Varga Kálmán

lett a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága igazgatója


Az eddigi megbízott vezetőt, Varga Kálmánt nevezte ki a Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága igazgatójává öt évre Hiller István oktatási és
kulturális miniszter hét pályázó közül, a bírálóbizottság javaslata
alapján
A pályázatot szeptember 21-én hirdette meg a minisztérium –
idézték fel a közleményben.
Varga Kálmán június 11-étől vezeti a Műemlékek Nemzeti
Gondnokságát, amelynek 2002 előtt tudományos vezetője volt.
Az elmúlt öt évben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökeként
tevékenykedett.
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága az Oktatási és Kulturális
Minisztérium felügyelete alatt álló, teljes jogkörrel rendelkező,
önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Feladata a
kezelésébe adott állami tulajdonú védett műemlékek és egyéb
kulturális örökségi elemek vagyonkezelése, helyreállítása,
állagmegóvása, eszmei értékükkel összhangban történő hasznosítása és
üzemeltetése
BreuerPress-info