„A magyar tudomány és kultúra a mi névjegyünk”

Magyarország ifjú tehetségeit köszöntötte


Hiller István oktatási és kulturális miniszter elismerésben részesítette a 2007. évi Nemzetközi Filozófiai, Fizikai, Matematikai, Kémiai, Informatikai Diákolimpiákon, valamint az Európai Fiatal Tudósok Versenyén eredményesen szereplő diákokat, és felkészítő tanáraikat.
Hiller István beszédének elején az Európai Unió Fiatal Tudósok versenyén első helyezett Spohn Márton korábbi nyilatkozatát idézte: „A részvétel a legfontosabb, ez szép mondás, de ha nyerni is lehet, arra kell törekedni.”
Az oktatási és kulturális miniszter megköszönte a világ különböző versenyein sikeresen szereplő diákok, felkészítő tanáraik és az őket segítő családtagok munkáját: „A két arany, tizenegy ezüst, négy bronzérmet és négy kiemelt dicséretet szerzett diákok öregbítették Magyarország hírnevét, és dicsőséget hoztak az országra. Tehetséges nemzet a miénk, ennek a tehetségnek az érvényre juttatása, a magyar tudomány és a magyar kultúra a mi névjegyünk” – tette hozzá Hiller István.
Az oktatási és kulturális miniszter bejelentette: 2008 júliusában Magyarország rendezi meg a 40. nemzetközi Kémiai Diákolimpiát. Hetven országból több mint félezer résztvevő és vendég várható az eseményre, amely a tudomány és Magyarország népszerűsítését is szolgálja majd. A miniszter beszédében kitért arra is: „Célunk olyan közoktatási rendszer létrehozása, amely mindenki számára biztosítja, hogy a legjobbat hozza ki magából.”
2007. évi nemzetközi diákolimpiák eredményei

15. Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia
2007. július 14-23. Törökország, Antalya
Antalyában 22 ország 49 diákja versenyzett.
A versenyen a következő idézetek közül választhattak a diákok:
1. „Az államnak fent kifejtett alapjaiból egészen nyilvánvalóan következik, hogy végső célja nem az uralkodás, sem pedig az embereknek félelemben tartása és másnak joghatalma alá való rendelése, hanem ellenkezőleg, minden egyesnek megszabadítása a félelemtől, hogy amennyire csak lehetséges, biztonságban éljen, azaz hogy természetes jogát a létezésre és működésre önmagának és másnak kára nélkül a legjobban érvényesítse.” Spinoza, Teológiai-politikai tanulmány
2. „Kedélyemet két dolog tölti el egyre újabb és fokozódó csodálattal s tisztelettel (…): a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem.” Kant, A gyakorlati ész kritikája.
3. „Sem a tér nincs a szubjektumban, sem a világ a térben.” Heidegger, Lét és idő.
4. „Éppen ezért sokan a legmagasabb rendű erénynek tartják az igazságosságot …; sőt közmondásképp szoktuk mondogatni, hogy „az igazságosságban minden erény benne foglaltatik.” Tökéletes erény főképp azért, mert a tökéletes erény gyakorlati megvalósítását jelenti; s tökéletes azért, mert akinek birtokában van, az erényt nemcsak önmagával, hanem másokkal szemben is tudja gyakorolni.” Arisztotelész, Nikomakhoszi etika.
A verseny szabályai szerint az esszét angol, német vagy francia nyelv valamelyikén kell a diákoknak megírniuk, további kikötés, hogy nem lehet az anyanyelvüket választani.
Az elismerést, illetve érmes helyezést nyert diákok esszéi olvashatók a következő honlapon:
www.philosophy-olympiad.org/2007-final-ranking.htm
Eredmények
Iváncsics Bernát dicséret
Piarista Gimnázium, Budapest, 11. évf.
Felkészítő tanára: Kovács Zsolt
Dolinka Márk Gergely dicséret
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 12. évf.
Felkészítő tanára: Molnárné Kállay Andrea
Pató Attila tudományos munkatárs, csapatvezető
38. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia
2007. július 13-22. Irán, Isfahan
A csapat 69 ország, 327 versenyzője között az összesített pontversenyben a tizedik helyet érte el.
Kónya Gábor két kínai diákkal holtversenyben, 100%-os teljesítménnyel a legjobbnak bizonyult, és ezzel aranyérme mellett elnyerte a legjobb elméleti munkáért járó különdíjat is.
Az öt órás elméleti fordulóban három feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Az első feladat egy kettős csillag rendszer tulajdonságaival foglalkozott. A második feladat olyan gyorsulásmérő eszközt modellezett, amely alkalmas a gépkocsik légzsákjának megfelelő időben történő kinyitására. A harmadik feladatban a fekete lyukak esemény horizontjával, entrópiájával, a fekete lyukak úgynevezett Hawking-hőmérsékletével, a kisugárzás miatti tömegváltozással kellett foglalkozni. A kísérleti fordulóra is öt órát kaptak a versenyzők. Félvezető vékony réteg tiltott sávjának szélességét, valamint a félvezető réteg vastagságát kellett meghatározniuk a félvezető réteg optikai tulajdonságainak vizsgálata segítségével. A magyar versenyzőknek idén az elméleti példák mentek jobban, a nagyon összetett kísérleti feladat teljes megoldásához több időre lett volna szükségük. A mérés legjobban a magyarok közül Werner Miklósnak sikerült.
Eredmények:
Kónya Gábor aranyérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 12. évf.,
Felkészítő tanára: Horváth Gábor
Meszéna Balázs ezüstérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 12. évf.
Felkészítő tanára: Takács Lajos
Werner Miklós ezüstérem
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, 12. évf.
Felkészítő tanára: Flórik György
Szolnoki Lénárd bronzérem
Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, 11. évf.,
Felkészítő tanára: Tófalusi Péter
Almási Gábor bronzérem
Leőwey Klára Gimnázium, Pécs, 11. évf.
Felkészítő tanára: Simon Péter
Dr. Honyek Gyula vezetőtanár (csapatvezető)
Dr. Vankó Péter egyetemi adjunktus (csapatvezető helyettes)

48. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
2007. július 22-31. Vietnam, Hanoi
A versenyen 93 ország 520 diákja vett részt. A magyar csapat 19. helyen végzett.
A verseny mindkét napján négy és fél óra alatt 3-3 feladatot kellett megoldani. A feladatok a www.komal.hu honlapon megtekinthetők.

Eredmények:
Korándi Dániel ezüstérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 11. évf.
Felkészítő tanára: Beleznay Ferenc, Hegedűs Pál, Surányi László
Gyenizse Gergő ezüstérem
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Református Gimnáziuma, 12. évf.,
Felkészítő tanára: Kosztolányi József, Osváth Emese
Nagy Csaba ezüstérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 12. évf.
Felkészítő tanára: Dobos Sándor, Pataki János
Hujter Bálint ezüstérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 12. évf.
Felkészítő tanára: Dobos Sándor, Szászné Simon Judit
Lovász László Miklós ezüstérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 11. évf.
Felkészítő tanára: Beleznay Ferenc, Surányi László, Hegedűs Pál
Szűcs Gábor dicséret
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, 12. évf.
Felkészítő tanára: Fejér Szabolcs, Kovács Attiláné
Pelikán József egyetemi adjunktus (csapatvezető)
Dobos Sándor vezető tanár (csapatvezető helyettes)

Nemzetközi Kémiai Diákolimpia
2007. július 15-24. Moszkva
A nem hivatalos versenyben a magyar csapat 9. helyezést ért el az induló 66 csapatból.
A verseny laboratóriumi fordulója két feladatból állt. Az egyik egy biokémiai feladat volt, amelyben kromatográfiás elválasztást és spektrofotometriai elemzést kellett alkalmazni. A másik feladatban egy súrolópor kvantitatív összetételét kellett megállapítani klasszikus sav-bázis titrálások segítségével. Mivel az utóbbi feladattípus hagyományosan szerepel az OKTV versenyeken, ezért ezt a feladatot mind a négy diákunk igen jó eredménnyel teljesítette.
A tavalyi versenyhez hasonlóan idén is nagyon szűk volt az 5 órás időkeret a 8 elméleti feladatra. Idén azonban nemcsak a feladatok mennyisége volt sok, de igen nehéz, gondolkodtató, ötletes feladatsort sikerült összeállítaniuk a szerevezőknek. A feladatok nehézségét jelzi, hogy hosszú évekre visszamenőleg az idei olimpián voltak a legalacsonyabbak a pontszámok.
A laboratóriumi és az elméleti forduló feladatainak magyar fordítása elérhető az olimpia magyar honlapján (olimpia.chem.elte.hu).
Eredmények:
Pálfy Gyula aranyérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 12. évf.
Felkészítő tanára: Albert Attila
Balázs Bálint ezüstérem
Árpád Gimnázium, Budapest, 12. évf.
Felkészítő tanára: Tóth Judit
Lovas Attila ezüstérem
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, 12. évf.
Felkészítő tanára: Villányi Attila
Sárkány Lőrinc ezüstérem
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged, 12. évf.
Felkészítő tanára: Bán Sándor
Tarczay György egyetemi adjunktus (csapatvezető)
Varga Szilárd (csapatvezető helyettes)

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia
2007. augusztus 15-22., Horvátország, Zágráb
A versenyen 78 ország 285 versenyzője vett részt.
Vincze János ezüstérem
Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen, 12. évf.
Felkészítő tanára: Dr. Papp Zoltán, Kósa Márk
Eisenberger András bronzérem
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 11. évf.
Felkészítő tanára: Dr. Blénessy Gabriella
Szalkai Balázs bronzérem
Lovassy László Gimnázium, Veszprém, 11. évf.
Felkészítő tanára: Dr. Öveges Ferenc
Peregi Tamás dicséret
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest, 11. évf.
Felkészítő tanára: Siegler Gábor, Erben Péter, Fehér Gábor
Dr. Horváth Gyula egyetemi adjunktus (csapatvezető)
Dr. Zsakó László egyetemi docens (csapatvezető helyettes)

19. EU Fiatal Tudósok Versenye
2007. szeptember 14- 19.,Valencia
Az európai ifjú tudósok versenye négy lépcsős. Az első két fordulót a résztvevő országok bonyolítják, és az itt kiválasztott legjobb 2-3 pályamunkáról a nemzetközi bírálóbizottság előzetesen egy legfeljebb 10 oldalas angol nyelvű leírást kap. Ezt követően a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vesznek részt, ahol a nemzetközi zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sorrendet.
Az idei európai döntőre, a negyedik fordulóra, 33 országból 81 pályázat készítőit hívták meg. A valenciai döntőn Spohn Márton a budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója a három I. díj egyikét nyerte a „Növények kártevőkkel szembeni önvédelmének vizsgálata” c. pályamunkájával érte el a rendkívüli és kimagasló sikert. Felkészítő tanára dr. Riedelné Hobinka Ildikó.
Buza Dániel István (a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 15 éves tanulója) „Mozgásminta felismerése számítógép segítségével” c. pályamunkájával az Európai Szabadalmi Hivatal legnagyobb elismerését kapta meg különdíjként. Felkészítő tanára Kispál István.
BreuerPress