ami néhány nappal ezelőtt történt, majd idézte az imaszöveget: Cion keservesen sir és Jeruzsálem hangját hallatja”. Ha a fej (Jeruzsálem) sir, akkor az egést test sir és amikor Jeruzsálem sir – akkor az egész zsidó nép sir – – – „Csak az Örökkévaló tudja megvigasztalni a zsidó népet, amely össze van törve a nagy szerencsétlenségtől!” – mondta a rebbe, aki imát is mondott, az ismert szöveget: „Izrael őrzője, őrizd meg Izrael maradékát…”
Izraelben van aki kételkedik abban, hogy valóban „Szatmárban” hangzottak el ezek a szavak, amit ezidáig a Máárivon kivül semmilyen más forrás nem erősitett meg. Ebben a szellemben is a talkbackisták többsége is, akik között volt aki észrevette, hogy az NRG-MÁÁRIV szerkesztője tévedésből ben Éron Teitelbaaum, hanem édesapja a néhai szatmári rebb képét adta a scoophoz.

A POLGÁRMESTER FIÁNAK BRISZJE – ODESSZÁBAN
Előszőr a „meztelen” tények: Odessza zsidó polgármestere, a 60 éves Eduárd Gurevits és felesége, Olga, soká vártak hogy gyerekük szülessen. Amikor ez megtörtén, pár héttel ezelőtt, a jó zsidó érzéssel megáldott házaspár, elhatározta, hogy ha már fiu – akkor Brit Milá, ahogy a nagykönyvben megvan irva.
A többi a helyi Chábád rezidens, az izraeli Ábrahám Wolf rabbi, Odessza és dél-Ukraina főrabbja – feladata volt. A fényes, sok résztvevővel rendezett briszen, a rabbi elmondta a nagy csodát: azt hogy alig néhány évvel a kommunizmus bukása után, ki hitte volna, hogy egy ilyen nagy és fontos városnak zsidó polgármestere lesz, aki nyiltan vállalja zsidóságát és „merészeli” fiát körülmetéltetni, a zsidó halachának megfelelően.
A kóser módra vendégül látott közönség, köztük ismert politikusuk és V.I.P valamint a gazdasági élet képviseló – a Brit minden mozzanatáról részletes tájékoztatást kaptak a helyszinen.
Az ujszülött zsidó neve – Alexander.

VALLÁSOS FEMINISTÁK A SZEGREGÁLT AUTÓBUSZOK ELLEN
Egy „Koléch” nevezetü, kisszámu de nagyszáju feminista csoportocska, amely amellett vallásosnak is adja ki magát – beadvánnyal fordult a Kneszethez, amelyben felhivja az izraeli parlamentet, „tiltsa be” a szegregált autóbuszokat, amelyeket ujabban, a közönség kifejezett kivánságra – az Eged autóbusz társaság bevezetett. Ez úgymond, sérti a „vallásos feministák” kifinomult izlését és bántja egyenlőség érzésüket.
Miről van szó? Arról, hogy egyes helyeken, ahol a közönség nagyrésze ultra-ortodox, kérték vezessenek be olyan járatokat, amelyeken a férfiak és a nők külön ülnek. Ez teljesen önkéntes alapon müködik, nem minden járat ilyen és akit ez zavar – nem köteles felszállni egy ilyen „szegregált” buszra, mivel a legtöbb autóbusz, továbbra is „integrált”.
Az akció zelótái – többnyire rabbik, akik akciócsoportokba tömörülnek, hogy effektivebb nyomást tudjanak gyakorolni – kérésre elmondják, hogy a probléma többnyire nyáron áll fenn, amikor a nem-vallásos hölgyek öltözéke, enyhén szólva, sok kivánnivalót hagy maga után. Vagyis, túl „lenge”, vagy másszóval „félmeztelenül járnak az utcákon és a nyilvános közlekedési eszközökön, mindha a strandon lennének”.
Nagyon valószinü hogy a Kneszet ebben a világrengető ügyben, mitsem fog tenni, de a Koléch elmondhatja: őt tettek valamit…
OLMERT NEM KIVÁNATOS A MEGTÁMADOTT JESIVÁBAN
…De Barak látogatást tett éjszaka és kikérdezte a bócherokat hogyan történt
Kósza hirek szerint, amikor Olmert miniszterelnök látogatást akart tenni a megtámadott jesivában (nyolc halott, több sulyos sebesült) azt a fülest kapta: ne jöjjön, mert nem kivánatos vendég. Aki mégis jött, anélkül hogy hallgatott volna a jó tanácsra, az a másik Éhud volt, Bárák a hadügyminiszter, aki éjszaka jött, leült a bócherekkel és kifaggatta őket, hogyan törtnt ami történt.
Juli Tamir, az oktatási miniszter(nő), akit a vallásosok a zsidó nevelés ellenségének tartanak – nappal jőtt és „gyilkos”, meg „tünj el” kiáltásoakkal fogadták. A jesiva vezetői cáfolják hogy nem akarták Olmertet fogadni, de senki nem hisz a cáfolatnak.
A hét végén további cáfolat a jesiva vezetői részéről: nem igaz hogy a bócherok, a rabbik támogatásával, bosszut forraalnak az arabok ellen. A hirt szélsőséges zsidó nacionalisták terjesztették el, és a rendőrség is cáfolta: semmi nem nem mutat arra, hogy bárki is bosszuhadjáratot hirdetne.
A DOLLÁR rabbinikus ÁRFOLYAMA…
Az amerikai pénz ujabb bakkugrásai – rendszerint lefelé – alapjaiban renditik meg az ultraortodox világ jótékonysági intézményeit, amelyekben a karitativ tevékenység az amerikai valuta alapján és árfolyamán müködik.
Föleg vonatkozik ez az aránylag új bné-bráki intézményre, amely a kölcsönösség alapján szavatolja a segitséget szegénysorsu és sokgyerekes szülőknek, akiknek gyakran kell gyereket kiházasitani – 8-12 gyerekes családokról van szó – vagy pedig olyan első segélyról, amit egy egyedül maradt özvegy asszony kap, amikor férje váratlanul távozik az élők sorából és ő itt marad a sok gyerekkel – megélhetés nélkül.
Ez a rabbik által alapitott egyesület úgy müködik, hogy a „tagok” kötelezik magukat havi 10 – 2o dollár befizetésére és ezzel jogot formálhatnak arra, hogy
végszükség esetén 50 ezer dollárig terjedő összeget kapjanak, amibőr már össze lehet ütni egy szerény esküvét, a legszükségesebb butorokat és egy bérelt kislakás egy évi lakbérét.
Nos, az állandóan változódollár árfolyam megnehezitette a „kölcsönösség” müködését. Ezért a rabbik összeűltek és elhatároztak egy kissé önkényes de stabil árfolyamot: Ezentul a dollár négy sekel lesz, nem több és nem kevesebb (amikor ezt irom, a dollár árfolyama 3.52 – 3.54 között mozog). Ez a közmegegyezésen alapuló virtuális árfolyam, addig nem változik, amig a rabbik erre engedélyt nem adnak…
 – – – És, csodák csodája, senki nem tiltakozik és az érdekeltek megvanak elégedve. Na és mit mond az Izrael. Bank kormányzója, Stanley Fischer?
Őt senki nem kérdezi, mondja az egyk bné-bráki rabbi.
HIRES NEW-YORKI KÁNTOR ÉLETÉT
VESZTETTE AZ ÉJN GEDII FELHŐSZAKADÁSBAN
Dávid Tauber, a hires new-yorki kántor, életét vesztette egy izraeli látogatás során, amikor felesége kiséretében látogatást tett az Éjn Gedi rezervátumban. Az aznapi felhőszakadás megtöltötte az ottani búvópatakokat és Tauber autóját elsodorta az ár. Holttestét később találták meg, de feleségét, aki vele volt, sikerült megmenteni.
Tauber Brooklynban élt és több neves zsinagóga kántora volt. Három évvel ezelőtt az amerikai zsidó szervezetek központi szerve, az „Elnökök konferenciája”, őt választotta, mint aki Saron izraeli miniszterelnököt a Hatikva éneklésével fogadta. „Ez olyan szivhezszóló volt, mint az a Hatikva himnusz, amit Athénben énekeltek, amikor izraeli sportoló aranyérmet nyert ott” – mondta a Jeruzalem Postnak James Tisch, az „Elnökök” akkori elnőke.

3 MILLIÓBÓL – MARADT 4000
Első lengyel rabbiszervezet a sóá óta; „sok
tizezer ‘rejtőző zsidó’t kellene visszatériteni”
Lodzban tartották nemrég a halottnak hitt lengyel zsidóság első rabbikonferenciáját, amelyen Jona Metzger, az izraeli askenaz főrabbi is résztvett, a jelenlegi lengyel főrabbi, Michael Schudrich mellett.
Az országos lengyel rabbiszervezet megalakulásának egy hétvégi találkozás adott alkalmat, amelyet az izrael Savé Cion szervezet rendezett és amelyen megjelent 150 fiatal lengyel, akiket az a tudat hozott ide, hogy ők…zsidók, „rejtőző zsidók”, akik ezidáig semmit nem tudtak zsidóságukról. A szervezet, melynek élén az izraeli Michaél Freund áll, világszerte keresi-kutatja az eltünt, illetve rejtőző zsidókat – rég elveszettnek hitt zsidó törzseket, akiket – szerinte – vissza kell tériteni a zsidóságba. Eddig főleg Afrikában, illetve Indiában tevékenykedtek, onnan „hozták haza” az elveszett tiz törzs „megtalált” gyerekeit és most előszőr müködnek Európában,ahol „sok lengyel fiatal „fedezi fel” zsidó gyökereit, amelyeket befedett a por és el voltak rejtve a náci majd a kommunista üldözések alatt” – mondja Freund a J.P. munkatársának. Sok tizezer ‘rejtőző zsidót’ kell visszahoznunk – teszi hozzá.
Lengyelországban a második világháboru kitörése előtt több mint három millió zsidó élt, ennek 90% százaléka áldozatul esett a Holokausztnak. Ma, optimista becslések szerint alig 4000 zsidó van Lengyelországban, ahol igen erős az antiszemitizmus. Jelenleg négy lengyel városban müködnek rabbik (Warsó, Lodz, Krakkó és Wroclav), köztük Habad küldöttek és meglehetősen nagy az igény a betéritésekre, mivel egy közel nyolcvan évvel ezelőtt megszakadt zsidó köteléket nehéz bizonyitani. Ebből a szempontból hasonló a helyzet másutt, igy Magyarországon is.
NAFTALI KRAUS