Akadémiai évet lezáró konferenciát tartott a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézete

Akadémiai évet lezáró konferenciát tartott a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézete

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézete május 16-án megtartotta a huszonegyedik akadémiai évet lezáró ünnepi ülését, mely hagyományosan kapcsolódott a Magyar Kánonjogi Társaság konferenciájához.

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, a PPKE rektora és Magyar Kánonjogi Társaság elnöke évzáró beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy „a kánonjogászi hivatás felelős gyakorlásának különleges szerepe van az Egyház huszonegyedik századi küldetésének a társadalomban történő helyes értelmezésében, különösen is a házasságról és a családról szóló egyházi tanítás megfelelő átadásában, a felkészítésben és a folyamatos segítségnyújtásban. (…) Az egyházfegyelem nem válhat tehát formalizmussá, hanem a Krisztus által az Egyházra bízott tanítás megőrzésére irányuló normarendszer, amely lelkiismeretesen szolgálja a rábízottakat.”

Ezt követően került sor a nemzetközi kánonjogi kutatások homlokterében helyet foglaló témáról szóló, Mennyire lehet hatékony az egyházi bíráskodás?című konferencia előadásaira. Felszólalt Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem (PPKE) A hatályos egyházi büntetőjog hatékonysága a legsúlyosabb büntetendő cselekmények terén; Lefkánits György (PPKE) Az egyházi házassági perek hatékonysága a házasfelek kegyelmi státuszának helyreállítása tekintetében; Kovács József bírósági helynök (Szeged-Csanádi Egyházmegye) Gyakorlati tapasztalatok a megújított házassági eljárásról;végül Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem A megyéspüspökök szerepe az új házassági eljárásjogban témában.

Az egyes elemzések a 2010-től, különösen pedig a 2015-től hatályba lépett egyházi és büntető eljárásjogi új intézkedések jogalkotó által ismertetett célját és tartalmát, valamint ennek a Katolikus Egyházon belüli bíráskodás hatékonyabbá tételében történő megnyilvánulását mutatták be. Az előadások kiterjedtek mind az elméleti, mind a gyakorlati kérdések kifejtésére, amelyek a legsúlyosabb büntetendő cselekmények esetében, illetve a házassági semmisségi perek új normája következtében hatékonyabban tudják biztosítani az ítéletek meghozatalát és az igazság rendjének helyreállítását.

A Magyar Kánonjogi Társaság konferenciáját megtisztelte jelenlétével Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A rendezvényen – megszokott módon – részt vettek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének, Hittudományi, valamint Jog- és Államtudományi Karának hallgatói, az intézetben végzett, illetve a régióban tevékenykedő kánonjogászok, továbbá az egyetem egyes társfakultásainak vezetői és professzorai.

Forrás és fotó: PPKE Rektori Hivatal

Magyar Kurír