Jó a hírünk

Jó a hírünk

Dr. Háberman Zoltán, az Oszágos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanszékvezető tanára beszélt a náluk folyó munkáról, a képzésről, valamint arról a konferenciáról, amelyet Virág Teréz emlékének szentelnek.

 

Melyik tanszéket vezeti?

Az egyetem szociális munka és társadalomtudományi tanszékét, itt szociális munkásokat, közösségszervezőket képzünk. Olyan szakembereket, aki többek között a Holokauszt túlélők gondozásában vesznek részt. A szociális munkásaink az idősgondozásban képesek szerepet vállalni, de fel vannak ruházva olyan képességekkel, hogy tudják a Holokauszt traumatizáltakat is kezelni. Ez a tanszékünk egyik missziója.

Ez a tudás jelent valami pluszt is a munkaerő-piacon?

Az biztos, a nálunk végzettek olyan tudással rendelkeznek, amit más helyen kevésbé tud megszerezni. Hozzá kell tenni, mi is foglalkozunk a szociális munka minden más területével, de mint mondtam, a specialitásunk van a középpontban. Ma már persze elsősorban a Holokauszt emlékének a megőrzése, kutatása, a traumák általános feltérképezése a legfontosabb feladataink egyike.

A tanszéke egy konferenciát szerveznek Virág Teréz emlékére, ő volt az, aki kutatta a Holokauszt traumát a második, harmadik generációban is.

Ez fontos, hiszen Virág Teréz egy kikerülhetetlen ember annak, aki a Holokauszt témájával foglalkozik, elsősorban a lelki részével. Ezzel jóval kevesebbet foglalkoztak, azzal, hogy a Holokauszt túlélők mennyire traumatizálódtak, ezt mennyire adták tovább az őket követő generációknak, ma már a negyedik generációról beszélünk. Ezeknek az embereknek az életében volt egy kibeszéletlen probléma, amit nem sikerült a megfelelő gyászmunkával feldolgozni. A Holokauszt után negyven-ötven évig nem igazán lehetett erről a témáról beszélni. Virág Teréz egy pszichoanalitikus volt, ő kezdte el a nyolcvanas évek elején kezdte el kutatni a témát és terjeszteni azt a nézetet, hogy milyen lelki problémák vannak, ezek miként terjednek át a második, harmadik generációba. Ő beszélt először arról, hogy léteznek egyéni és kollektív traumák, Virág Teréz nem csak a Holokauszt traumáról, hanem egyéb kollektív traumákról is beszélt. Például ezek közé tartozik Trianon is, ami ma is még egy feldolgozatlan társadalmi trauma.

Kik jönnek el a konferenciára?

November 28-án lesz az emlékkonferencia, ahol lesz majd kerekasztal-beszélgetés, zene, filmvetítés, a tudományos részben szerepel majd Erőss Ferenc, Vajda Júlia, Ritter Andrea, Fischer Miklós. Velük a trauma szociális, szociológiai, szociálpszichológiai vetületét tekintjük át. Beszélünk majd Holokauszt túlélőkkel, tudni kell, Virág Teréznek volt egy pszichoterápiás műhelye, ez volt Kút. Itt beszélhettek a Holokauszt túlélők, a másod-, harmadgeneráció tagjai erről a traumáról.

Ki folytatja ma Virág Teréz munkását?

Bárdos Katalin, a lánya, aki szintén pszichológus, természetesen ő is eljön majd a konferenciára. A túlélők mára már nagyon kevesen vannak, de nem engedjük el a témát, a tanszékünk igyekszik átvenni a kutatást, olyannyira, hogy van olyan tervünk, hogy átvegyük ennek az egész emlékezés terápiának a szervezését. A konferenciára visszatérve, azért is fontos nekünk, mert november a Tudomány Hónapja, így az összes hazai egyetemen vannak tudományos konferenciák, nálunk az OR-ZSE-n is lesznek más rendezvények.

Hány hallgatója van jelenleg a tanszékének?

Szerencsére sokan jelentkeznek hozzánk, mert jó a hírünk, kiváló tanáraink vannak, akik a szociális munka élvonalában vannak, a társadalomtudományok, a szociológia, a pszichológia kutatói. Miután az OR-ZSE egy kicsi közösségi, egyházi egyetem, így most közel ötvenen tanulnak nálunk. Azt tudom mondani, mi olyan oktatást tudunk biztosítani, ami élményt ad, talán szerénytelenség nélkül mondhatom, a képzésünk felveszi a versenyt más egyetemek hasonló képzéseivel.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter