תמיר: „אלחם מלחמת &…

שרת החינוך מבהירה כי ללא תקצוב ההשכלה הגבוהה, ועם המשך הקיצוץ בחינוך היא לא תתמוך בתקציב. ובכל זאת בתמיכת קדימה, הגימלאים, ורוב שרי העבודה, התקציב צפוי לעבור היום בממשלה