Hűség, állhatatosság és szolgálat

Hűség, állhatatosság és szolgálat

A magyar és a keresztény kultúra védelmét és megmaradását jelentette
Zrínyi Miklós és katonáinak hősies helytállása – hangsúlyozta az
1566. évi szigetvári csata 451. évfordulóján rendezett ünnepségen
mondott beszédében a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi
ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős
helyettes államtitkára. A vasárnap este tartott kegyeleti
megemlékezés a 185. szigetvári Zrínyi Emlékünnepség záró rendezvénye
volt.
Latorcai Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy a vár kapitányaként
Zrínyi Miklós példát mutatott a hűség, az állhatatosság és a
szolgálat terén. Katonáival a mártíromságig hűséges volt hazájához,
állhatatossága megmutatkozott a harcok során, a szolgálat pedig,
amelyet abban a vészterhes időben teljesített, a magyar és a
keresztény kultúra védelmét és megmaradását jelentette.

A politikus emlékezetett arra, hogy Magyarország Kormánya –
tisztelegve a szigetvári hősök előtt – a 2016-os esztendőt a csata
450. évfordulója alkalmából, emlékévvé nyilvánította, a szigetvári
várat pedig a kulturális örökség védelméről szóló törvényben
megfogalmazottak alapján Nemzeti Emlékhellyé avatta. A Magyar
Kormány 580 millió forintos támogatást biztosított a szigetvári ár
felújításához és idén nyáron további 145 millió forinttal járult
hozzá a szigetvár-turbéki Szőlőhegyen azonosított lelőhely
tudományos kutatásának, régészeti feltárásának folytatásához.
A történelem ma is választás elé állítja Európát és benne minket,
magyarokat is. Azonban amíg Európa nyugati fele önsorsrontó
válaszokat kíván adni a sorjázó sorskérdésekre, addig mi, magyarok
Szent István, Szent László, Dobó István, a Zrínyiek, a Rákócziak,
Kossuth Lajos és dicső forradalmi hőseink örökségéből merítve
lehetünk elég bátrak a lelki, szellemi és morális megújulásra és
megmaradásra.